Siste oppdatering

Faggrupper i regi av Geovekst-forum

Dersom partene i samarbeidet ser behov for det, kan det settes ned arbeidsgrupper for ulike fagtema.

Hovedfokus for gruppene er å samle og ivareta partenes brukerbehov innenfor sitt fagfelt. Saker som trenger beslutninger knyttet til Geovekst sitt virkeområde legges fram for Geovekst-forum til behandling.

Den enkelte deltaker i en arbeidsgruppe dekker egne kostnader (arbeidstid, reise- og møtekostnader).

Kontakt

Del
XPPT