Siste oppdatering

Driftsmeldinger for matrikkelen

Her finnes oversikt over driftsmeldinger for matrikkelsystemet. Planlagte og ikke planlagte hendelser registreres her. Hvis du ønsker å få tilsendt driftsmeldinger må du sende en e-post til matrikkelhjelp@kartverket.no.

15.09.2023 kl. 12:00: Oppgradering til versjon 4.14.0 av matrikkelen tirsdag 19. september 2023 kl. 20:00

Det er planlagt oppgradering av matrikkelen til versjon 4.14.0 tirsdag 19. september 2023 fra kl. 20:00.
Matrikkelens oppdateringstjenester vil stenges mens arbeidet pågår.
Matrikkelens innsynstjenester vil bli opprettholdt mens arbeidet pågår, men kan oppleve enkelte driftsforstyrrelser ifbm restart av enkeltkomponenter.
Vi forventer normal drift innen kl. 07:00 dagen etter.

Vi vil begynne arbeid fra kl. 16:00 på følgende testsystemer:

https://prodtest.matrikkel.no/matrikkel/matrikkel.html

https://kommunetest.matrikkel.no/matrikkel/matrikkel.html

Testsystemene vil være utilgjengelige en kort periode under restart av systemene.

Hvis dere har spørsmål eller andre tilbakemeldinger tar vi gjerne imot disse i Jira Service Management.

25.08.2023 kl. 15:00: Oppgradering til versjon 4.13.0 av matrikkelen tirsdag 29.08.2023 kl. 20:00

Det er planlagt oppgradering av matrikkelen til versjon 4.13.0 tirsdag 29.08.2023 fra kl. 20:00.
Matrikkelens oppdateringstjenester vil stenges mens arbeidet pågår.
Matrikkelens innsynstjenester vil bli opprettholdt mens arbeidet pågår, men kan oppleve enkelte driftsforstyrrelser ifbm restart av enkeltkomponenter.
Vi forventer normal drift innen kl. 07:00 dagen etter.

Vi vil begynne arbeid fra kl. 16:00 på følgende testsystemer:

https://prodtest.matrikkel.no/matrikkel/matrikkel.html

https://kommunetest.matrikkel.no/matrikkel/matrikkel.html

Testsystemene vil være utilgjengelige en kort periode under restart av systemene.

Hvis dere har spørsmål eller andre tilbakemeldinger tar vi gjerne imot disse i Jira Service Management.

27.06.2023 kl. 11:00: Utfordringer med bakgrunnskart i matrikkelen løst

Feilene som oppstod i matrikkelklienten og for matrikkelbrev er nå løst. Vi håper dette ikke har skapt for store feilsituasjoner for brukerne.

27.06.2023 kl. 08:40: Utfordringer med bakgrunnskart i matrikkelen

Det er feil på en av tjenestene matrikkelen bruker som bakgrunnskart i klient og matrikkelbrev, noe som fører til feil. Vi har identifisert tjenesten som feiler og jobber med å få løst det så fort som mulig.

16.06.2023: Oppgradering til versjon 4.12.0 av matrikkelen tirsdag 20. juni 2023 kl. 20:00

Det er planlagt oppgradering av matrikkelen til versjon 4.12.0 tirsdag 20. juni 2023 fra kl 20:00.

Matrikkelens oppdateringstjenester vil stenges mens arbeidet pågår.
Matrikkelens innsynstjenester vil bli opprettholdt mens arbeidet pågår, men kan oppleve enkelte driftsforstyrrelser ifbm restart av enkeltkomponenter.
Vi forventer normal drift innen kl. 07:00 dagen etter.

Vi vil begynne arbeid fra kl. 16:00 på følgende testsystemer:

https://prodtest.matrikkel.no/matrikkel/matrikkel.html

https://kommunetest.matrikkel.no/matrikkel/matrikkel.html

Testsystemene vil være utilgjengelige en kort periode under restart av systemene.

Hvis dere har spørsmål eller andre tilbakemeldinger tar vi gjerne imot disse i Jira Service Management.

30.05.2023: Oppgradering til versjon 4.11.0 av matrikkelen onsdag 31. mai 2023 kl. 20:00

Det er planlagt oppgradering av matrikkelen til versjon 4.11.0 onsdag 31. mai 2023 fra kl. 20:00.

Matrikkelens oppdateringstjenester vil stenges mens arbeidet pågår.
Matrikkelens innsynstjenester vil bli opprettholdt mens arbeidet pågår, men kan oppleve enkelte driftsforstyrrelser under restart av enkeltkomponenter.
Vi forventer normal drift innen kl. 07:00 dagen etter.

Vi vil begynne arbeid fra kl. 16:00 på følgende testsystemer:

https://prodtest.matrikkel.no/matrikkel/matrikkel.html

https://kommunetest.matrikkel.no/matrikkel/matrikkel.html

Testsystemene vil være utilgjengelige en kort periode under restart av systemene.

25.05.2023: Oppdatering av tettsteder i matrikkelen

Det er planlagt kretsinnlesing av tettsteder i matrikkelen torsdag kveld, 25.05.2023, og dette vil medføre en god del endringer i endringsloggen. Det vil være i overkant av 40 000 endringer på adresser. Matrikkelen vil dermed være ajour med Statistisk sentralbyrås tettstedsinndeling for 2022 (gjeldende).

07.03.2023, fra kl. 20.00: Oppgradering til versjon 4.9 av matrikkelen

Det er planlagt oppgradering av matrikkelen til versjon 4.9 tirsdag 7. mars 2023 fra kl. 20.00.

Matrikkelens tjenester vil være utilgjengelig mens arbeidet pågår. Vi forventer normal drift innen kl. 07.00 onsdag 8. mars.

Vi vil begynne arbeid fra kl. 16.00 på følgende testsystemer:
https://prodtest.matrikkel.no/matrikkel/matrikkel.html
https://kommunetest.matrikkel.no/matrikkel/matrikkel.html

Testsystemene vil være utilgjengelige en kort periode under restart av systemene.

OBS!
Matrikkelen går over til JIRA i skyen. Etter den nye versjonen av matrikkelen (v.4.9) vil alle feilmeldinger sendt inn fra matrikkelklienten bli sendt til vår nye JIRA.

For at dette skal fungere må alle brukere av matrikkelklienten oppgradere matrikkelstarteren til nyeste versjon (v.1.6.0). Brukere av eldre versjoner vil ikke kunne starte klienten, men vil i stedet få en slik feilmelding:

Feilmelding: Beskjed om å laste ned ny versjon Se veiledning for hvordan man oppgraderer matrikkelstarteren.

Hvis dere har spørsmål eller andre tilbakemeldinger tar vi gjerne imot disse i JIRA.

03.02.2023 kl. 13.00: Løst! Problemer med bakgrunnskart i matrikkelklienten

Problem med WMS er nå løst. Tjenesten fungerer nå som normalt.

31.01.2023, fra kl. 20.00: Oppgradering til versjon 4.8.0 av matrikkelen

Det er planlagt oppgradering av matrikkelen til versjon 4.8.0 i dag tirsdag 31. januar 2023 fra kl. 20.00.

Matrikkelens tjenester vil bli opprettholdt mens arbeidet pågår, men kan oppleve enkelte driftsforstyrrelser i forbindelse med restart av enkeltkomponenter. Vi forventer normal drift innen kl. 07.00 i morgen.

Vi vil begynne arbeid fra kl. 16.00 på følgende testsystemer:
https://prodtest.matrikkel.no/matrikkel/matrikkel.html
https://kommunetest.matrikkel.no/matrikkel/matrikkel.html

Testsystemene vil være utilgjengelige en kort periode under restart av systemene.

Hvis dere har spørsmål eller andre tilbakemeldinger tar vi gjerne imot disse i JIRA.

13.01.2023: Grunnkretser og stemmekretser er oppdatert i matrikkelen

I går kveld, 12.01.2023, ble det kjørt en oppdatering av grunnkretser og stemmekretser fra Nasjonal inndelingsbase inn i matrikkelen. De aller fleste kretsene ser like ut i dag som i går, men noen har blitt endret betydelig. For brukere som ønsker å se forskjeller i sin kommune kan man benytte WMS-tjenesten fra kommunetest som bakgrunnskart i Kartverkets matrikkelklient da denne ikke er oppdatert med de nye kretsene enda.

For å legge til kommunetest som bakgrunnskart kan man benytte WMS-tjeneste med URL https://kommunetest.matrikkel.no/geoservergeo/wms/MATRIKKEL.

Se brukerveiledning om hvordan du legger til bakgrunnskartet.

05.01.2023, fra kl. 20.00: Oppgradering til versjon 4.7.0 av matrikkelen

Det er planlagt oppgradering av matrikkelen til versjon 4.7.0 torsdag 5. januar 2023 fra kl. 20.00.

Matrikkelens tjenester vil bli opprettholdt mens arbeidet pågår, men kan oppleve enkelte driftsforstyrrelser ifbm restart av enkeltkomponenter. Vi forventer normal drift innen kl. 07.00 i morgen.

Vi vil begynne arbeid fra kl. 16.00 på følgende testsystemer:

https://prodtest.matrikkel.no/matrikkel/matrikkel.html
https://kommunetest.matrikkel.no/matrikkel/matrikkel.html

Testsystemene vil være utilgjengelige en kort periode under restart av systemene.

13.12.2022, fra kl. 20.00: Oppgradering til versjon 4.6.0 av matrikkelen

Det er planlagt oppgradering av matrikkelen til versjon 4.6.0 tirsdag 13. desember 2002 fra kl. 20.00.

Matrikkelens tjenester vil bli opprettholdt mens arbeidet pågår, men kan oppleve enkelte driftsforstyrrelser i forbindelse med restart av enkeltkomponenter.

Vi vil begynne arbeidet fra kl. 16.00 på følgende testsystemer:
https://prodtest.matrikkel.no/matrikkel/matrikkel.html
https://kommunetest.matrikkel.no/matrikkel/matrikkel.html

Testsystemene vil være utilgjengelige en kort periode under restart av systemene.

25.11.2022: Endringer i kretsredigering for matrikkelen

I forbindelse med at nasjonal inndelingsbase skal overta forvaltning av grunnkretser og stemmekretser i slutten av november så ble det gjennomført en endring torsdag 24.11.2022 i matrikkelen. Redigeringsmuligheten ble da skrudd av for disse kretsene i matrikkelen. Brukstilfellene i Kartverkets matrikkelklient ble da endret til å ikke lengre tilby redigering av disse kretstypene. Det er også validering på tjenersiden som forhindrer slike redigeringer.

Når nasjonal inndelingsbase går på lufta vil heller ikke matrikkelens rapport for kommunegrenser være førende for denne administrative inndelingen og man bør benytte seg av tjenester fra Geonorge i stedet.

Det vil i forbindelse med produksjonssetting av nasjonal inndelingsbase også bli gjort en vask av grunnkretser og stemmekretser i matrikkelen. Det vil komme mer informasjon om dette neste uke men vi ser foreløpig for oss at det kan komme bortimot 50 000 endringer i endringsloggen for kretser og kretsflater i denne vasken. Det er stort sett små navneendringer der matrikkelen i dag har feilstavelser i navn som vil være endringene.

20.10.2022 kl. 12:30: Problemer i matrikkelmiljøet er nå løst

Problemet nevnt kl. 10:30 er nå løst.

20.10.2022 kl. 10:30: Problemer i matrikkelmiljøet

Vi har på nytt en feil i matrikkelmiljøet, dette påvirker også tjenesten Se Eiendom.
Feilsøking pågår, og vi oppdaterer denne statusen så fort vi har en oppdatering.

19.10.2022 kl. 11:00: Problemer i matrikkelmiljøet er nå løst

Problemet nevnt kl. 09:30 er nå løst.

19.10.2022 kl. 09:30: Problemer i matrikkelmiljøet

Vi har for tiden en feil i matrikkelmiljøet, dette påvirker også tjenesten Se Eiendom.
Feilsøking pågår, og vi oppdaterer denne statusen så fort vi har en oppdatering.

16.09.2022: Oppgradering til versjon 4.5.0 av matrikkelen tirsdag 20.09.2022 kl. 18:00

Det er planlagt oppgradering av matrikkelen til versjon 4.5.0 tirsdag 20. september 2022 fra kl. 18:00.
Matrikkelen blir stengt for oppdatering mens arbeidet pågår, mens innsynstjenester vil bli opprettholdt, men kan oppleve enkelte driftsforstyrrelser.
Vi forventer normal drift innen kl. 07:00 påfølgende morgen.

Vi vil begynne arbeid fra kl. 16:00 på følgende testsystemer:

Testsystemene vil være utilgjengelige mens de oppgraderes.

16.09.2022: Nytt i matrikkelen versjon 4.5

 1. september 2022 blir versjon 4.5 av matrikkelen lagt ut. Den nye versjonen av matrikkelen inneholder ny funksjonalitet, forbedringer og feilrettinger.

Ny og endret funksjonalitet i versjon 4.5

Grensejustering som gjelder uteareal til eierseksjoner
Som følge av endring i matrikkelforskriften § 34 som trådte i kraft 01.01.2021, kan grensejustering nå utføres mellom uteareal til eierseksjoner som er seksjonert på samme matrikkelenhet, og mot matrikkelenheten seksjonen er seksjonert på.

Bygning: Årsak til føring for saker etter reindriftsloven
Det er innført en ny kode for årsak til føring: Vedtak etter reindriftsloven og plan- og bygningsloven. Årsaken kan kun benyttes på nye/endrede bygningsstatushistorikker på bygg med bygningstype 172 "Skogs- og utmarkskoie, gamme" eller 199 "Annen boligbygning (sek. reindrift)".
Ved oppdatering fra eksisterende klienter som ikke kjenner til årsak, settes årsak til Vedtak etter plan- og bygningsloven (som før).

Årsaken er tilgjengelig i bygningsbrukstilfellene for søknadspliktige bygg (ny/endret bygning/bygningsendring rammetillatelse/igangsettingstillatelse, midlertidig brukstillatelse/ferdigattest). Disse brukstilfellene hadde tidligere kun årsak Vedtak etter plan- og bygningsloven. Den nye årsaken vises når bygningstype settes til 172 eller 199.

Årsaken er også tilgjengelig i "Endre bygningsdata", både som årsak for brukstilfellet og som årsak i føringshistorikk-lista, men kun når bygningstype er 172 eller 199.

Oppretting, endring og sletting av grunnkrets og stemmekrets i matrikkelen
Muligheten for å opprette, endre og slette grunnkrets og stemmekrets vil bli fjernet fra matrikkelen. Oppdateringen av disse kretstypene skal utføres fra NIBAS (Nasjonal inndelingsbase), og den vil ikke lenger være tilgjengelig i matrikkelen når NIBAS produksjonssettes.

Generelle forbedringer og feilrettinger

Det er også utført feilrettinger og forbedringer i Kartverkets matrikkelklient:

 • Rettet en validering som tillot å utelate døde hjemmelshavere som rekvirent ved elektronisk tinglysing. Det sjekkes nå at alle hjemmelshavere er med som rekvirent, og at ingen av disse er døde.
 • Kvitteringen for konsesjonsforhold inneholder nå bare fødselsdato eller organisasjonsnummer for erverver, ikke fødselsnummer. Det er også lagt til tekst i kvitteringen om at konsesjonsinformasjonen som er registrert i matrikkelen er tilgjengelig i ett år fra registreringsdato.
 • Atkomstpunkt: Lagt til en validering som gir feilmelding dersom atkomstpunktet er mer enn 20 mil fra adressepunktet.
 • Rettet feil med lagring av kommunal tilleggsdel i brukstilfellene som gjelder seksjonering.
 • Rettet feil som oppstod ved fullføring av «Slett jordskifte krevd».
 • Rettet feil i objektinformasjon under omregistrering av grunneiendom til anleggseiendom.
 • Forbedret metode for bygging av flater.
 • Rettet feil som førte til at grensepunkter ble liggende igjen i kartet og ga feilmeldinger.
 • Sletting av atkomster i matrikkelklienten er nå rettet slik at de også fjernes fra kartet i brukstilfellet.
 • Klienten legger nå på riktig årsak for «Tatt i bruk» ved flytting av bygning. Det er også gjort noen justeringer i måten bygninger legges inn i kartet.
 • Rettet feil som gjorde at knappene for å endre involverte var aktive i brukstilfellet «Endre forretningsdata».
 • Det er ikke lenger mulig å endre tinglysingsstatus for forretningene «Matrikulering av umatrikulert grunn fra matrikulert grunn», «Registrer uregistrert jordsameie», «Endre matrikkelenhetstype» og «Omregistrer grunneiendom til anleggseiendom».
 • Opprettelse av teig direkte fra SOSI-flater skal nå virke også for seksjoneringsbrukstilfellene.
 • Brukstilfellene for bygg unntatt søknadsplikt - registreringspliktig er nå endret slik at det er mulig med 0 i bruksareal/bruttoareal for etasje.
 • Rettet feil som oppstod ved avbryting av inntasting av grenseforløp som har brukt et eksisterende punkt.
 • Rettet en feil som oppstod dersom matrikkelenheter har duplikate bruksenheter ved sammenslåing.
 • Det er lagt inn validering som sjekker at punkter i anleggsprojeksjonsflater og anleggsprojeksjonsgrenser som er endret, ikke inngår i mer enn én anleggsprojeksjonsflate.
 • Nytt brukstilfelle under administrasjonsmenyen for maskinell oppdatering av KOSTRA-opplysninger.

Samt flere andre tekniske forbedringer og feilrettinger.

Tilbakemeldinger

Vi setter pris på at dere gir oss tilbakemeldinger om feil som oppstår i matrikkelklienten. Dette kan gjøres direkte i Kartverkets matrikkelklient eller via matrikkelhjelp@kartverket.no . Funksjonalitet for å sende feilmelding via matrikkelklienten ligger under Hjelp-menyen.

Føringsinstruks

Føringsinstruks for matrikkel, versjon 4.5, er oppdatert.

Se alle endringer som er gjort i denne og tidligere versjoner.

12.07.2022: Oppgradering av matrikkelen tirsdag 12.07.2022 fra kl. 16:00

Det er planlagt oppgradering av matrikkelen til versjon 4.4.1 tirsdag 12. juli 2022 fra kl 21:30.Matrikkelen blir stengt for oppdatering mens arbeidet pågår, mens innsynstjenester vil bli opprettholdt men kan oppleve enkelte driftsforstyrrelser.

4.4.1 er en mindre versjon med diverse små feilrettinger.

Vi vil begynne arbeid fra kl. 16:00 på følgende testsystemer:

Testsystemene vil være utilgjengelige mens de oppgraderes.

28.06.2022: Vedlikeholdskveld på Kartverket torsdag 30.06.2022

Alle systemene vil til tider kunne være ustabile og utilgjengelige denne kvelden.

30.05.2022: Oppgradering til versjon 4.4.0 av matrikkelen 31.05.2022

Det er planlagt oppgradering av matrikkelen til versjon 4.4.0 tirsdag 31.05.2022.

Oppgraderingen vil medføre nedetid på oppdateringstjenesten, og den vil bli foretatt fra kl. 20:00. Forventet nedetid er inntil 2 timer.
Innsynstjenestene vil for det meste være uberørt.
Vi forventer normal drift innen kl. 07:00 onsdag morgen.

Vi vil begynne arbeid fra kl. 21:30 på disse systemene:

Nytt i matrikkelen versjon 4.4.0

Den nye versjonen av matrikkelen inneholder forbedringer, oppgraderinger og feilrettinger.

Nye atkomsttyper for atkomstpunkt
Det er blitt introdusert to nye atkomsttyper: Atkomst nødetat (AN) og Atkomst øy (AO).

Forbedringer

Endring i validering for atkomstpunkt
Endret validering på atkomster: Det er nå mulig å KUN registrere atkomst vinter.
Utgåtte bygg – Slette adresser samt sperre for å registrere adresser
Adresser på bruksenheter blir fjernet automatisk dersom et bygg registreres som utgått.
Melding til tinglysing ved matrikulering av eksisterende umatrikulert grunn
Avkrysningsboks for Melding til Tinglysing skal fjernes i brukstilfellene:

 • Matrikuler som grunneiendom fra umatrikulert grunn
 • Matrikuler eksisterende festegrunn

Matikkelloven § 24 femte ledd er hjemmelen for tinglysing av grunnboksblad. Det er det rettslige grunnlaget som avgjør tinglysing. Meldingen er overflødig i slike saker.

Krav om forretningsdata i brukstilfellet Endre forretningsdata
I brukstilfellet "Endre forretningsdata" er det nå krav om å føre forretningsdata for å ferdigstille. Det er derfor blitt introdusert en ny forretning, "EndreForretning".

Generelle forbedringer og feilrettinger

Det er også utført feilrettinger og forbedringer i Kartverkets matrikkelklient:

 • Rapporter: nye tjenester som gir ut informasjon om jobber, inkludert jobbens plassering i kø, hvis den ligger i kø.
 • Rapport Relevant utdrag av matrikkelen: Dersom grensepunkter legger seg under informasjonsboks nederst til høyre i grenseendringskartene, så skal dette nå oppdages og zoome kartet ytterligere ett nivå ut.

Tilbakemeldinger

Vi setter pris på at dere gir oss tilbakemeldinger om feil som oppstår i matrikkelklienten. Dette kan gjøres direkte i Kartverket sin matrikkelklient eller via matrikkelhjelp@kartverket.no . Funksjonalitet for å sende feilmelding via matrikkelklienten ligger under Hjelp menyen.

Føringsinstruks

Føringsinstruksen for matrikkelen versjon 4.4.0 er oppdatert.

Se alle endringer som er gjort i denne og tidligere versjoner.

02.05.2022 Oppgradering til versjon 4.3.1 av matrikkelen

Det er planlagt oppgradering av matrikkelen til versjon 4.3.1 i dag mandag 2. mai 2022. Oppgraderingen vil medføre driftsforstyrrelser på alle Matrikkelsystemer og vil bli foretatt fra klokken 21:00.

Vi vil begynne arbeid fra kl. 20:00 på følgende systemer:

https://prodtest.matrikkel.no/matrikkel/matrikkel.html

https://hotfix.matrikkel.no/matrikkel/matrikkel.html

https://kommunetest.matrikkel.no/matrikkel/matrikkel.html

I denne versjonen tar matrikkelen i bruk ID-porten som eneste påloggingsalternativ som tilgang til matrikkelklienter. Se https://kartverket.no/eiendom/lokal-matrikkelmyndighet/innforing-av-to-faktor-autentisering-pa-matrikkelen for mer informasjon.

Eventuelle spørsmål eller andre tilbakemeldinger tar vi gjerne imot i JIRA.

19.04.2022 Testsystemer nede

Oppdatering: Problemet er løst. 

Prodtest er nede. Det er en feil på serveren - hotfix, betatest og kommunetest er dermed også berørt. Feilsøking pågår.

17.03.2022: Oppdatering av databasen i matrikkelen Hotfix 17.03.2022

Det er planlagt oppdatering av databasen i matrikkelen Hotfix.

Det nye datagrunnlaget vil være kopi av produksjon per 13. mars 2022.

Oppdateringen vil medføre nedetid på Prodtest, og den vil bli foretatt fra kl. 15:00 torsdag 17. mars 2022.

Vi forventer å ha systemet klart igjen til bruk innen kl. 10:00 fredag 18. mars 2022.

 

09.03.2022: Oppdatering av databasen i matrikkelen Prodtest 10.03.2022

Det er planlagt oppdatering av databasen i matrikkelen Prodtest .

Det nye datagrunnlaget vil være kopi av produksjon per 6. mars 2022.

Oppdateringen vil medføre nedetid på Prodtest, og den vil bli foretatt fra kl. 15:00 torsdag 10. mars 2022.

Vi forventer å ha systemet klart igjen til bruk innen kl. 10:00 fredag 11. mars 2022.

 

25.02.2022: Oppdatering av databasen i matrikkelen Betatest 28.02.2022

Det er planlagt oppdatering av databasen i matrikkelen Betatest .

Det nye datagrunnlaget vil være kopi av produksjon per 27. februar 2022.

Oppgraderingen vil medføre nedetid på Betatest, og den vil bli foretatt fra kl. 15:00 mandag 28. februar 2022.

Vi forventer å ha systemet klart igjen til bruk innen kl. 10:00 tirsdag 1. mars 2022.

21.02.2022: Oppgradering til versjon 4.3.0 av matrikkelen

Det er planlagt oppgradering av matrikkelen til versjon 4.3.0 tirsdag 22. februar 2022.

Oppgraderingen vil medføre nedetid på oppdateringstjenesten, og vil bli foretatt fra kl. 20:00. Forventet nedetid inntil 2 timer.
Innsynstjenester vil for det meste være uberørt.
Vi forventer normal drift innen kl. 07:00 påfølgende morgen.

Vi vil begynne arbeid fra kl. 16:00 på følgende systemer:

Nytt i matrikkelen versjon 4.3.0

Den nye versjonen av matrikkelen inneholder tekniske forbedringer, oppgraderinger og feilrettinger.

Nye Rapporter Partsliste ved varsel om oppmålingsforretning og Protokoll
Det er nå mulig å bestille rapporter som brukes ved varsel, fremmøte og godkjenning av protokoll for oppmålingsforretning.

Ny rolle for innsyn med "Berettiget interesse" i henhold til utleveringsforskriften
Det er introdusert en ny brukerrolle "Berettiget interesse" etter bestemmelser i Utleveringsforskriften § 4 (5).

Forbedringer

Spesifikk feilmelding ved gjenbruk av adresse med bygningsstatus godkjent revet/brent
Validering om duplikate bruksenheter (samme adresse og bruksenhetsnummer) på ulike bygninger er endret til å gi egen feilmelding hvis bygningen er godkjent revet. I tillegg er flere søkemetoder som søker etter bruksenheter på oppestående bygninger endret til å ta med bygninger som er FritattFraSøknadsplikt.

Oppdatering Målemetode-kodelisten
Det er endret beskrivende tekst for noen målemetoder og kommet til noen nye.

Ved omgjøring av punktfeste til arealfeste innføres krav om registering av faktiske grenser
Det er lagt til ny validering i forretningen "Omgjøring av punktfeste til arealfeste", at festegrunnen ikke kan ha grenser som er fiktive. Dette gjelder når forretningstypen er "Oppmålingsforretning/Endring av festegrunn". Valideringsmeldingen er den samme som ved etablering av festegrunn: "For å få fullført brukstilfellet må det registreres faktiske grenser for matrikkelenheten". Hvis forretningstypen er Jordskifte er det lov med fiktive grenser.

Generelle forbedringer og feilrettinger

Det er også utført feilrettinger og forbedringer i Kartverkets matrikkelklient:

 • Rettet flere feil i redigering av grenser og grensepunkt.
 • Symbol for fredet bygning blir vist med en lilla trekant i kart.
 • Brukere med rollen Brukeradministrator skal nå kunne velge kommunelister når de endrer eller lager nye brukere.
 • Endring av etableringsdato og ikke-tinglyste eierforhold for aktivert, ikke-tinglyst seksjon skal være mulig, selv om bruker ikke er Matrikkeladministrator.
 • Kall til EndringsloggService.findEndringer, med flagg returnerBobler satt til Alltid, vil returnere den adressen som er endret etter en endring fra matrikkeladresse til vegadresse eller omvendt.
 • Ny valideringsmelding når bruker forsøker å overføre teig uten at matrikkelenheten er berørt.
 • Flate for Annen krets 1 & 2 vises nå i bakgrunnskartet.

Tilbakemeldinger

Vi setter pris på at dere gir oss tilbakemeldinger om feil som oppstår i matrikkelklienten. Dette kan gjøres direkte i Kartverket sin matrikkelklient eller via matrikkelhjelp@kartverket.no. Funksjonalitet for å sende feilmelding via matrikkelklienten ligger under Hjelp menyen.

Føringsinstruks

Føringsinstruks for matrikkel, versjon 4.3.0, er oppdatert.

Se alle endringer som er gjort i denne og tidligere versjoner.

20.01.2022 Kartutsnitt på SeEiendom

Feilen meldt 19. januar er nå rettet. Kartutsnittet vises og fungerer som lenke til Norgeskart.

19.01.2022 Kartutsnitt på SeEiendom

Kartutsnittet på SeEiendom mangler. Trykk på lenken for å komme til Norgeskart. Det jobbes med å rette dette.

10.01.2022: Oppgradering til versjon 4.2.2 av matrikkelen 11.01.2022

Det er planlagt arbeid på matrikkelen tirsdag 11.01.2022 i perioden kl. 22:00-24:00, grunnet en teknisk oppgradering. Arbeidet skal ikke medføre nedetid, men kortvarige forstyrrelser kan oppleves i forbindelse med at oppgraderingen settes i drift rundt kl. 23:00.

Oppgraderingen skal ikke medføre endringer for brukere av våre API-er. Hvis dere likevel opplever utfordringer onsdag og utover vil vi gjerne at dere tar kontakt på Jira.

03.01.2022: Utsendelse av passord fra matrikkelen

Oppdatering - e-post via matrikkel og Jira fungerer igjen.
Grunnet Microsoft Exchange Servers feil er det e-poster med passord som ikke sendes ut. Det jobbes med saken. 

01.01.2022: Prosessene for årets kommunereguleringer i matrikkel og grunnbok er gjennomført 

Endringsloggene til matrikkel og grunnbok er åpnet, og endringsnumrene i de enkelte basene og antall endringer er som følger for disse registrene:

Matrikkel:
Siste endringsnummer før kommuneendring: 318867102
Siste endringsnummer etter kommuneendring:  318870688
Siste endringsnummer etter kretsinnlesing er: 318882088

Antall endringer (før kretsinnlesning): 3586

Grunnbok:
Siste endringsnummer før kommuneendring: 238177885
Siste endringsnummer etter kommuneendring: 238178105

Antall endringer: 220

Tekniske spørsmål for Matrikkel rettes via API-prosjektet i Jira: https://jira.statkart.no/projects/API/

Tekniske spørsmål for Grunnbok rettes via GAPI-prosjektet i Jira: https://jira.statkart.no/projects/GAPI

30.12.2021: Matrikkel og grunnbok er stengt for oppdateringer

Kl. 16.30: I forbindelse med kommunereguleringer 2021/2022 er matrikkelen nå stengt for all oppdatering. I stengingsperioden vil man kunne benytte innsynstjenester med data fra frystidspunktet.

Matrikkelens siste endringsid før stenging: 318867102

Kl. 20.10: Grunnboka/e-tinglysing er nå stengt for tinglysing av dokumenter. Innsending av dokumenter gjennom Altinn er også stengt. Innsynstjenester vil være tilgjengelig under hele kommuneendringsperioden uten oppdateringer.

22.12.2021: Påminnelse om stenging i forbindelse med kommunereguleringer ved årsskiftet 2021/2022

Det er tre områder som skal endre kommunetilhørighet med virkning fra
1. januar 2022. Det gjelder et område fra Ullensvang til Eidfjord kommune, et fra Lillehammer til Øyer kommune og noen mindre områder mellom Øvre Eiker og Drammen kommune.

Vi minner om datoene for stenging av matrikkel og grunnbok ved årsskiftet 2021/2022:
• Matrikkelen stenges for all oppdatering fra og med 30. desember kl. 16:00.
• Grunnboken stenges for all oppdatering fra og med 30. desember kl. 20:00, og det samme gjelder brukerne av elektronisk tinglysing.

Konsekvenser:
• Systemene matrikkel og grunnbok vil være utilgjengelig for endringer inntil de etter planen åpnes igjen mandag 3. januar 2022.
• I perioden vil Kartverkets matrikkelklient ikke kunne startes, og andre klienter/systemer vil ikke kunne oppdatere i matrikkelen.
• Det vil ikke være mulig å sende inn dokumenter til elektronisk tinglysing via Altinn eller Kartverkets eiendomstjenester.

Dataene i matrikkel og grunnbok er tilgjengelige i Kartverkets innsynstjenester i perioden, men ustabilitet kan forekomme. Dette gjelder eksempelvis Se eiendom, e-handel og grunnboka. Innsynstjenestene vil gå mot frosset database inntil systemene settes i normal drift igjen.

Tekniske spørsmål vedr. matrikkel rettes via API-prosjektet i Jira: https://jira.statkart.no/projects/API/
Tekniske spørsmål vedr. grunnbok rettes via GAPI-prosjektet i Jira: https://jira.statkart.no/projects/GAPI/

Denne driftsmeldingssiden oppdateres med status gjennom prosessen.

13.12.2021: Kartverkets matrikkelklient og Log4j-sårbarhet (Log4Shell)

Vi har undersøkt om matrikkelklienten til Kartverket er berørt av denne sårbarheten. Matrikkelklienten bruker et annet loggrammeverk og er derfor ikke berørt av dette.

10.12.2021: Løst: Problemer med matrikkel produksjon

Noen brukere opplever problemer med å få logget seg på matrikkelen, og noen har blitt kastet ut selv om de har vært pålogget. Feilen oppstod rundt klokken 10:05. Vi jobber med utbedring og håper vi får fikset det innen kort tid.
Oppdatert 12:45: Feilen er rettet.

06.12.2021: Oppgradering til versjon 4.2.1 av matrikkelen

Det er planlagt oppgradering av matrikkelen til versjon 4.2.1 torsdag 9. desember 2021.

Oppgraderingen vil medføre driftsforstyrrelser på oppdatering og vil bli foretatt fra kl. 18:00.

Innsynstjenester vil for det meste være uberørt, men en liten periode med påloggingsproblemer vil nok forekomme mellom 18:30 og 19:30.

Vi forventer normal drift innen 07:00 påfølgende morgen.

Vi vil begynne arbeid fra kl. 16:00 på følgende systemer:

For informasjon om den nye versjonen kan konsumenter se på Jira.

01.12.2021: Matrikkelhjelptelefonen er stengt 06.-07.12.

Mandag 6. og tirsdag 7. desember vil ikke matrikkelhjelptelefonen være aktiv.
Spørsmål om matrikkelen kan sendes til matrikkelhjelp@kartverket.no. Vi svarer så raskt vi kan.

18.11.2021: Driftsproblemer

Midt på dagen 18.11. fikk vi utfordringer med systemene på Kartverket. Det har vært en maskinvarefeil som har påvirket mange av systemene, eksempelvis både Jira og matrikkel produksjon. Nå skal problemet være ordnet, systemene oppe igjen og vi er tilbake i normal drift.

17.11.2021: Rettet: Pålogging til matrikkel produksjon var nede

Vi har utfordringer rundt pålogging til matrikkelen. Brukere får ikke kommet seg inn.
Oppdatert: Kl. 10:00 er feilen fikset.

28.10.2021: Noe ustabilitet på matrikkelen i dag

Fra ca. kl. 12:40 i dag har det oppstått noe ustabilitet på matrikkeltjenerne. Vi jobber med å rette opp dette og håper at det ikke fører til for store problemer for brukerne våre.

21.10.2021: Oppgradering til versjon 4.2 av matrikkelen

Det er planlagt oppgradering av matrikkelen til versjon 4.2 tirsdag 26. oktober 2021. Oppgraderingen vil medføre driftsforstyrrelser på alle matrikkelsystemer og vil bli foretatt fra kl. 18:00.

Vi vil begynne arbeid fra kl. 16:00 på følgende systemer:

Den nye versjonen av matrikkelen inneholder ny funksjonalitet og endringer på eksisterende funksjonalitet som følge av endringer i matrikkelforskriften.

Nytt i matrikkelen versjon 4.2

Legge til georeferert kart som bakgrunnskart

Det er nå mulig å lese inn en SOSI-fil med tilhørende bildefil som bakgrunnskart i matrikkelklienten.

Nytt brukstilfelle for kvalitetsheving for eksisterende bygningspunkt

Det er laget et brukstilfelle som leser inn en tekstfil med korreksjoner for bygningers representasjonspunkt. Dersom kjøringen gjør endringer, så lages det en loggfil som brukeren kan lagre. Denne lagres også i databasen for å redusere sannsynligheten for at loggen går tapt, da den skal brukes til å dokumentere hva som ble gjort for ettertiden.

Forbedringer

Markering for KOSTRA på bruksenhetsnivå

Det er innført tre nye felt på eksisterende funksjonalitet for bruksenhet.  På denne måten blir bruksenhet knyttet til KOSTRA-funksjon og organisasjonsnummer som eier/leier arealet.

Endringer i brukstilfeller for "Bygg unntatt søknadsplikt-registreringspliktig"

Skjermbildene for Ny bygning/bygningsendring unntatt søknadsplikt-registreringspliktig er nå lik andre skjermbilder for oppretting av nytt bygg. Tilsvarende er skjermbildene for Endre bygning/bygningsendring unntatt søknadsplikt likt skjermbildet for Endre bygningsdata.

Etablere festegrunn på seksjonert grunneiendom

Det skal nå være mulig å opprette eller splitte en festegrunn på en grunneiendom som er seksjonert. Det skal være mulig å splitte festegrunn fra fellesarealet til seksjonert festegrunn.

Generelle forbedringer og feilrettinger

Det er også utført feilrettinger og forbedringer i Kartverkets matrikkelklient:

 • Endring i visning av bygningspunkt for bygninger med bygningsreferanse K (kulturminne)
 • Krummet linjer for Jordskifteforretning er ikke lenger lov. Bestemmelsen er lik for grenser som kommer fra jordskiftesak som fra matrikkelsak.
 • Det er blitt introdusert flere årsak til førings koder for bygninger med bygningstatusode Revet/Brent
 • Visning av tidligere adressekode og adressenavn på veg i "Endre veg" viser nå kun endringer hvor adressekode eller adressenavn er ulik forrige innslag i tabellen
 • Forbedret kartvisning av adressepunkt og adkomstpunkt som hører til en adresse
 • Forretningstyper som ikke tilhører matrikkelloven er fjernet som valg i flere brukstilfeller
 • Det skal nå være mulig å gjennomføre en Fradeling av ny grunneiendom, hvor den nye eiendommens areal ligger som en ring rundt den originale grunneiendommen
 • Fikset en feilmelding som dukket opp dersom man prøvde å slette teiggrenser på en teig for et punkt som berørte flere teiger
 • Rettet feil ved redigering av teiger

Tilbakemeldinger

Vi setter pris på at dere gir oss tilbakemeldinger om feil som oppstår i matrikkelklienten. Dette kan gjøres direkte i Kartverkets matrikkelklient eller via matrikkelhjelp@kartverket.no. Funksjonalitet for å sende feilmelding via matrikkelklienten ligger under Hjelp-menyen.

Se alle endringer som er gjort i denne og tidligere versjoner.

21.10.2021: Bank-ID blir periodevis utilgjengelig 21.-26. oktober

På grunn av vedlikehold og bytte av driftsleverandør hos Bank-ID vil man i perioder ikke kunne bruke denne til å logge på Kartverkets matrikkelklient. Hvis man prøver å bruke Bank-ID når den er utilgjengelig, får man en melding i ID-porten om at Bank-ID ikke kan brukes.

Matrikkelbrukere kan fortsatt logge på med brukernavn og passord inntil videre selv om de har lenket brukeren til ID-porten, så dette er løsningen hvis man støter på feilen.

19.10.2021: Pålogging matrikkelen versjon 4.1.5

Enkelte brukere kan ha problemer med å logge på matrikkelen etter utlegg av versjon 4.1.5. Vi jobber med saken.

18.10.2021: Kommunereguleringer ved årsskiftet 2021/2022

Det er tre områder som skal endre kommunetilhørighet med virkning fra
1. januar 2022. Det gjelder et område fra Ullensvang til Eidfjord kommune, et fra Lillehammer til Øyer kommune og noen mindre områder mellom Øvre Eiker og Drammen kommune.

Vi minner om datoene for stenging av matrikkel og grunnbok ved årsskiftet 2021/2022:
• Matrikkelen stenges for all oppdatering fra og med 30. desember kl. 16:00.
• Grunnboken stenges for all oppdatering fra og med 30. desember kl. 20:00, og det samme gjelder brukerne av elektronisk tinglysing.

Konsekvenser:
• Systemene matrikkel og grunnbok vil være utilgjengelig for endringer inntil de etter planen åpnes igjen mandag 3. januar 2022.
• I perioden vil Kartverkets matrikkelklient ikke kunne startes, og andre klienter/systemer vil ikke kunne oppdatere i matrikkelen.
• Det vil ikke være mulig å sende inn dokumenter til elektronisk tinglysing via Altinn eller Kartverkets eiendomstjenester.

Dataene i matrikkel og grunnbok er tilgjengelige i Kartverkets innsynstjenester i perioden, men ustabilitet kan forekomme. Dette gjelder eksempelvis Se eiendom, e-handel og grunnboka. Innsynstjenestene vil gå mot frosset database inntil systemene settes i normal drift igjen.

Tekniske spørsmål vedr. matrikkel rettes via API-prosjektet i Jira: https://jira.statkart.no/projects/API/
Tekniske spørsmål vedr. grunnbok rettes via GAPI-prosjektet i Jira: https://jira.statkart.no/projects/GAPI/

Denne driftsmeldingssiden oppdateres med status gjennom prosessen.

13.10.2021: Oppgradering til versjon 4.1.5 av matrikkelen mandag 18. oktober 2021

Det er planlagt oppgradering av matrikkelen til versjon 4.1.5 mandag 18. oktober 2021. Oppgraderingen vil medføre driftsforstyrrelser på alle matrikkelsystemer og vil bli foretatt fra kl. 18:00.

Vi vil begynne arbeid fra kl. 16:00 på følgende systemer:

Nytt i denne versjonen:

 • Ny matrikkelstarter for Kartverkets klient, versjon 1.5. Last den ned fra matrikkelsida.
 • Brukere i Kartverkets klient kan logge seg på med IDPorten (BankID e.l.)
 • Selve påloggingen foregår i nettleseren din
 • Brukere av andre klienter kan logge seg på med brukernavn/passord som før
 • Brukere av APIer, WMS og WFS skal fortsette å bruke brukernavn/passord

I en overgangsperiode kan alle brukere av klienter velge å logge seg på med brukernavn/passord eller IDPorten. Når alle klienter tilbyr IDPorten vil pålogging med brukernavn/passord bli stengt.

Les mer på Kartverkets nettsider. Hvis dere har spørsmål eller andre tilbakemeldinger tar vi gjerne imot disse i JIRA.

Del