Siste oppdatering

Organisering av Geovekst-samarbeidet

Geovekst-samarbeidet ble etablert 5. juni 1992, og koordinerer mange aktører med ulike interesser. Det er etablert felles kjøreregler for samarbeidet, og felles målsetninger for kort og lang sikt.

Årsrapporter

Geovekst-forum ble i 2021 enige om å utarbeide årsrapporter fra samarbeidets aktivitet. Dette for å følge opp måloppnåelse av tiltak i handlingsplanen, og for å følge opp samarbeidets strategiske valg.

Styrende dokumenter

Dette er Geovekst-samarbeidets styrende dokumenter for fireårsperioden 2024-2027:

Alle dokumentene er pdf-er og åpnes i nytt vindu.

Koordinering av arbeidet

Meldinger og vedtak fra Geovekstforum finner du på Geonorge.

Kartverket er sekretariat for Geovekst, og koordinerer geodatasamarbeidet sentralt og i fylkene. Kartverket leder også Geovekst-forum. Marit Bunæs er leder av Geovekst-sekretariatet, mens Erik Perstuen leder Geovekst-forum.

Kontakt

Nyttig

Prosjekter

Geovekst-forum disponerer fellesmidler som kan brukes i prosjekter som er nyttige for hele Geovekst-samarbeidet.

Arbeidsgrupper

Dersom partene i samarbeidet ser behov for det, kan det settes ned arbeidsgrupper for ulike fagtema.

Datafangst ved krise

Flybåren datafangst kan bestilles i krisesituasjoner som krever rask datainnsamling. For slike tilfeller brukes beredskapsavtalen.

Del