FoU i Kartverket

    Smart bruk av geografisk informasjon er
    en nøkkel for å løse våre viktigste
    samfunnsutfordringer. Kartverket er en
    pådriver i forskningssamarbeid for å
    utvikle metoder for å samle, analysere
    og presentere geografiske data.

Tema

FoU-samarbeid

Kartverkets samfunnsoppdrag innebærer forskningsaktivitet for å styrke evnen til å møte behovene samfunnet stiller til geografiske data og infrastruktur i framtiden.

Rapporter

Her kan du finne rapporter som Kartverket har utgitt. I tillegg kan du navigere videre til en liste over publikasjoner der Kartverkets ansatte har bidratt.

Data til forskning

Du finner Kartverkets data til forskning på temasiden API og data. For studenter og undervisningssteder gir Geonorges temaside informasjon om flere ressurser.

Arrangementer og kurs

Webinar om punktskydata fra bil, bane og drone

Geovekst Arbeidsgruppe for Ledning (GLA-gruppa) inviterer til webinar 12. desember om punktskydata fra bil, bane og drone, der Geovekst-partene deler erfaringer og tanker om bruk i framtida.

Vis alle arrangementer

Aktuelt

Stor tro på FNs nye geodesisenter

– FNs medlemsland og partnere må bli enige om en felles arbeidsplan for å styrke geodesiens verdikjede. Det sier Nicholas Brown, den nye direktøren for FNs globale geodesisenter i Bonn, Tyskland.

Gratis posisjon til forskning og innovasjon

Hive Autonomy er en av de som har fått gratis posisjonstjenester, nå kan du bli en av dem. Forskningsorganisasjoner og nyetablerte innovasjon- og startup-miljø kan søke om gratis tilgang.

Hedret med bauta

Norges eldste tekniske etat, Kartverket, er hedret med bauta for fremragende kartlegging av Norge og anvendt teknologi gjennom 250 år. Gaven kommer fra Tekna.

Vil styrke tilgangen til geografiske data

FN har vedtatt å styrke arbeidet med tilgang til geografisk informasjon: Det danner grunnlag for bærekraftig utvikling og gjør samfunnet mer robust mot klimaendringer.

Vis alle nyheter