Siste oppdatering

Utfyllingsgrad på bygningsdata

I denne artikkelen tar vi for oss bygningsdata i matrikkelen og utfyllingsgrad for lov- og forskriftsbestemte datafelt.

XPPT