Kartverket Oslo

Kartverket Oslo har ansvaret for å etablere og drifte infrastruktur for geografisk informasjon i fylkene Oslo, Østfold, Akershus og Buskerud. Vi har kontorsted i Oslo.

Kontakt oss

Besøksadresse
Storgata 33, 7.etasje
0184 Oslo (oppgang A)

Postadresse
Kartverket Oslo,
Postboks 600 Sentrum,
3507 Hønefoss

Pakker/  tidsskrifter
Kartverket Oslo,
Postboks 412 Sentrum,
0103 Oslo

Fakturaadresse (EHF)

9908:971040238

Skal du levere noe til tinglysing?

Arrangement

Matrikkel-mandag

Matrikkel-mandag 4. mars vil handle om hva Kartverket sjekker på matrikkeltilsyn

Fritidsbolig-fredag

Fritidsbolig-fredag er en informasjonskanal for deg som ønsker informasjon om fritidsboligprosjektet.

Norge digitalt regionmøter 2024

Kartverket Oslo, Østfold, Akershus og Buskerud ønsker alle Norge digitalt-parter velkommen til årets ND-regionmøter. Møtene avholdes fysisk i den enkelte region i perioden 20. mars til 12. april. Påmeldingen er åpen.

Nasjonalt register over luftfartshindre (NRL) – fagseminar

Hvilke krav og ansvar gjelder når luftfartshindre rapporteres til NRL? Hvordan skal du rapportere inn ditt anlegg eller mast? Kartverket og Luftfartstilsynet inviterer til fagseminar tirsdag 16. april.

Adresseseminar 2024

Møtestedet for deg som jobber med adresser og adresseregister.
Årets seminar arrangeres tirsdag 10. og onsdag 11. september.

Vis alle arrangementer

Nyheter

Se aktivitetskalenderen for våren

Dato og sted for vårens arrangementer i regi av Norge digitalt-samarbeidet i Oslo, Østfold, Akershus og Buskerud er fastsatt. Detaljene finner du her!

Søk etter flyfoto

Alle partar i geodata-samarbeidet Noreg digitalt kan no søke i digitalt sentralarkiv for vertikalbilde. Sjå kva flyfoto som finst, kvalitet og metadata.

Geodataplan for 2024-27 vedteken

Fylkesgeodatautvalget har vedteke ny geodataplan for Oslo, Østfold, Akershus og Buskerud. Kunnskap om og bruk av geodata er eit av satsingsområda i planperioden.

Se flyfoto av flommen

Flybilder fra berørte flom- og skredområder i Hønefoss, Vikersund, Drammen, Vinstra, Espedalen, Jøra og Gausdal er publisert på «Norge i bilder» – og flere foto er på vei. Nå laserskanner vi også utvalgte områder.

Oppdatert riksgrense på kartet

Et nytt grensepunkt innvies med ny riksrøys ved Hvitsjøen, Rømskog – det svenskene kaller Tufwan i Tåken – onsdag 5. juli. I tillegg blir det en stor markering av at Oscarsteinen fra 1887 endelig er kommet på rett sted langs den norsk-svenske riksgrensen.

Vis alle nyheter
Del