Geovekst

Geovekst er et samarbeid om felles etablering, forvaltning, drift, vedlikehold og bruk av geografisk informasjon. Deltakerne er Kartverket, kommunene, fylkeskommunene, Statens vegvesen, NVE, Energi Norge og Landbruksdepartementet med underliggende etater.

Veiledning

Forvaltning, drift og vedlikehold

Veiledning og forslag til rutiner for forvaltning, drift og vedlikehold av datasett som inngår i FDV-avtalen, herunder FKB og plan.

Kontakt Geovekst-sekretariatet

Kartverket koordinerer geodatasamarbeidet sentralt og i fylkene og leder Geovekst-Forum. Marit Bunæs er leder av Geovekst-sekretariatet og Erik Persuen av Geovekst-Forum.

E-post: Geovekst-sekretariatet@kartverket.no

Telefon: 32 11 80 00

 

DOKUMENTER Styrende dokumenter for Geovekst

Dette er Geovekst-samarbeidets styrende dokumenter 2021-2024 (alle dokumentene er pdf-er og åpnes i nytt vindu)

 

Geovekst-Forum

Organisering, vedtak og meldinger

Geovekst-forum ledes av Kartverket og består av en kontaktperson fra hver av de sentrale partene. Se referater, vedtak og meldinger.

Prosjekter

Geovekst-forum disponerer fellesmidler som kan brukes i prosjekter som er nyttige for hele Geovekst-samarbeidet.

Arrangementer og kurs

Kurs i forvaltning av digitalt planregister med Norkart

Velkommen til kurs i forvaltning av digitalt planregister i samarbeid med Norkart. Kursene er gratis for kommunene. Det åpnes for påmelding onsdag 14.oktober kl. 09:00. Antall deltakere på hvert kurs er satt til 20 og tildeles etter «Første-mann-til-mølla»-prinsippet.

Teknologiforum 2020

Velkommen til årets teknologiforum som i år blir et digitalt arrangement.

Kurs i forvaltning av digitalt planregister med Norconsult

Velkommen til kurs i forvaltning av digitalt planregister i samarbeid med Norconsult Informasjonssystemer (NOIS). Kursene er gratis for kommunene. Det åpnes for påmelding onsdag 14.oktober kl. 09:00. Antall deltakere på hvert kurs er satt til 15 og tildeles etter «Første-mann-til-mølla»-prinsippet.

Vis alle arrangementer

Hold deg oppdatert. Meld deg på nyhetsbrevet vårt.

Del