Bli med på Kartverkets endringsreise

Kartverket har startet en spennende endringsreise. Vil du bli med på laget? Vi har nå en rekke ledige stillinger, blant annet som seniorutvikler, direktør for digital forretningsutvikling og fylkeskartsjef.

Kartverkets årsmelding for 2020

Kartverket må i åra som kjem ta ytterlegare grep og utvikle rolla som nasjonal geodatakoordinator, skriv kartverkssjefen i årsmeldinga for 2020. Les meir om dette og fjorårets aktivitetar, årsrekneskap og resultat.

Digitalisering av havner

Infrastruktur og standard for havnedata er utviklet. Et nytt system muliggjør forvaltning og ajourføring av havnedata direkte fra de enkelte havnene etter samme prinsipp som øvrige basis kartdata (FKB).

Ny geodata-konkurranse

Har du eller virksomheten din utviklet nyttige tjenester med stedsdata? Statsråd Nikolai Astrup og nasjonalt geodataråd skal i 2021 på nytt dele ut diplom for beste og mest innovative løsninger.

Arrangementer og kurs

Forvaltning av planregister

Kartverket inviterer kommunene til digitalt kurs i «Rutiner for forvaltning av kommunalt planregister». Kursene arrangeres fylkesvis i perioden 13. - 29. april. Se når kurset arrangeres i ditt fylke!

Webinar om stedsnavnarbeid

Kartverket i Trøndelag i samarbeid med Kartverket i Møre og Romsdal inviterer til webinar om stedsnavnarbeid. Målet med webinaret er å belyse saksgangen i stedsnavnsaker og hvordan en kan organisere arbeid med stedsnavn i kommunene.

NVDB fagdag

NVDB Brukerforum er oppretta for Rogaland, og me startar opp med ein digital fagdag.

Vis alle arrangementer

Nyheter

Høring: SOSI Vegkropp

Standardiseringsprosjekt SOSI Vegkropp har nå kommet til høringsfasen for én av produktspesifikasjonene - fase prosjektering. Høringsfristen er 20. mai 2021.

HI overtar fartøydrift fra Kartverket

Driften av sjømålingsfartøyet «Hydrograf» og målebåtene «Lomvi» og «Havelle» overføres til Havforskningsinstituttet (HI) fra nyttår. 16 ansatte i besetningen får ny arbeidsgiver.

Kristiansand havnekart er utvidet

Sjøkart nr. 459 Kristiansand havn ble utgitt i ny utgave 9. april. Kartet er utvidet mot nord for å få med Vige havn. Store deler av innseilingen til Kristiansand er dybdekartlagt på nytt.

Vis alle nyheter

Hold deg oppdatert. Meld deg på nyhetsbrevet vårt.