Our website only contains limited information in English. Please see our English front page to find shortcuts and the menu to all our English content.

Geodataarbeid

Tema

Geovekst

Geovekst er et samarbeid om felles etablering, forvaltning, drift, vedlikehold og bruk av geografisk informasjon.

Forvaltning av kartdata

Veiledninger, verktøy og rutiner for forvaltning, drift og vedlikehold av kartdata som inngår i Felles kartdatabase (FKB).

DOK og temadata

Kartgrunnlag for å sikre en kunnskapsbasert og effektiv planlegging og saksbehandling.

Planarbeid

Veiledning i planarbeid for kommuner og andre offentlige og private virksomheter som lager og forvalter arealplaner.

Nyheter geodataarbeid

Dette må vi fortsette med!

Det er den klare konklusjonen etter årets fellesmøte for alle Norge digitalt-utvalgene i Trøndelag. I år hadde vi besøk av Geovekst-forum.

Ny medarbeider i Kartverket Nordland

Annett Bergset begynte i Kartverket Nordland 1. september. Her skal hun arbeide med FDV, FKB og Geovekst, men også med andre oppgaver som måtte bli aktuelle.

Konstruktivt besøk

Informasjonsutveksling om roller, utfordringer og tiltak innen planarbeid var hovedtema da planavdelingen i Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD) besøkte oss 14. september.

View More Articles

Arrangementer og kurs

Møte i Basisgeodatautvalget

Fylkets geodataplan blir hovedtema når medlemmene i basisgeodatautvalget Troms og Finnmark møtes digitalt i oktober.

Møter i arbeidsutvalgene

Både basisutvalget og plan- og temadatautvalget i Agder skal møtes denne onsdagen. Øverst på dagsorden står revisjon av fylkesgeodataplanen.

Norge digitalt regionmøter høst 2023

Kartverket Oslo og Viken ønsker alle Norge digitalt-parter velkommen til høstens regionmøter. Møtene avholdes fysisk i den enkelte region i perioden 19. oktober til 2. november. Påmeldingsfrist 10. oktober.

View More Events

Hold deg oppdatert. Meld deg på nyhetsbrevet vårt.