Siste oppdatering

Last ned matrikkelrapporter

Kartverket har utviklet matrikkelrapporter som er fritt tilgjengelige. Rapportene gir deg informasjon om datakvaliteten i matrikkelen. De kan for eksempel benyttes til videre analyser eller som arbeidslister.

Last ned matrikkelrapportene

Rapportene lastes ned gratis og kan lagres av den enkelte.

Last ned matrikkelrapportene her

Nedlasting

Last ned rapportene gratis og bruk de aktivt for å vurdere behov for forbedringer, til statistikk, kontroller eller annet.

Matrikkelrapportene tar for seg forskjellige områder innenfor matrikkelen. Nedenfor finner du en oversikt over hvilke rapporter som er tilgjengelige.

Rapportene er i første omgang utarbeidet for kommuner og Kartverket, basert på innkomne forespørsler og arbeidet med prosjektet masterplan matrikkel. Vi går imidlertid ut fra at også andre som blant annet profesjonelle utbyggere, eiendomsutviklere, større hjemmelshavere og studenter vil ha nytte av disse rapportene.

Rapporter fra og med juni 2024

Rapportene har blitt oppdatert månedlig. Fra og med juni 2024 legges det ikke lengre ut nye rapporter. Bakgrunnen er at vi ikke lengre har tilgang til rapportverktøyet som er benyttet for å produsere rapportene. Når en rapport sist er oppdatert fremkommer øverst i hver rapport.

Tilgjengelige rapporter

Del
XPPT