Our website only contains limited information in English. Please see our English front page to find shortcuts and the menu to all our English content.

Last updated

Nasjonalt register over luftfartshindre

Nasjonalt register over luftfartshindre (NRL) er et digitalt register over menneskeskapte objekter som kan utgjøre en risiko for luftfarten.

Rapportering Melding om luftfartshindre

Rapportering skal skje via NRLs registreringsskjema (krever innlogging via ID-porten).

Krav til rapportering av luftfartshindre

Bygninger, konstruksjoner eller anlegg som er definert som luftfartshindre i forskrift om rapportering, registrering og merking av luftfartshinder (luftfartshinderforskriften) skal rapporteres til Kartverket.

Merk at det fra 1. januar stilles nye krav til rapportering av luftfartshindre. Les mer om dette på vår side om forskriftsendring og utvidelse av NRL.

Kartverkets oppgaver

Kartverket er registerfører, og er pålagt dette gjennom luftfartshinderforskriften. Normalt skjer registreringer samme virkedag som det meldes inn. Innmelder får tilsendt en kvittering når registerføringen er gjennomført. I tillegg distribuerer vi data ut til brukere.

Nedlasting, API og dokumentasjon

Du finner mer informasjon om data fra registeret på data-sidene våre.

Registeret kan også vises på Norgeskart.no.

Metadata for NRL i Norgeskart er tilgjengelig i Geonorge.

Fakta Nasjonalt register over luftfartshindre (NRL)

Registeret består av mer enn 15.000 punkthindre, blant annet telemaster, lysmaster, bygninger og piper. Det inneholder også over 25 000 km kraftlinjer med tilhørende stolper, i tillegg til en rekke andre linjehindertyper som broer og taubaner. Registeret er et viktig hjelpemiddel for Luftforsvaret, Politiet, luftambulansetjenesten og andre som har behov for å bedrive lavtflyging.

Kontakt

Kontakt NRL

Kontakt oss på telefon 32 11 80 00 eller e-post nrl@kartverket.no hvis du har spørsmål om data fra Nasjonalt register over luftfartshindre.

Share