Datakvalitet i matrikkelen

Denne siden inneholder informasjon om datakvalitet i matrikkelen og forslag til forbedringer. Siden er relevant for deg som jobber med matrikkel og benytter matrikkeldata.

I 2024 prioriteres kvalitetsheving av fritidsboliger

Del
XPPT