Hypos – hybrid posisjonstjeneste

Kartverket, Telia, Ericsson og Sintef samarbeider om Hypos, en nasjonal hybrid posisjonstjeneste for fremtidens digitale og autonome samfunn. Vi vil ha mer presis og pålitelig posisjon.  Innovasjonsprosjektet er finansiert av Forskningsrådet.

Artikler

Forsker på fremtidens posisjonstjeneste

5G i samspill med satellitter og GNSS kan gi en bedre brukeropplevelse, og på sikt også være en selvstendig kilde til posisjonering. Det vil forskningsprosjektet Hypos se nærmere på.

Kontakter

Del