Nasjonal detaljert høydemodell

Prosjektet Nasjonal detaljert høydemodell (NDH) gjør nøyaktige målinger av høyde i hver kvadratmeter av landet. Det er det største landkartleggingsprosjektet som er gjennomført i Norge noensinne.

Kontakt Kartverkets prosjektteam

Ta kontakt med prosjektteamet vårt om du ønsker du mer informasjon.

Du kan nå oss på telefon 32 11 80 00 (Kartverkets sentralbord).

Fakta Fakta om nasjonal detaljert høydemodell

  • Prosjektet pågikk fra 2016 til 2022, og samlet inn svært detaljerte høydedata for hele Norge. I alt 230.000 km2 ble laserskannet fra fly.
  • Prosjektet ble ledet av Kartverket og var et spleiselag mellom Kommunal- og distriktsdepartementet og sju andre departementer.
  • Innsamlede data er gratis tilgjengelig for næringsliv, kommuner, offentlige virksomheter, utviklere og andre.
Del
XPPT