Our website only contains limited information in English. Please see our English front page to find shortcuts and the menu to all our English content.

Last updated

Faggrupper i regi av Geovekst-forum

Dersom partene i samarbeidet ser behov for det, kan det settes ned arbeidsgrupper for ulike fagtema.

Hovedfokus for gruppene er å samle og ivareta partenes brukerbehov innenfor sitt fagfelt. Saker som trenger beslutninger knyttet til Geovekst sitt virkeområde legges fram for Geovekst-forum til behandling.

Den enkelte deltaker i en arbeidsgruppe dekker egne kostnader (arbeidstid, reise- og møtekostnader).

Kontakt

Nyttig

Organisering av Geovekst-samarbeidet

Geovekst-samarbeidet ble etablert 5. juni 1992, og koordinerer mange aktører med ulike interesser. Det er etablert felles kjøreregler for samarbeidet, og felles målsetninger for kort og lang sikt.

Geoveksts produktspesifikasjoner

Geovekst-samarbeidet er eier av mange datasett. Her finner du en samlet oversikt over produktspesifikasjoner som Geovekst legger til grunn for sine datasett.

Share