Geodataarbeid

Prosjekter og samarbeid

Geovekst

Geovekst er et samarbeid blant annet om kartleggingsprosjekter mellom Kartverket, kommunene, fylkeskommunene, Statens vegvesen, NVE, Energi Norge og Landbruksdepartementet.

Norge digitalt

Norge digitalt-samarbeidet er et samarbeid mellom virksomheter som har ansvar for å fremskaffe stedfestet informasjon og/eller som er store brukere av slik informasjon.

Marine grunnkart i kystsonen

Kartverket, Norges geologiske undersøkelse (NGU) og Havforskningsinstituttet samarbeider om å samle inn og dele kunnskap og data om havbunnen langs kysten av Norge.

Nasjonal detaljert høydemodell

Detaljerte høydedata er viktige for kommuner og statlige etater i arbeidet med klimatilpasning, beredskap og planarbeid.

Mareano

Mareano kartlegger dybde, bunnforhold, biologisk mangfold, naturtyper og forurensning i sedimentene i norske kyst- og havområder.

Sentral felles kartdatabase

Sentral felles kartdatabase (SFKB) er et forvaltningssystem der kartdata fra kommunene blir direkte oppdatert i en sentral database i Kartverket.

Nyheter geodataarbeid

Webinar i digitalisering av plan- og byggesaksprosessen

Webinaret ble avholdt 19. november, og «samlet» 150 deltakere. Webinaret var et samarbeid mellom Kartverket Innlandet, Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) og kommunesektorens organisasjon og utviklingspartner (KS).

Fagdag Samferdsel i Namdalen

Kartverket Trøndelag avholdt fagdag samferdsel 28. 10. ved Kuben kulturhus i Grong. Invitasjonen ble sendt til åtte namdalskommuner. Det var totalt 11 deltakere, som med sitt engasjement gjorde at dette ble en innholdsrik fagdag.

Vis alle nyheter

Arrangementer og kurs

Åpent møte i NVDB brukerforum for Oslo og Viken

Vei-ansvarlige i Oslo og Viken inviteres til åpent møte i regi av NVDB brukerforum. Målgruppen er personer ansvarlig for registrering og vedlikehold av veirelatert informasjon i kommunene i Oslo og Viken. Spesielt de som jobber innen fagområdene kommunalteknisk (vegingeniører) og geodata.

Påmeldingen er åpen.

Vis alle arrangementer

Hold deg oppdatert. Meld deg på nyhetsbrevet vårt.