Kartverkets tjenester bidrar til bygningsvern

Både historiske kart og informasjon fra Seeiendom.no kan gi nyttig informasjon dersom du skal restaurere et eldre hus. Tidligere seniorkonsulent Christine Kvalvik Jørgensen i Kartverket er opptatt av bygningsvern, og guider deg gjennom de viktigste tjenestene.

Seier i KI-konkurranse

Kunstig intelligens (KI) effektiviserer offentlig forvaltning. I en konkurranse der Kartverket var blant arrangørene, var målet å lage et program der KI gjenkjenner bygninger fra flybilder og laserdata. Premien på 1200 euro gikk til Team Foundator.

Kartverket fyller 250 år: Kunst i moderne kart

De er beslekta med hulemaleri og kinesiske tegn: I nye kart er kunsten mer strigla enn grandios, men lever likevel videre i informative piktogram. Digitalisering av kartinformasjon gjør enklere symbolikk universell.

Regler for luftfartshindre

Fra 1. januar er lave luftspenn fra høyspent-, lavspent-, gatebelysning- og fibernett, samt vaiere som krysser eller følger offentlig vei definert som luftfartshindre. Et webinar 8. februar gir deg informasjon om Nasjonalt register over luftfartshindre (NRL).

Arrangementer og kurs

Matrikkel-mandag

Mandag 6. februar snakker vi om utlevering fra matrikkelen i matrikkel-mandag. Matrikkelen inneholder opplysninger som mange kan ha behov for, men hva har vi egentlig lov til å gi ut til hvem?
Denne mandagen vil Hanna Jetlund Løvaas fra Kartverkets juridiske tjeneste snakke om regelverket for utlevering av opplysninger fra matrikkelen. Grensen mot offentlighetsloven, og hvilke regelverk som skal anvendes i hvilke tilfeller vil også være en del av temaet denne mandagen.

Møte i basisgeodatautvalget

Oppfølging av geodataplan og SOSI 5.0 konvertering er blant sakene på årets første medlemsmøte i basisgeodatautvalget Troms og Finnmark. Foreløpig dagsorden er klar.

Webinar: Luftfartshindre

Luftfartstilsynet og Kartverket inviterer til et webinar på Teams. Temaet er luftfartshindre, endringer i luftfartshinderforskriften, samt innrapportering til Nasjonalt register over luftfartshindre (NRL).

Vis alle arrangementer

Nyheter

Vinnar av AI-konkurranse

– Vi ser mange moglegheiter kor kunstig intelligens (AI) kan takast i bruk, til dømes for å forbetre digitale kart i utviklingsland, eller for å kartlegge bygningar etter naturkatastrofar, seier Lars Martin Hodne. Han og Eivind Hovdegård Furdal vann konkurransen om å bruke AI til å kjenne att bygningar i flyfoto og laserdata.

Eiendomsdata og kart til nytte for gamle bygg

Når man jobber med gamle bygg, dukker det ofte opp mange spørsmål. Når ble det bygd? Har det blitt flyttet? Hvordan så området ut tidligere? Og hvis det er et gammelt, forlatt hus, hvem eier det?

Vis alle nyheter

Hold deg oppdatert. Meld deg på nyhetsbrevet vårt.