Lokal matrikkelmyndighet

Her finner du som fører matrikkelen i eller for kommunen, veiledningsmateriell, kurs i matrikkelføring og annen nødvendig informasjon.

Veiledning

Matrikkelhjelp

Her finner du kontaktinformasjon til matrikkelhjelp, hjelp til bruk av Kartverkets oppdateringsklient og andre relevante lenker.

Adresseveileder

Kartverket veileder kommunene i å etablere og forvalte et felles adressesystem for hele landet etter bestemmelsene i matrikkelloven

Samla systemspesifikasjon

Samla systemspesifikasjon inneholder beskrivelse av innhold og funksjonalitet i Kartverkets oppdateringsklient.

Datakvalitet i matrikkelen

Datakvaliteten i matrikkelen er varierende og det er behov for forbedringer. Se hvordan vi jobber og hjelp oss i dette arbeidet.

Skjema

Skjemaer for matrikkel

Her finner du aktuelle skjemaer for å opprette eller gjøre endringer ved en eiendom.

Tilgang til matrikkelen

Tilgang til matrikkelen gis med ulike roller for at kommunene skal kunne utføre sin funksjon som lokal matrikkelmyndighet. Noen tilganger forutsetter gjennomførte kurs og godkjenning. Her finner du relevante skjema for å søke riktig tilgang.

Forespørsel om føring av jordskiftesaker

Kartverket kan etter avtale bistå kommunene med å føre jordskiftesaker, fortrinnsvis eldre jordskiftesaker. Her finner du kontaktskjema for å be om slik avtale for din kommune.

Lover og regler

Kurs i matrikkelføring

Skal du føre matrikkel i en kommune eller ønsker du faglig påfyll om matrikkelfaglige temaer? På denne siden får du oversikt over kurs Kartverket tilbyr og eksamen for deg som skal føre matrikkel.

Aktuelt

Nye rutinar for oppdatering av kretsdata

Kartverket er i gang med moderniseringa av matrikkelen. Det fører til at vi på sikt ikkje lenger skal lese inn kretsfiler i matrikkelen, slik vi har gjort til no. I staden skal Nasjonal inndelingsbase levere kretsdata til matrikkelen.

Matrikkelenheter med flagg

Flagg kan sees på som en måte å si «hei, her er det noe du må sjekke». Det er en teknisk samlebetegnelse på markering om at her er det noe som kan påvirke hva du kan gjøre med en eiendom

Arrangementer og kurs

Matrikkel-mandag

Matrikkel-mandag 4. mars vil handle om hva Kartverket sjekker på matrikkeltilsyn

Fritidsbolig-fredag

Fritidsbolig-fredag er en informasjonskanal for deg som ønsker informasjon om fritidsboligprosjektet.

Eiendomsrettsseminar

Velkommen til årets Eiendomsrettsseminar! Seminaret holdes 12.–13. september 2024 på Sundvolden Hotel.

Vis alle arrangementer
Del