Our website only contains limited information in English. Please see our English front page to find shortcuts and the menu to all our English content.

Kartverkets arrangementer og kurs

Kurs i forvaltning av digitalt planregister med Norkart

Velkommen til kurs i forvaltning av digitalt planregister i samarbeid med Norkart. Kursene er gratis for kommunene. Antall deltakere på hvert kurs er satt til 20 og tildeles etter «Første-mann-til-mølla»-prinsippet.

Sjøkartkonferansen 2020

Årets sjøkartkonferanse blir arrangert som tre digitale sesjoner. Temaene er sikre og effektive havner, sjøkart for mindre fartøy og sjøkart for fritidsbåter. Meld deg på Sjøkartkonferansen 2020!

Kartverkets matrikkelfagdag 6. november 2020

Kartverket arrangerer matrikkelfagdag som er åpen for alle. Påmelding innen 3. november.

Teknologiforum 2020

Velkommen til årets teknologiforum som i år blir et digitalt arrangement.

Kurs i forvaltning av digitalt planregister med Norconsult

Velkommen til kurs i forvaltning av digitalt planregister i samarbeid med Norconsult Informasjonssystemer (NOIS). Kursene er gratis for kommunene. Antall deltakere på hvert kurs er satt til 15 og tildeles etter «Første-mann-til-mølla»-prinsippet.

Tverrfaglig verksted om stedfestet kunnskap

Kommunene i Trøndelag inviteres til faglig påfyll om stedfestet kunnskap. Målgruppe; du som jobber med plan, byggesak, deling, landbruk og/ eller kart/ GIS. Arrangementet er gratis og avholdes 18. og/ eller 19.11. avhengig av hvor mange som melder seg på. Påmeldingsfrist 10. november 2020.

Kurs i forvaltning av digitalt planregister med Geodata

Velkommen til kurs i forvaltning av digitalt planregister i samarbeid med Geodata. Kursene er gratis for kommunene. Antall deltakere på hvert kurs er begrenset og tildeles etter «Første-mann-til-mølla»-prinsippet.