Om Kartverket

Kartverket blei etablert i 1773 og er den eldste tekniske etaten i Noreg som framleis er i drift. Oppgåvene våre har endra seg i takt med digitaliseringa av samfunnet. Vi er ei moderne og innovativ verksemd med blikk for framtida.

Jobb- og karrieresider

Les meir om ledige stillingar i Kartverket og kva vi kan tilby på jobb- og karrieresidene våre. 

Arrangementer og kurs

Kurs: Fra Vegnett til Elveg 2.0

I samarbeid med programvareleverandørene arrangerer Kartverket kurs i oppdatering av Elveg 2.0. Flere kursdatoer, fra 6. januar til 22. februar 2022.

Webinar om Marine grunnkart i kystsonen

Kartverket, Norges geologiske undersøkelse (NGU) og Havforskningsinstituttet (HI) samarbeider om å samle inn og dele kunnskap og data om havbunnen langs kysten av Norge.

Webinar: FoU-prosjekter i regi av Geovekst-forum

Med tema som BIM, laserdata og maskinlæring inviterer Geovekst-forum til webinar 1. februar 2022. Påmelding er åpen.

Vis alle arrangementer

Nyheter

Kartlegging Trøndelag

Kartleggingsprosjektene vi startet opp i 2021 nærmer seg nå slutten, med leveranser av FKB-data og ortofoto i februar. Vi er også i oppstartsfasen på 4 nye prosjekt i 2022.

Nye utgaver av fire sjøkart i Vestland

Hovedseriekartene nr. 19, 21, 23 og 119 som dekker farvann i Vestland fylke, er utgitt i nye utgaver. Kartene er oppdatert med mange lykteendringer. Tidligere utgaver av sjøkartene er nå ugyldige.

Ny utgave av sjøkart i Trøndelag

Hovedseriekart nr. 45 Roan - Grunnan som dekker farvann i Trøndelang fylke, er utgitt i ny utgave. Kartet er oppdatert med mange lykteendringer. Tidliger utgave av sjøkartet er nå ugyldig.

Vis alle nyheter
Del