Siste oppdatering

Presse

Marknads- og kommunikasjonsavdelinga i Kartverket hjelper pressa med spørsmål om og til Kartverket. Det er berre å ta kontakt! 

Avdelinga tar imot alle typar førespurnader frå presse og andre verksemder. Vi ynskjer å hjelpe deg så godt vi kan. Får du ikkje kontakt med nokon av pressekontaktane våre, kan du også sende e-post til info@kartverket.no, eller ringe sentralbordet, telefon 32 11 80 00.

Pressekontaktar

Ole Magnus Grønli, fagdirektør for kommunikasjon
Telefon: 918 84 411
E-post: ole.magnus.gronli@kartverket.no

Sveinung Engeland, kommunikasjonsrådgjevar
Telefon: 32 11 81 07 (direkte), 913 22 043
E-post: sveinung.engeland@kartverket.no

Synne Storvik, kommunikasjonsrådgjevar
Telefon: 32 11 83 24 (direkte), 480 31 475
E-post: synne.storvik@kartverket.no

Sissel Kanstad, kommunikasjonsrådgjevar
Telefon: 51 85 88 28 (direkte), 99513848
E-post: sissel.kanstad@kartverket.no

Anne Jørgensen, kommunikasjonsrådgjevar
Telefon: 32 11 84 93 (direkte), 926 13 373
E-post: anne.jorgensen@kartverket.no

Foto og video

Vi har samla bilete som media fritt kan nytte, i Kartverkets biletbank.

Her finn du foto av Kartverks-leiinga.

Kartverkets video-kanal er her.

Bakgrunn og årsmeldingar

Er du ute etter meir generell bakgrunnsinformasjon om Kartverket, finn du mykje nyttig informasjon om oss på om oss-sidene våre. Du kan lese årsmeldingane og strategiane våre her.

Nyheiter

Alle nyheits-saker og pressemeldingar har vi samla her.

Vi sender ut nyheitsbrev ein gong i månaden. Du kan teikne abonnement på påmeldingssida for nyheitsbrevet,

Innsyn

Ønskjer du innsyn i postjournalane, panteboka eller andre dokument, kan du gå til innsynssidene våre.

Logoar

Treng du å bruke logoane våre? Her finn du Kartverket sine logoar i ulike format.

Del