Siste oppdatering

Geoveksts produktspesifikasjoner

Geovekst-samarbeidet er eier av mange datasett. Her finner du en samlet oversikt over produktspesifikasjoner som Geovekst legger til grunn for sine datasett.

Alle produktspesifikasjonene for kart- og geodata ligger tilgjengelig på Geonorge.no.

Felles kartdatabase (FKB)

FKB er en samling primærdatasett som samles inn og forvaltes i fellesskap av Geovekst-partene i en kommune.

Lenkene i tabellen under fører deg til nyeste versjon av produktspesifikasjonene og registreringsinstruksene på Geonorge. Utgåtte versjoner finner du på samme side, under fanen "Historiske" litt til høyre på siden.

Generelle dokumenter

Produktspesifikasjoner for de ulike FKB-datasettene

SOSI-produktspesifikasjon Registreringsinstruks
FKB-AR5 Ikke aktuelt
FKB-Arealbruk Fotogrammetrisk FKB-Arealbruk
FKB-Bane Fotogrammetrisk FKB-Bane
FKB-BygnAnlegg Fotogrammetrisk FKB-BygnAnlegg
FKB-Bygning Fotogrammetrisk FKB-Bygning
FKB-Høydekurve Punktsky FKB-Høydekurve
FKB-Ledning Fotogrammetrisk FKB-Ledning
Punktsky FKB-Ledning
FKB-LedningVA Fotogrammetrisk FKB-LedningVA
FKB-Lufthavn Fotogrammetrisk FKB-Lufthavn
FKB-Naturinfo Fotogrammetrisk FKB-Naturinfo
FKB-Tiltak Ikke aktuelt
FKB-Servitutt Ikke aktuelt
FKB-TraktorvegSti Fotogrammetrisk FKB-TraktorvegSti
FKB-Vann Fotogrammetrisk FKB-Vann
FKB-Veg Fotogrammetrisk FKB-Veg
Elveg 2.0 Fotogrammetrisk Elveg 2.0

 

Vedlegg til fotogrammetriske registreringsinstrukser

Underveis i en kartleggingssesong kan det oppstå behov for å presisere tolkning/håndtering av innholdet i en registreringsinstruks. Det etableres da vedlegg til registreringsinstruksene der dette beskrives.

Status per mai 2024: Vedlegget til årets kartleggingssesong er nå klart, og gjelder for konstruksjon av data i 2024. Endringer og presiseringer fra dette vedlegget vil senere bli innarbeidet i de fotogrammetriske registreringsinstruksene datert 2025-01-01.

FKB-produkter

FKB-produktene er avledet av FKB-dataene og andre primærdatakilder som for eksempel matrikkeldata.

Andre produktspesifikasjoner

Dette er produktspesifikasjoner for leveranse av data etter datainnsamling med flybåren bilde- eller lasersensor.

Produksjonsmetoder og kvalitets- og dokumentasjonskrav for grunnleggende data i kart og kartbaser er beskrevet i en egen standard:

Del
XPPT