Hypos – hybrid posisjonstjeneste

Kartverket, Telia, Ericsson og Sintef samarbeider om Hypos, en nasjonal hybrid posisjonstjeneste for fremtidens digitale og autonome samfunn. Vi vil ha mer presis og pålitelig posisjon.  Innovasjonsprosjektet er finansiert av Forskningsrådet.

XPPT