Our website only contains limited information in English. Please see our English front page to find shortcuts and the menu to all our English content.

DOK og temadataarbeid

Bruk av temadata er grunnleggende for å løse viktige samfunnsoppgaver knyttet til miljø, klima, risiko og beredskap, planlegging og forvaltning.

DOK

Det offentlige kartgrunnlaget (DOK) er offentlige geografiske data som er tilrettelagt for kommunenes plan- og byggesaksarbeid. 

Temakart

I Geonorges temakart kan du se og teste en rekke forskjellige tematiske kartlag.

Om temadata

Tematiske geodata, temadata, er en viktig del av den geografiske infrastrukturen.

Kontakt Kontakt oss

  • Maria Oldeman Lund er fagleder for temadata i Kartverket
  • Kontaktperson for arbeid med turruter i Kartverket er Geir Svoren
  • Kontaktperson for arbeid med tilgjengelighet i Kartverket er Sven Michaelis

De kan nås på telefon 32 11 80 00

Forum Temadataforum

Temadataforum er en møteplass hvor leverandører og brukere i  Norge digitalt presenterer og drøfter produksjon, formidling og bruk av temadata.

Se mer informasjon, mandat og møtedokumenter.

Share