Grjotfljått eller Kukkeluren?

Er du einig med dei tilsette i Kartverket i at «Der bikkja beit mannen» er Noregs artigaste stadnamn, eller held du ein knapp på «Urutlekråi», «Stortissvatnet» eller «Setersetersetra»? Bli med og stem på kva som er vårt beste stadnamn heilt uoffisielt!

NRL gir tryggare luftfart

Helikopter og andre som flyg lågt, treng detaljert og påliteleg oversyn over kor det finst hinder for luftfarta. Derfor må alle som eig eit luftfartshinder melde inn dette til Nasjonalt register over luftfartshinder (NRL), som Kartverket driv.

Studentar har suksess med maskinlæring

Seks studentar frå NTNU har testa maskinlæring til å avdekke feil i ekkolodd-målingar av havbotnen. Resultatet er lovande og gir gode verktøy som Kartverket kan gjere nytte av vidare.

Gir betre beredskap

Då ekstremværet «Hans» besøkte Hønefoss, fekk Ringerike kommune lære på den harde måten kor viktig geodata er. Geodataingeniør Tom-Erik Bakkely Aasheim brukte data frå Kartverket til å lage flaumvarsel og gjere evakueringa meir effektiv.

Arrangementer og kurs

Webinar om punktskydata fra bil, bane og drone

Geovekst Arbeidsgruppe for Ledning (GLA-gruppa) inviterer til webinar 12. desember om punktskydata fra bil, bane og drone. Målgruppen er parter i Geovekst-samarbeidet.

Matrikkel-mandag

Matrikkel-mandag 8. januar vil handle om føring av bygningsdata i matrikkelen.

Vis alle arrangementer

Nyheter

To sjøkart på Sørlandet i nye utgaver

Hovedseriekart nr. 6 og 8 er utgitt i nye utgaver. Sjøkart nr. 8 er oppdatert med nye dybdedata i farvannet ved Grimstad. Begge kartene har mange andre oppdateringer, særlig på lykter og merker.

Stor tro på FNs nye geodesisenter

– FNs medlemsland og partnere må bli enige om en felles arbeidsplan for å styrke geodesiens verdikjede. Det sier Nicholas Brown, den nye direktøren for FNs globale geodesisenter i Bonn, Tyskland.

Kartverket kårar Noregs artigaste stadnamn

Kva ligg 8 km vest for Risør, i ei skjerma vik ved øya Barmen? Jo, det er stranda der ein ukjent og uheldig hundeeigar truleg innsåg at han kom til kort med menneskets beste venn – noko som gav uforklarleg opphav til Noregs artigaste stadnamn.

Vis alle nyheter

Hold deg oppdatert. Meld deg på nyhetsbrevet vårt.