Our website only contains limited information in English. Please see our English front page to find shortcuts and the menu to all our English content.

Last updated

Årsmeldingar

Kartverket er underlagd Kommunal- og distriktsdepartementet som vi jamleg rapporterer til. Sjå årsmeldingane og tildelingsbrevet vårt.

Årsmeldingar 

Årsmeldinga er eit av dei viktigaste styringsdokumenta til Kartverket i dialogen med Kommunal- og distriktsdepartementet. Årsrapporten gir eit heilheitleg bilete av Kartverket som verksemd.

Årsmelding Kartverket 2021 (pdf)

Årsmelding Kartverket 2020 (pdf)

Årsmelding Kartverket 2019 (pdf)

Årsmelding Kartverket 2018 (pdf)

Tildelingsbrev

Tildelingsbrevet trekk opp måla for verksemda vår, delmål/resultatmål, samt prioriteringar og krav til komande budsjettår:

Tildelingsbrev for 2022 (ekstern lenke)

Likestillingsplan – Gender Equality Plan 2022

Mangfoldet i Kartverket er en viktig merverdi og bidrar til en spennende og trivelig arbeidsplass. Likestillingsplanen til Kartverket beskriver vår målsetting for å ivareta og styrke mangfold, inkludering og likestilling.

Share