Marine grunnkart i kystsonen

Kartverket, Norges geologiske undersøkelse (NGU) og Havforskningsinstituttet samarbeider om å samle inn og dele kunnskap og data om havbunnen langs kysten av Norge.

Artikler

- Betyr enormt mye

Startskuddet har gått for kartleggingen av kystsonen i Ålesund og Giske kommuner på Sunnmøre.

Et hav av muligheter

Pilotprosjektet Marine grunnkart i kystsonen skal bidra til en bærekraftig utvikling av kystsamfunnene våre, og til styrking av de marine og maritime næringene.

Nå kartlegger vi havbunnen

Skal man ha vekst på kysten må man begynne fra bunnen. Nye marine grunnkart blir et viktig bidrag til en bærekraftig utvikling langs kysten vår.

Demo kartvisning av Marine grunnkart i kystsonen.

Kontakt Kontaktpersoner

Kartverket: Hanne Hodnesdal (prosjektleder), hanne.hodnesdal@kartverket.no, tlf. 473 17 222

NGU: Reidulv Bøe, reidulv.boe@ngu.no, tlf. 990 91 737

Havforskningsinstituttet: Fritjof Moy, frithjof.moy@hi.no, tlf. 478 00 024

Kommunikasjonsrådgiver Anne Jørgensen (Kartverket), anne.jorgensen@kartverket.no, tlf. 926 13 373

Oppstart på Sunnmøre

Del