Our website only contains limited information in English. Please see our English front page to find shortcuts and the menu to all our English content.

Geodataarbeid

Tema

Planarbeid

Veiledning i planarbeid for kommuner og andre offentlige og private virksomheter som lager og forvalter arealplaner.

Forvaltning av kartdata

Veiledninger, verktøy og rutiner for forvaltning, drift og vedlikehold av kartdata som inngår i Felles kartdatabase (FKB).

DOK og temadata

Kartgrunnlag for å sikre en kunnskapsbasert og effektiv planlegging og saksbehandling.

Nasjonalt register over luftfartshindre

Nasjonalt register over luftfartshindre (NRL) er et digitalt register over alle innmeldte hindre for luftfart, samt hindre som er funnet gjennom kontroller utført av Kartverket.

Standardisering

Her finner du alt Kartverket gjør innen standardisering.

Nyheter geodataarbeid

Solid ballast for videre kystnær kartlegging

«Vi ønsker ikke lenger å gjette på hva som finnes under havoverflaten. Vi skal vite. Vårt arbeid skal bidra til faktabasert utvikling av norske kystsamfunn.» Les kronikken om Marine grunnkart i kystsonen. 

Eier du ledningsdata?

I denne veilederen finner du nyttige tips ved planlegging av periodisk ajourhold av ledningsdata gjennom deltakelse i et Geovekst-prosjekt.

Kjem me i mål?

Målet i Troms og Finnmark for val av Det offentlege kartgrunnlag er 100 prosent. No har 36 av 39 kommunar valt. Det utgjer 92 prosent, og vi har framleis ein månad att i 2022.

View More Articles

Arrangementer og kurs

No event found.
View More Events

Hold deg oppdatert. Meld deg på nyhetsbrevet vårt.