Our website only contains limited information in English. Please see our English front page to find shortcuts and the menu to all our English content.

Last updated

Geoveksts produktspesifikasjoner

Geovekst-samarbeidet er eier av mange datasett. Her finner du en samlet oversikt over produktspesifikasjoner som Geovekst legger til grunn for sine datasett.

Alle produktspesifikasjonene for kart- og geodata ligger tilgjengelig på Geonorge.no.

Felles kartdatabase (FKB)

FKB er en samling primærdatasett som samles inn og forvaltes i fellesskap av Geovekst-partene i en kommune.

FKB versjon 5.0 ble godkjent januar 2022. Det innebærer at FKB 5.0 ble lagt til grunn for kartleggingsprosjekter 2022, mens en innføring i forvaltningsløsningen Sentral FKB gjøres i løpet av vinteren/våren 2023. Inntil Sentral FKB oppgraderes til FKB 5.0 vil det være FKB versjon 4.6/4.61 som gjelder i forvaltningen av FKB-data, og ved distribusjon av data ut fra forvaltningssystemet til brukerne.

Lenkene i tabellen under fører deg til nyeste versjon av produktspesifikasjonene og registreringsinstruksene på Geonorge. Utgåtte versjoner finner du på samme side, under fanen "Historiske" litt til høyre på siden.

Generelle dokumenter

Produktspesifikasjoner for de ulike FKB-datasettene

SOSI-produktspesifikasjon Registreringsinstruks
FKB-AR5 Ikke aktuelt
FKB-Arealbruk Fotogrammetrisk FKB-Arealbruk
FKB-Bane Fotogrammetrisk FKB-Bane
FKB-BygnAnlegg Fotogrammetrisk FKB-BygnAnlegg
FKB-Bygning Fotogrammetrisk FKB-Bygning
FKB-Høydekurve Punktsky FKB-Høydekurve
FKB-Ledning Fotogrammetrisk FKB-Ledning
Punktsky FKB-Ledning
FKB-LedningVA Fotogrammetrisk FKB-LedningVA
FKB-Lufthavn Fotogrammetrisk FKB-Lufthavn
FKB-Naturinfo Fotogrammetrisk FKB-Naturinfo
FKB-Tiltak Ikke aktuelt
FKB-Servitutt Ikke aktuelt
FKB-TraktorvegSti Fotogrammetrisk FKB-TraktorvegSti
FKB-Vann Fotogrammetrisk FKB-Vann
FKB-Veg Fotogrammetrisk FKB-Veg
Elveg 2.0 Fotogrammetrisk Elveg 2.0

FKB-produkter

FKB-produktene er avledet av FKB-dataene og andre primærdatakilder som for eksempel matrikkeldata.

Andre produktspesifikasjoner

Dette er produktspesifikasjoner for leveranse av data etter datainnsamling med flybåren bilde- eller lasersensor.

Share