Siste oppdatering

Årsmeldingar

Kartverket er underlagd Kommunal- og distriktsdepartementet som vi jamleg rapporterer til. Sjå årsmeldingane og tildelingsbrevet vårt.

Årsmeldingar 

Årsmeldinga er eit av dei viktigaste styringsdokumenta til Kartverket i dialogen med Kommunal- og distriktsdepartementet. Årsrapporten gir eit heilheitleg bilete av Kartverket som verksemd.

Årsmelding Kartverket 2020 (pdf)

Årsmelding Kartverket 2019 (pdf)

Årsmelding Kartverket 2018 (pdf)

Tildelingsbrev

Tildelingsbrevet trekk opp måla for verksemda vår, delmål/resultatmål, samt prioriteringar og krav til komande budsjettår:

Tildelingsbrev for 2022 (ekstern lenke)

Del