Our website only contains limited information in English. Please see our English front page to find shortcuts and the menu to all our English content.

DOK og temadataarbeid

Bruk av temadata er grunnleggende for å løse viktige samfunnsoppgaver knyttet til miljø, klima, risiko og beredskap, planlegging og forvaltning.

DOK

Det offentlige kartgrunnlaget (DOK) er offentlige geografiske data som er tilrettelagt for kommunenes plan- og byggesaksarbeid. 

Temadataforum

Temadataforum er en møteplass for produsenter og brukere av temadata i Norge digitalt-samarbeidet. Les mer på geonorge.no.

Om temadata

Tematiske geodata, temadata, er en viktig del av den geografiske infrastrukturen.

Kontakt

Nå oss på telefon

Kontakt kundesenteret på 32 11 80 00.

Share