Forvaltning, drift og vedlikehold av kartdata

Veiledninger, verktøy og rutiner for forvaltning, drift og vedlikehold av kartdata som inngår i Felles kartdatabase (FKB).

Vegtema

Veiledningsmateriell til hjelp i arbeidet med ajourføring av FKB-Veg, Elveg 2.0/FKB-Vegnett og FKB-TraktorvegSti.

Byggtema

Veiledning for kommunalt ajourhold av bygningsinformasjon i Matrikkelen, FKB-Bygning og FKB-Tiltak.

Ledningsdata

I denne veilederen finner du nyttige tips ved planlegging av periodisk ajourhold av ledningsdata gjennom deltakelse i et Geovekst-prosjekt.

Kursportalen

Lag en bruker, og logg inn på kursportalen for FDV-arbeid. Kurset "Introduksjon til forvaltning av FKB-data" er obligatorisk for alle brukere av Sentral FKB.

Rutiner

Avtalerevisjon, ajourhold og forslag til rutiner for forvaltning, drift og vedlikehold av kartdata.

Arealressurskart (AR5)

Gå til NIBIOs nettside for informasjon, veiledning og hjelp til ajourhold av arealressurskartene, AR5.

Ofte stilte spørsmål om FKB

Del