Flyfoto av Namsos. Kilde: Kartverket
OMLØP: Hele fastlands-Norge flyfotograferes regelmessig. Bildene finner du i innsynsløsningen Norge i bilder. Ill: Norge i bilder.
Siste oppdatering

Program for omløpsfotografering

Omløpsfotograferingen gir oppdaterte flybilder og ortofoto for hele landet.

Datafangst

Se hvor vi har planlagt å fotografere i 2024.

Områdene som er fotografert tidligere kan du se i kartløsning på norgeskart.no/geoportal. Kartlag som viser 2024-fotograferingen kommer til våren.

Alle ferdige ortofoto fra omløpsfotografering publiseres på Norge i bilder.

Flyfoto i regi av Geovekst

Kartverkets virksomhet innen flyfoto til lands er i hovedsak delt i to aktiviteter. Det ene skjer gjennom Geovekst-samarbeidet (scroll ned på siden til fylkesoversikten for å se planene for hvert fylke).

Det andre er den rullerende fotograferingen (omløpsfotografering) som skjer over hele landet.

Nasjonalt program for omløpsfotografering startet flyfotografering i 2006. Målsettingen var å fotografere hele landet i løpet av seks år, for deretter å gjenta fotograferingen i regelmessige intervaller på 5 til10 år, avhengig av område.

Statsforvalterens fellestjenester, Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) og Kartverket står for grunnfinansieringen av programmet. Det øvrige finansieres gjennom forvaltningssamarbeidet Norge digitalt og av Geovekst.

Fotografering og tilrettelegging av bildene følger en langtidsplan. Det produseres både ortofoto og vertikalbilder for fotogrammetrisk kartkonstruksjon. Alle de nye ortofotoene fra omløpsfotograferingen blir produsert med en bakkeoppløsning på 25 cm. Ortofotoene blir forvaltet i norgeibilder.no og er tilgjengelige for Norge digitalt-parter gjennom WMS-tjenester.

Ut ifra flybildene fotografert i 2020 og senere blir det også produsert høydedata. Disse fargesatte overflatemodellene fra bildematching er tilgjengelige for visning og gratis nedlasting fra høydedata.no. Prosjektene er av typen «bildematching» og har «omløpsfoto» som oppdragsgiver.

Plan for de nærmeste årene

Det er utarbeidet en langtidsplan for de nærmeste årene. Denne planen blir revidert årlig. 

I 2023 ble det bestilt flyfotografering av fire områder:

  • Sogn 2023
  • Troms 2023
  • Innlandet NØ 2023
  • Trøndelag NØ 2023

På grunn av ugunstige værforhold for flyfotografering sommeren 2023 ble ikke disse fire områdene ferdigstilt. Planen er å fotografere de resterende 49 500 km2 sommeren 2024.

I tillegg blir det bestilt flyfotografering av fem nye områder i 2024:

  • Innlandet SV 2024
  • Innlandet NV 2024
  • Møre 2024
  • Finnmark 2024
  • Varanger 2024

De fem nye prosjektene dekker til sammen 78 300 km2.

Totalt er det planlagt flyfotografering av ca. 127 000 km2.

Kart som viser status for siste fotografering og planlagt fotografering er tilgjengelig i norgeskart på nett.

Kart som viser langtidsplan for omløpsfotografering fra 2024–2029.
OMLØPSFOTOGRAFERING: Oversiktskartet viser status for siste og planlagt fotografering framover. Klikk på bildet for å se kartet i større format (åpnes i nytt vindu).

Kontakt

Del
XPPT