Eiendom

Finn informasjon om en eiendom

Du kan også finne eiendommer i norgeskart.no

Dersom du søker på kommunenavn, gårds- og bruksnummer søker du slik: Oslo-1/100

Har du spørsmål om strømstøtte? Vi har samlet ofte stilte spørsmål i denne artikkelen.

Mest brukte skjemaer

Skjøte

Skjøte er det dokumentet som brukes for å overføre fast eiendom til en ny eier.

Festekontrakt

Nye festekontrakter som skal tinglyses, må være satt opp på standardisert skjema for tinglysing.

Alle skjema

Eiendomstjenester

Kartverket har utviklet digitale eiendomstjenester, med mulighet til å tinglyse enkelte dokumenttyper, se egne saker, bestille utskrifter eller gjøre oppslag på eiendommer. Tjenestene er tilgjengelig for virksomheter.

Les mer om tjenestene, og hvordan din virksomhet kan får tilgang.

Ofte stilte spørsmål om tinglysing

Nyheter eiendom

E-handel blir lagt ned

Kartverket si teneste for bestilling av tinglyste dokument og grunnboksutskrifter blir lagt ned 6. desember. Ny løysing er under arbeid.

Punktet som gjør en forskjell

Atkomstpunkt er et nyere koordinatfestet punkt, utarbeidet av Kartverket. Et smart tillegg der adressen fra før ikke definerer veien godt nok fram til mål.

Vis alle nyheter

Arrangementer og kurs

Matrikkel-mandag

Mandag 9. januar snakker vi om jordskifte og matrikkel i matrikkel-mandag. Vi har med oss professor Per Kåre Sky til å fortelle om ulike typer jordskifte og hva jordskifteretten tar stilling til i sakene. Fra Kartverket vil vi gå inn på den matrikkelfaglige siden av sakene.

Vis alle arrangementer