Siste oppdatering

Eiendomsgrenser i matrikkelen

I denne artikkelen tar vi for oss eiendomsgrenser i matrikkelen og kvaliteten på disse.

XPPT