Datakvalitet i matrikkelen

Denne siden inneholder informasjon om datakvalitet i matrikkelen og forslag til forbedringer. Siden er relevant for deg som jobber med matrikkel og benytter matrikkeldata.

Innsyn og egenregistrering i matrikkelen

Del
XPPT