Om Kartverket

Kartverket blei etablert i 1773 og er den eldste tekniske etaten i Noreg som framleis er i drift. Oppgåvene våre har endra seg i takt med digitaliseringa av samfunnet. Vi er ei moderne og innovativ verksemd med blikk for framtida.

Jobb- og karrieresider

Les meir på jobb- og karrieresidene våre om ledige stillingar i Kartverket og kva vi kan tilby.

Arrangementer og kurs

Matrikkel-mandag

Matrikkel-mandag 4. desember vil handle om eierseksjonering, matrikulering og tinglysing.

Fagdag om plan- og temadata

Geoforum Hordaland og Plan- og temadatautvalet (PTU) i Hordaland inviterer til fagdag. Held av datoen!

Vis alle arrangementer

Nyheter

I felt for tilgjengelighet

I år er det kartlagt tilgjengelighet i uteområder i hele 27 kommuner. På tross av noen tekniske utfordringer i starten, var årets sesong en suksess.

Ny geodataplan tilgjengelig

Geodataplanen for Nordland 2024-2027 ble vedtatt av Nordland digitalt arbeidsutvalg 18. oktober. Planen beskriver status på geodatasamarbeidet i fylket, sentrale fokusområder og satsinger i planperioden.

God deltakelse på lokale matrikkelfagdager

Matrikkelfagdagene for kommunene i Trøndelag ble avholdt 21. og 22. november. Fagdagene samlet total 63 personer fordelt på 21 kommuner, fylkeskommunen og jordskifteretten.

 

Vis alle nyheter
Del