Siste oppdatering

Driftsmeldinger for matrikkelen

Her finnes oversikt over driftsmeldinger for matrikkelsystemet. Planlagte og ikke planlagte hendelser registreres her.

Hvis du ønsker å få tilsendt driftsmeldinger må du sende en e-post til matrikkelhjelp@kartverket.no.

21.06.2021: Oppgradering til versjon 4.1.3 av matrikkelen

Det er planlagt oppgradering av matrikkelen til versjon 4.1.3 tirsdag 22/06-2021. Oppgraderingen skal ikke medføre driftsforstyrrelser på produksjon og vil bli foretatt på dagtid.

For test vil det bli kortere forstyrrelser mellom 09:30 og 10:30.

Versjonen inneholder noen små forbedringer av Kartverkets matrikkelklient.

21.06.2021: Vedlikeholdskveld på Kartverket torsdag 24.06.2021

Alle systemene vil til tider kunne være ustabile og utilgjengelige denne kvelden.

Test-, kurs- og utviklingssystemer tas ned fra kl. 16:00.

Tilgang til matrikkel produksjon tas ned fra kl. 18:00.

Norge digitalt-miljøet for matrikkelen vil kunne være ustabilt en periode etter kl. 18:00.

Grunnboka (e-Tinglysing) og ehandel tas ned for vedlikehold etter kl. 18:00.

Også andre innsendingstjenester som benytter grunnboka vil kunne være ustabile denne kvelden.

Testsystemene til grunnboka tas ned fra kl. 16:00.

10.06.2021: Matrikkelen versjon 4.1.2.3 ble lagt ut i produksjon tirsdag 08.06.2021

Etter denne oppdateringen kan kvitteringer for elektronisk tinglyste forretninger hentes ut i matrikkelen som vanlig.

Vær oppmerksom på at det er kun for forretninger sendt inn etter at denne versjonen ble lagt ut at det vil fungere.

Det som ble sendt inn før vi la ut den nye versjonen er fortsatt slik det var, dvs. at man får et brev med informasjon om bekreftet Grunnboksutskrift i stedet for en kvittering. Hvis du kommer i denne situasjonen, kan du ta kontakt med kundesenteret som kan skaffe de manglende kvitteringene.

04.06.2021: Informasjon om utsettelse av to-faktor pålogging via ID-porten til matrikkelen

Vi viser til den tidligere informasjonen om innføring av to-faktor pålogging til matrikkelklienten. Dette var planlagt satt i produksjon 08.06., men tekniske utfordringer hos oss fører til at vi må utsette dette til slutten av august 2021.

Vi jobber med å utarbeide en revidert tidsplan for arbeidet, denne vil vi gjøre kjent i løpet av kort tid.

01.06.2021: Uthenting av Grunnboksutskrift etter elektronisk tinglysing gir informasjonsbrev i stedet for kvittering

Etter oppgradering av grunnboken lørdag 29.05 får man ikke lengre hentet ut kvitteringer etter elektronisk tinglysing i matrikkelen som forventet. I stedet kommer det et brev med informasjon om bekreftet Grunnboksutskrift. Vi jobber med å få fikset dette og håper å få lagt ut feilretting i løpet av kort tid.

Hvis man kommer i denne situasjonen, kan man ta kontakt med kundesenteret som kan skaffe de manglende kvitteringene.

Vi beklager eventuelle ulemper dette kan medføre.

27.05.2021: Feil med henting av kvitteringsutskrifter i aktivitetslista i matrikkel produksjon og prodtest

Det er en feil i matrikkelens henting av kvitteringsutskrifter fra Grunnboken. Fram til denne er rettet vil man få en feilmelding om at det ikke finnes noen grunnboksutskrift for forretningen hvis man klikker på Grunnboksutskrift for en forretning i Aktivitetslista. Denne feilmeldingen vil uansett komme for forretninger som er mer enn ei uke gamle.

Vi håper å få rettet dette opp i løpet av dagen og beklager eventuelle utfordringer det skaper for matrikkelføringen.

26.05.2021: Feil i koblingen mellom matrikkelen og landmålerregisteret

Det er en feil i koblingen mellom matrikkelen og landmålerregisteret. Fram til denne er rettet vil man få en feilmeldingsboks hvis man prøver å legge inn referanse til landmåler i matrikkelklienten.

Vi håper å få rettet dette opp i løpet av dagen og beklager eventuelle utfordringer dette skaper for matrikkelføringen.

26.05.2021: Nytt i matrikkelen versjon 4.1

Tirsdag 25.05.2021 ble versjon 4.1 av matrikkelen lagt ut. Den nye versjonen av matrikkelen inneholder ny funksjonalitet og endringer på eksisterende funksjonalitet som følge av endringer i matrikkelforskriften.

NB! Gamle tjenester for matrikkelen er faset ut, detaljert informasjon finnes her.

Ny og endret funksjonalitet i versjon 4.1

Opplysninger om landmåler
Fra versjon 4.1 av matrikkelen er det mulig å legge til opplysninger om landmåler ved matrikkelføring av oppmålingsforretninger. Det gjelder opplysning om hvilken landmåler som er utpekt av kommunen til å bestyre oppmålingsforretningen som registreres, jf. matrikkellova § 35 andre ledd.

Opplysning om nettadresse til saksarkiv
Det er nå mulig å registrere nettadresse til saksarkiv. Funksjonaliteten er tilknyttet forretningsdata. Feltet kan benyttes av kommuner som har innsynsløsning for visning av dokumenter, eller søkefelt for dette.

Geometri for grenser som følger kurve
Det er innført nye regler for merking og måling av grenser. Dette følger av endringene i matrikkelforskriften av 8. juni 2020, som trådte i kraft fra 1. januar 2021. Endringene får noen praktiske konsekvenser for situasjoner der grenser følger kurver. Du kan finne mer informasjon i artikkelen Merking og måling av grenser – grenser som følger kurve.

Føring av eier av offentlig veggrunn mv.
Det er innført nye regler for føring av eier av offentlig veggrunn mv. som følge av endringene i matrikkelforskriften § 62b. Kommunene skal føre opplysning om registrert eier og fester i saker som gjelder matrikulering av umatrikulert grunneiendom og umatrikulert festegrunn samt registrering av jordsameie.
Kartverket skal føre opplysninger om ikke tinglyste eierforhold i andre tilfeller.
Opplysninger om eier og festers kontaktinstans skal kunne føres av både Kartverket og kommunene.

Generelle forbedringer og feilrettinger
Det er også utført feilrettinger og forbedringer i Kartverkets matrikkelklient:

 • Font i rapporter fra matrikkelen er endret.
 • Font med samiske tegn benyttet feil tegn i PDF-rapport. De samiske tegnene "Ŋ" og "ŋ" skilles nå bedre fra hverandre i rapporter med ny font.
 • Rettet feil som oppstod i flatebygging dersom SOSI-fil inneholdt koordinater på teiggrense med høyde.
 • Feil på lagret nøyaktighetsklasse på teiggrenser er rettet. Det er 450 000 - 500 000 teiggrenser som har blitt oppdatert.
 • Det ble lagt til en "Legg til knapp" i dialogvinduet for registrering av atkomster for å hindre at vinduet lukkes dersom man skal registrere sommer- eller vinteratkomst.
 • Atkomst vil nå vises og kunne editeres i kartlaget.
 • Fjernet restriksjonen om å ha dato på ny føringshistorikk i brukstilfellet Endre Bygningsdata. Bygningstatushistorikker uten dato vil også sorteres etter rekkefølgen som nevnt i beskrivelsen.

Tilbakemeldinger
Vi setter pris på at dere gir oss tilbakemeldinger om feil som oppstår i matrikkelklienten. Dette kan gjøres direkte i Kartverkets matrikkelklient eller via matrikkelhjelp@kartverket.no. Funksjonalitet for å sende feilmelding via matrikkelklienten ligger under Hjelp-menyen.

Føringsinstruks
Føringsinstruks for matrikkel, versjon 4.1, er oppdatert.
Se alle endringer som er gjort i denne og tidligere versjoner.

25.05.2021: Vedlikeholdskveld på Kartverket torsdag 27.05.2021

Alle systemene vil til tider kunne være ustabile og utilgjengelige denne kvelden.

Test-, kurs- og utviklingssystemer tas ned fra kl. 16:00.

Tilgang til matrikkel produksjon tas ned fra kl. 18:00.

Norge digitalt-miljøet for matrikkelen vil kunne være ustabilt en periode etter kl. 18:00.

Grunnboka (e-Tinglysing) og ehandel tas ned for vedlikehold etter kl. 18:00.

Også andre innsendingstjenester som benytter grunnboka vil kunne være ustabile denne kvelden.

Testsystemene til grunnboka tas ned fra kl. 16:00.

21.05.2021: Oppgradering til versjon 4.1 av matrikkelen

Det er planlagt en oppgradering av matrikkelen til versjon 4.1.0 tirsdag 25.05.2021. Oppgraderingen skal ikke medføre driftsforstyrrelser på produksjon, og den vil bli foretatt på dagtid.

For test vil det bli kortere forstyrrelser mellom 09:30 og 10:30.

Hvis dere har spørsmål eller andre tilbakemeldinger tar vi gjerne imot disse i JIRA.

11.05.2021: Matrikkelens testmiljøer får nye nettadresser

Kartverket minner brukerne av matrikkelens testmiljøer om at dagens nettadresser vil bli endret 20.05.2021. De nye adressene må tas i bruk både for å starte testklienter og bruke tjenester etter dette tidspunktet. Disse endringene vil ikke påvirke produksjonsmiljøet.

Ny IP-adresse mot disse systemene vil være 159.162.107.105.

Nedenfor følger oversikt over URL-endringene til matrikkelens testmiljøer:

Gammel URL

Ny URL etter 20. mai

https://www.test.matrikkel.no

https://prodtest.matrikkel.no

https://www.test.matrikkel.no:7002

https://hotfix.matrikkel.no

https://www.test.matrikkel.no:7004

https://betatest.matrikkel.no

https://kurs.matrikkel.no:7004

https://kommunetest.matrikkel.no

27.04.2021: Matrikkel produksjon og matrikkel Norge digitalt får nye IP-adresser mandag 03.05.2021

Grunnet endringer i infrastrukturen vil matrikkel produksjon og matrikkel Norge digitalt få nye IP-adresser. I dag benyttes hhv. 159.162.103.152 for produksjon og 159.162.103.30 for Norge digitalt. Etter endringen vil det være 159.162.23.252 for begge.

Man kan begynne testing mot ny matrikkel produksjon og ny matrikkel Norge digitalt om ønskelig.

Vi melder også om at testprod-systemene og kommunetest var oppe og klare til bruk fra kl. 12:00 i dag.

26.04.2021: Ekstraordinært vedlikehold matrikkel produksjon og test

Vi har dessverre behov for ekstraordinært vedlikehold på matrikkelens systemer.

I kveld mandag 26.04.2021 fra kl. 20:00 vil det bli noe nedetid på matrikkel produksjon og innsyn for Norge digitalt, samt ustabilitet på Se eiendom.

Dette er forventet å være i orden fra kl. 21:00.

I morgen tirsdag 27.04.2021 fra morgenen av vil testprod-systemene og kurs-systemene være nede i noen timer, forventet normal drift fra kl. 12:00.

Vi beklager kort varsel og eventuelle ulemper dette medfører.

26.04.2021: Vedlikeholdskveld på Kartverket torsdag 29.04.2021

Alle systemene vil til tider kunne være ustabile og utilgjengelige denne kvelden.

Test-, kurs- og utviklingssystemer tas ned fra kl. 16:00.

Tilgang til matrikkel produksjon tas ned fra kl. 18:00.

Norge digitalt-miljøet for matrikkelen vil kunne være ustabilt en periode etter kl. 18:00.

Grunnboka (e-Tinglysing) og ehandel tas ned for vedlikehold etter kl. 18:00.

Også andre innsendingstjenester som benytter grunnboka vil kunne være ustabile denne kvelden.

Testsystemene til grunnboka tas ned fra kl. 16:00.

 

23.03.2021: Vedlikeholdskveld på Kartverket torsdag 25.03.2021

Alle systemene vil til tider kunne være ustabile og utilgjengelige denne kvelden.

Test-, kurs- og utviklingssystemer tas ned fra kl. 16:00.

Tilgang til matrikkel produksjon tas ned fra kl. 18:00.

Norge digitalt-miljøet for matrikkelen vil kunne være ustabilt en periode etter kl. 18:00.

Grunnboka (e-Tinglysing) og ehandel tas ned for vedlikehold etter kl. 18:00.

Også andre innsendingstjenester som benytter grunnboka vil kunne være ustabile denne kvelden.

Testsystemene til grunnboka tas ned fra kl. 16:00.

23.03.2021: Oppgradering av matrikkelen

Tirsdag 23.03.2021 vil matrikkelen bli oppgradert til versjon 4.0.1.
Versjon 4.0.1 er en sub-versjon med funksjonalitet for å registrere, vedlikeholde og fjerne referanser til avtale om stedbunden rettighet, aktivere utgåtte bygninger i tillegg til generelle forbedringer/feilrettinger.

Referanse til avtale om stedbunden rettighet
Endringene i matrikkelforskriften åpner for at det skal kunne registreres referanse i matrikkelen for avtaler om stedbundne rettigheter som er tinglyst i grunnboka. Det er derfor opprettet tre nye brukstilfeller for å registrere, vedlikeholde og fjerne referanser til slike avtaler.
De nye brukstilfellene er:

 • Registrer avtale om stedbunden rettighet
 • Vedlikehold avtale om stedbunden rettighet
 • Slett avtale om stedbunden rettighet

Referanse til avtalen vil bli automatisk slettet i matrikkelen når en stedbunden rettighet slettes i grunnboka. En oversikt over avtaler som automatisk er slettet, vises i aktivitetslista.

Aktiver utgåtte bygninger

Det er utviklet et nytt brukstilfelle som kan aktivere bygninger og bygningsendringer som kun har en aktiv bygningsstatus som feilaktig har satt bygningen som utgått. Bygninger som har flere aktive bygningstatuser i bygningshistorikken, må forsatt aktiveres i brukstilfellet "Endre bygningsdata".

Se Føringsinstruks for matrikkelen for mer detaljer.

Oppgraderingen skal ikke medføre driftsforstyrrelser og vil bli foretatt på dagtid.

16.03.2021: Feil ved uthenting av personer via endringsloggen til matrikkelen

I løpet av natta har det blitt lest inn et foretak (en Juridisk Person) fra enhetsregisteret som gir feil ved utlevering i endringsloggen fra matrikkelen. For produksjon gjelder dette endringsnummer 310883079.
Vi jobber med å få løst opp i dette, men det vil nok gi feil i xml-validering fram til det er rettet. Vi håper dette ikke skaper for store feil for brukere av endringsloggen.

24.02.2021: Versjon 4.0.0 av matrikkelen er nå lagt ut

Versjon 4.0.0 av matrikkelen ble lagt ut 23.02.2021.

Den nye versjonen av matrikkelen inneholder for det meste ny funksjonalitet, og endringer på eksisterende funksjonalitet som følge av endringer i matrikkelloven og matrikkelforskriften.

Vi har i tillegg gjort noen endringer i brukstilfellet Endre egenskap på matrikkelenhet, laget en ny WFS som viser atkomstpunkt og utført forbedringer/feilrettinger.

I mars/april vil det komme egne subversjoner med funksjonalitet for å opprette/endre referanse til avtale om stedbunden rettighet, ta ut rapport for relevant utdrag fra matrikkelbrev og mulighet for to-faktor pålogging til Kartverkets matrikkelklient.

Her er utfyllende informasjon om hva som er nytt i matrikkelen versjon 4.0.0.

NB! Gamle tjenester for matrikkelen er nå stengt. Det vil si at innsynsAPI, endringsloggAPI og oppdateringsAPI versjon 3 er faset ut. Ta kontakt med matrikkelhjelp@kartverket.no dersom dere har spørsmål.

23.02.2021: Vedlikeholdskveld på Kartverket

Torsdag 25.02.2021 er det vedlikeholdskveld på Kartverket. Alle systemene vil derfor til tider kunne være ustabile og utilgjengelige denne kvelden.

Test-, kurs-, og utviklingssystemer til matrikkel tas ned fra kl. 16:00.

Tilgang til matrikkel produksjon tas ned fra kl. 18:00.

Norge digitalt-miljøet for matrikkelen vil kunne være ustabile en periode etter kl. 18:00.

Grunnboka (e-Tinglysing) og ehandel tas ned for vedlikehold etter kl. 18:00.

Også andre innsendingstjenester som benytter grunnboka vil kunne være ustabile denne kvelden.

Testsystemene til grunnboka tas ned fra kl. 16:00.

22.02.2021: Oppgradering til versjon 4.0.0 av matrikkelen

Det er planlagt oppgradering av matrikkelen til versjon 4.0.0 tirsdag 23.02.2021 kl. 18:00.

Oppgraderingen vil medføre litt driftsforstyrrelser på oppdatering, men vanlig drift er ventet innen kl. 07:00 neste morgen. Det er ikke forventet forstyrrelser på innsynstjenester.

Vi ønsker også å minne alle brukere av API-ene våre om at i versjon 4.0.0 vil OppdateringsAPI_v3, endringsloggAPI_v3 og innsynAPI_v3 fases ut. Disse API-ene vil ikke lengre være tilgjengelig, og alle som ønsker å bruke tjenester mot matrikkelen må gjøre dette på støttede API-er. Liste over hvilke API-er man kan bruke finner dere her.

Kommunetest og Prodtest vil bli oppgradert fra kl. 16:00.

Hvis dere har spørsmål eller andre tilbakemeldinger tar vi gjerne imot disse i JIRA.

 

29.01.2021: Nettverksproblemer også i dag

Kartverket opplever også i dag problemer med nettverket. Det betyr at henvendelser til tjenestene våre til tider kan være ustabile.
Det jobbes med å finne en løsning på problemene. Vi beklager igjen de ulempene dette påfører brukerne.

28.01.2021: Fortsatt nettverksproblemer i Kartverket

Kartverket opplever fortsatt noen problemer med nettverket. Det betyr at henvendelser til tjenestene våre til tider kan være ustabile.
Det jobbes med å finne en løsning på problemene. Vi beklager de ulempene dette påfører brukerne.

27.01.2021: Nettverksproblemer i Kartverket

Vi opplever for tiden nettverksproblemer med flere systemer i Kartverket og arbeider med feilsøking. Noen få parter har meldt om problemer med matrikkelen i denne sammenhengen, men alt i alt er status på systemet bra. Vi håper å ha funnet og rettet feilen i løpet av ettermiddagen.

25.01.2021: Vedlikehold på matrikkelen i uke 4 2021

Mandag 25.01.2021 mellom kl. 18:00 og 21:00
Det vil være noe vedlikehold på matrikkelen i kveld, noe som vil kunne føre til litt ustabilitet på enkelte matrikkeltjenester.

Torsdag 28.01.2021 fra klokken 16:00
Videre er det vanlig månedlig vedlikeholdskveld på Kartverket torsdag. Alle systemene vil derfor til tider kunne være ustabile og utilgjengelige.

Test- og kurssystemer tas ned fra kl. 16:00.

Tilgang til matrikkelen tas ned fra kl. 18:00.

Norge digitalt-miljøet for matrikkelen og SeEiendom vil kunne være ustabile en periode etter kl. 18:00.

Grunnboka (e-Tinglysing) tas ned for vedlikehold etter kl. 18:00.

Også andre innsendingstjenester som benytter grunnboka vil kunne være ustabile denne kvelden.

 

05.01.2021 kl. 11:30: Feil ved utlevering i endringsloggen fra matrikkelen

I løpet av natta har det blitt lest inn et foretak (en Juridisk Person) fra enhetsregisteret som gir feil ved utlevering i endringsloggen fra matrikkelen. For produksjon gjelder dette endringsnummer 309386489.

Vi jobber med å få løst opp i dette, men det vil nok gi feil i xml-validering fram til det er rettet. Vi håper dette ikke skaper for store feil for brukere av endringsloggen. Se Jira for mer informasjon om feilen.

02.01.2021 kl. 10:30: Kommunereguleringer er gjennomført

Årets kommunereguleringer er gjennomført i matrikkel og grunnbok, og endringsloggene til systemene åpnes straks.

Matrikkel:
Siste endringsnummer før kommuneendring: 309325121
Siste endringsnummer etter kommuneendring: 309356972

Grunnbok:
Siste endringsnummer før kommuneendring: 197379368
Siste endringsnummer etter kommuneendring: 197381484

Tekniske spørsmål vedr. matrikkel rettes via API-prosjektet i Jira; https://jira.statkart.no/projects/API/
Tekniske spørsmål vedr. grunnbok rettes via GAPI-prosjektet i Jira; https://jira.statkart.no/projects/GAPI/

01.01.2021 kl. 17:30: Status kommunereguleringer

Matrikkel og grunnbok/elektronisk innsending ble stengt som planlagt 31.12.2020 kl. 12. Vi er i gang med våre tekniske kjøringer i begge systemene, og er p.t. i henhold til våre planer.

15.12.2020: Kommunereguleringer ved årsskiftet 2020/2021

Det er to områder som skal endre kommunetilhørighet med virkning fra 1. januar 2021. Det gjelder et område fra Vestre Slidre til Øystre Slidre kommune, og et fra Rauma til Vestnes kommune. 

Minner om datoene for stenging av matrikkel og grunnbok ved årsskiftet 2020/2021:
• Matrikkelen stenges for all oppdatering fra og med torsdag 31. desember kl. 12. 
• Grunnboken stenges for all oppdatering fra og med torsdag 31. desember kl. 12, og det samme gjelder brukerne av elektronisk tinglysing.

Konsekvenser:
• Systemene matrikkel og grunnbok vil være utilgjengelig for endringer inntil de etter planen åpnes igjen mandag 4. januar 2021.
• I perioden vil Kartverkets matrikkelklient ikke kunne startes, og andre klienter/systemer vil ikke kunne oppdatere i matrikkelen.
• Det vil ikke være mulig å sende inn dokumenter til elektronisk tinglysing via Altinn eller Kartverkets eiendomstjenester.

Dataene i matrikkel og grunnbok er tilgjengelige i Kartverkets innsynstjenester i perioden, men ustabilitet kan forekomme. Dette gjelder eksempelvis seEiendom, e-handel og grunnboka. Innsynstjenestene vil gå mot frosset database inntil systemene settes i normal drift igjen.

Tekniske spørsmål vedr. matrikkel rettes via API-prosjektet i Jira; https://jira.statkart.no/projects/API/
Tekniske spørsmål vedr. grunnbok rettes via GAPI-prosjektet i Jira; https://jira.statkart.no/projects/GAPI/

Denne driftsmeldingssiden oppdateres med status gjennom prosessen. 


03.12.2020: Matrikkelen versjon 3.18.3

Versjon 3.18.3 av matrikkelen vil bli lagt ut mellom kl. 11:30 og 12.00, i dag torsdag 3. desember 2020. Det vil medføre at oppdateringsadapteret får en kort nedetid.

01.12.2020: Matrikkelen mottar tinglysingsinformasjon fra grunnboka

Matrikkelen mottar nå tinglysingsinformasjon fra grunnboka. Alle matrikkelenheter, forretninger og hjemmelsinformasjon i matrikkelen er oppdatert med informasjon fra grunnboka.

27.11.2020: Manglende opplysninger om tinglysing i matrikkelen

På grunn av en dataretting i grunnboka mangler matrikkelen oppdatering av tinglysingsinformasjon fra grunnboka, fra og med tirsdag 24. november 2020. Grunnboka jobber med å rette dette.
Elektronisk tinglysing går som normalt.

24.11.2020: Torsdag 26.11.2020 er det vedlikeholdskveld på Kartverket

Alle systemene vil derfor til tider kunne være ustabile og utilgjengelige denne kvelden.

Test-, kurs- og utviklingssystemer tas ned fra kl. 16:00.

Tilgang til matrikkelen tas ned fra kl. 18:00.

Norge digitalt-miljøet og SeEiendom vil kunne være ustabile en periode etter kl. 18:00.

Grunnboka (e-Tinglysing) tas ned for vedlikehold etter kl. 18:00. Også andre innsendingstjenester som benytter grunnboka vil også kunne være ustabile denne kvelden.

Testsystemene for grunnbok og Betatest tas ned fra kl. 16.00.

19.11.2020: Det er planlagt oppgradering av matrikkelen til versjon 3.18.2 torsdag 19.11.2020 kl. 18:00

Oppgraderingen vil medføre litt driftsforstyrrelser på oppdatering, men vanlig drift er ventet innen kl. 07:00 neste morgen. Det er ikke forventet forstyrrelser på innsynstjenester.

Hvis dere har spørsmål eller andre tilbakemeldinger tar vi gjerne imot disse på matrikkelhjelp@kartverket.no.

Kommunetest og Prodtest oppgraderes fra kl. 16:00.

09.11.2020: Fredag 06.11.2020 ble det lagt ut en oppgradering av matrikkelen

Den nye versjonen inneholder forbedringer for:

 • Føringshistorikk
 • Konsesjonsmodulen
 • Kontroll av passord

For å starte versjon 3.18.1 må versjon 1.3 av nedlastingsklienten brukes. Veileder for nedlasting finner dere her.

06.11.2020 kl. 13:30: Matrikkelen er opp igjen

Databasen er oppe igjen og problemet løst.

06.11.2020 kl. 13:15: Feil i produksjonsmiljøet til matrikkelen

Det har oppstått en feilsituasjon på produksjonsmiljøet til matrikkelen. En av lesedatabasene er nede. Dette medfører at brukere ikke får lagt inn eller hentet ut data fra matrikkelen og får feil. Vi jobber med å få databasen opp igjen!

05.11.2020: Noen brukere har fortsatt problemer med pålogging

Vi la ut en ny versjon av oppdateringsadapteren vår i går kveld. Det skal hjelpe på feilene som opptrådde sporadisk på grunn av samtidighet.
Det er noen brukere som fortsatt har påloggingsproblemer. Dette skal løses dersom brukere som ikke får logget seg på, bytter til et passord som ikke inneholder æ, ø, å eller spesialtegn.

Noen brukere har fortsatt problemer med oppdatering

04.11.2020: Noen brukere av eksterne oppdateringsklienter får fortsatt problemer ved føring av bygg. Det jobbes med å løse problemene og vi håper å legge ut ny versjon i dag for å løse noen av problemene og en annen versjon i løpet av uken for å løse flere.

Problemet med oppdatering for noen brukere via eksterne klienter er løst

03.11.2020: Oppgraderingen ble gjort på oppdateringsadapterne i går kveld.

Noen brukere får feil ved oppdatering via eksterne klienter

02.11.2020: Til versjon 3.18.0 har det blitt gjort endringer for å bedre sikkerheten ved bruk av det gamle oppdateringsAPI-et. Vi ser at noen brukere som bruker eksterne klienter til oppdatering, får feil etter denne endringen. Vi jobber med å innføre en løsning for dette og håper å få den på plass i løpet av dagen.

Nytt i matrikkelen versjon 3.18

01.11.2020 ble versjon 3.18 av matrikkelen lagt ut. I den nye versjonen er det blant annet innført

 • føringshistorikk på bygg,
 • mulighet for å legge til kontaktinformasjon for eierseksjonssameier i rapport for nabolister,
 • funksjonalitet ved innlesing av data fra SOSI-filer er forbedret,
 • registrering av konsesjonsforhold er tilpasset reviderte skjema,
 • kvittering for registrert konsesjonsforhold inneholder nå kommunelogoer og er tilgjengelig på begge målformer.

En mer utfyllende dokumentasjon av versjon 3.18 finner du her.

Vedlikeholdskveld på Kartverket torsdag 29.10.2020

Vi vil med dette melde fra om at torsdag 29.10.2020 er det vedlikeholdskveld på Kartverket.
Alle systemene vil derfor til tider kunne være ustabile og utilgjengelige denne kvelden. Det er ikke forventet nevneverdige forstyrrelser på innsynstjenester.

Matrikkelen:
Test-, kurs- og utviklingssystemer tas ned fra kl. 16:00.
Tilgang til matrikkel produksjonssystemet https://www.matrikkel.no, tas ned fra kl. 18:00.
Norge digitalt-miljøet for matrikkelen https://www.nd.matrikkel.no og SeEiendom https://seeiendom.kartverket.no vil kunne være ustabile en periode etter kl. 18:00.

Grunnboka:
Grunnboka (e-Tinglysing) tas ned for vedlikehold etter kl. 18:00. Dette gjelder endepunkt:

Også andre innsendingstjenester som benytter grunnboka vil også kunne være ustabile denne kvelden.
Testsystemene https://etgltest.grunnbok.no og https://betatest.grunnbok.no/grunnbok tas ned fra kl. 16.00.

Passordbytte feiler

Mandag 26.10.2020 har vi problemer med en e-post server, og det fører til at passordbytte på matrikkelen feiler. Vi jobber med saken og håper å få løst dette innen kort tid.

Oppgradering av matrikkelen til versjon 3.18.0

Det er planlagt oppgradering av matrikkelen til versjon 3.18.0 fra fredag 30.10.2020 kl. 18:00 og gjennom helga.

Til versjon 3.18.0 blir det blant annet innført

 • føringshistorikk på bygg,
 • mulighet for å legge til kontaktinformasjon for eierseksjonssameier i rapport for nabolister,
 • funksjonalitet ved innlesing av data fra SOSI-filer er forbedret og registrering av konsesjonsforhold er tilpasset revidert rødt skjema,
 • kvittering for registrert konsesjonsforhold inneholder nå kommunelogoer og er tilgjengelig på begge målformer.

NB! Det er gjort interne endringer i oppdateringAPI_v3 for å øke sikkerheten. Dette skal ikke føre til endringer for brukere av API-et, men vi ber brukerne være observante og melde fra dersom det oppstår feil.

Oppgraderingen vil medføre stopp i oppdatering fram til arbeidet er ferdig, men vanlig drift er ventet innen kl. 07:00 mandag morgen. Det er ikke forventet nevneverdige forstyrrelser på innsynstjenestene.

Hvis dere har spørsmål eller andre tilbakemeldinger tar vi imot disse i JIRA.

Kommunetest oppgraderes fra kl. 16:00 fredag 30.10.2020.
Prodtest vil også bli oppgradert fra kl. 16:00 fredag 30.10.2020.

Vedlikeholdskveld på Kartverket torsdag 24.09.2020

Driftsmelding 22.09.2020 kl. 09:30:
Alle systemene vil til tider kunne være ustabile og utilgjengelige denne kvelden. Test-, kurs- og utviklingssystemer tas ned fra kl. 16:00. Tilgang til matrikkel produksjonssystemet https://www.matrikkel.no, tas ned fra kl. 18:00. Norge digitalt-miljøet for matrikkelen https://www.nd.matrikkel.no og SeEiendom https://seeiendom.kartverket.no vil kunne være ustabile en periode etter kl. 18:00.

Grunnboka (e-Tinglysing) tas ned for vedlikehold etter kl. 18:00. Dette gjelder endepunkt:

Også andre innsendingstjenester som benytter grunnboka vil også kunne være ustabile denne kvelden.
Testsystemene https://etgltest.grunnbok.no og https://betatest.grunnbok.no/grunnbok tas ned fra kl. 16:00.

Test matrikkel nede mandag 14.09.2020

Driftsmelding 14.09.2020 kl. 11:30:
Systemene på test.matrikkel.no/matrikkel vil være utilgjengelige mandag 14.09.2020 fra kl. 21:30  og et par timer grunnet vedlikehold på databaser.
Det vil ikke bli lest inn nye data.

Vedlikeholdskveld på Kartverket torsdag 27.08.2020

Driftsmelding 24.08.2020 kl. 15:00:
Alle systemene vil derfor til tider kunne være ustabile og utilgjengelige denne kvelden. Test-, kurs- og utviklingssystemer tas ned fra kl. 16:00. Tilgang til matrikkel produksjonssystemet https://www.matrikkel.no, tas ned fra kl. 18:00. Norge digitalt-miljøet for matrikkelen https://www.nd.matrikkel.no og SeEiendom https://seeiendom.kartverket.no vil kunne være ustabile en periode etter kl. 18:00.

Det vil også i løpet av vedlikeholdskvelden bli kjørt noen datarettingspatcher på matrikkelen. Vi gjør dere oppmerksom på at disse datarettingspatchene vil kunne generere et sted mellom 40 000 og 80 000 endringer i endringsloggen.

I forbindelse med vedlikeholdskvelden vil vi kjøre noen datarettinger på matrikkelen, dette er antatt vil generere et sted mellom 172 000 og 180 000 endringer på personer i endringsloggen.

Grunnboka (e-Tinglysing) tas ned for vedlikehold etter kl. 18:00. Dette gjelder endepunkt:

 Også andre innsendingstjenester som benytter grunnboka vil også kunne være ustabile denne kvelden.
Testsystemene https://etgltest.grunnbok.no og https://betatest.grunnbok.no/grunnbok tas ned fra kl. 16:00.

Driftsforstyrrelser

Driftsmelding 08.07.2020 kl. 14:00:
Ca. kl. 13:00, 07.07.2020, stoppet matrikkelens proxy og den ene applikasjonstjeneren. Det måtte ryddes i systemet før vi kunne få det i normal drift igjen, og vi var på luften igjen kl. 13:22.

Feil på matrikkelen - ingen oppdateringer kunne gjennomføres

Driftsmelding 08.06.2020 kl. 14:30:
Rundt kl. 09.30 i dag, 08.06.2020, oppstod det en feil på matrikkelen som gjorde at ingen oppdateringer kunne gjennomføres. Det skapte også trafikkproblemer for søk, så noen søk feilet. Kl. 10.42 var feilen rettet, og trafikken gikk etter dette som normalt.

Oppgradering av matrikkelen torsdag 04.06.2020

Driftsmelding 04.06.2020 kl. 08:00:
Det er planlagt oppgradering av matrikkelen til versjon 3.17.1 i kveld, torsdag 04.06.2020 kl. 18.00

Versjon 3.17.1 inneholder bl.a. en feilretting vedrørende oppdatering av geometri som har kommunal tilleggsdel eller andre komponenter.

Oppgraderingen vil føre til litt driftsforstyrrelser på oppdatering, men vanlig drift er ventet innen kl. 07.00 neste morgen. Det er ikke forventet forstyrrelser på innsynstjenester.

Kommunetest (https://kurs.matrikkel.no:7004/matrikkel/) oppgraderes fra kl. 16.00.

Prodtest (https://www.test.matrikkel.no) vil også bli oppgradert fra kl. 16.00.

Tirsdag 26.05.2020 kl. 18.00 er det planlagt oppgradering av matrikkelen til versjon 3.17.0

Driftsmelding 25.05.2020 kl. 08:30:
I versjon 3.17 vil det bli lagt til UUID, versjon 5, på et utvalg av objekter og komponenter i matrikkelen. Dette vil bare gjelde for nye objekter ved utleggelse 26.05.2020.

Det vil bli kjørt en patch som legger UUID til eksisterende objekter senere. Vi vil sende ut en ny melding med informasjon om når denne patchen skal kjøres.

Oppgraderingen vil medføre litt driftsforstyrrelser på oppdatering, men vanlig drift er ventet innen kl. 07.00 neste morgen. Det er ikke forventet forstyrrelser på innsynstjenester.

Kommunetest (https://kurs.matrikkel.no:7004/matrikkel/) oppgraderes fra kl. 16.00.

Prodtest (https://www.test.matrikkel.no) vil også bli oppgradert fra kl. 16.00.

Det er planlagt oppgradering av matrikkelen til versjon 3.16.2 onsdag 29.04.2020 kl. 18.00

Driftsmelding 28.04.2020 kl. 15:30:
I forbindelse med retting av en feil i versjon 3.16.1 av matrikkelen, ble det oppdaget en ny feil som kan skje etter andre-gangs lasting av noen filer (dll-er). Dette førte til at klienten bare lukket seg uten forvarsel. Denne oppgraderingen vil rette denne feilen.

Oppgraderingen vil medføre litt driftsforstyrrelser på oppdatering, men vanlig drift er ventet innen kl. 07.00 neste morgen. Det er ikke forventet forstyrrelser på innsynstjenester.

Kommunetest (https://kurs.matrikkel.no:7004/matrikkel/) oppgraderes fra kl. 16.00.
Prodtest (https://www.test.matrikkel.no) vil også bli oppgradert fra kl. 16.00.

Det er planlagt oppgradering av matrikkelen til versjon 3.16.1 onsdag 22.04.2020 kl. 18.00

Driftsmelding 21.04.2020 kl. 10:30:
I forbindelse med utleggingen av matrikkelen 3.16.0 har noen brukere hatt problemer med ny versjon av transformasjonsbiblioteket. Det vil derfor bli lagt ut en ny versjon som har rettet opp i dette problemet.

Oppgraderingen vil medføre litt driftsforstyrrelser på oppdatering, men vanlig drift er ventet innen kl. 07.00 neste morgen. Det er ikke forventet forstyrrelser på innsynstjenester.

Hvis dere har spørsmål eller andre tilbakemeldinger tar vi gjerne imot disse i JIRA.

Kommunetest (https://kurs.matrikkel.no:7004/matrikkel/) oppgraderes fra kl. 16.00.
Prodtest (https://www.test.matrikkel.no) vil også bli oppgradert fra kl. 16.00.

Onsdag 15.04. 2020 ble versjon 3.16 av matrikkelen lagt ut

Driftsmelding 16.04.2020 kl. 08:00:
NB! Versjon 3.16.0 er kun mulig å starte ved å laste ned en klient som ikke krever egen lisens til Java. Klienten inneholder Java runtime-komponenter og kan lastes ned både på Windows, Linux og Mac. Se fremgangsmåte for å laste ned klienten.

Se hva som er nytt i versjon 3.16.

Oppgradering av matrikkelen til versjon 3.16

Driftsmelding 14.04.2020 kl. 08:30:
Det er planlagt oppgradering av matrikkelen til versjon 3.16.0 onsdag 15.04.2020 kl. 1800.

Oppgraderingen vil medføre litt driftsforstyrrelser på oppdatering, men vanlig drift er ventet innen kl. 07.00 neste morgen. Det er ikke forventet forstyrrelser på innsynstjenester.

Hvis dere har spørsmål eller andre tilbakemeldinger tar vi gjerne imot disse i JIRA.

Kommunetest (https://kurs.matrikkel.no:7004/matrikkel/) oppgraderes fra kl. 16.00. Prodtest (https://www.test.matrikkel.no) vil også bli oppgradert fra kl. 16.00.

Matrikkelen blir tatt ned lørdag 21.03.2020

Driftsmelding 19.03.2020 kl. 16:00:
Grunnet et oppstått behov for vedlikehold vil matrikkelen bli tatt ned lørdag 21.03.2020 i tidsrommet 10.00 til 14.00.

Verken oppdaterings- eller innsynstjenester vil være tilgjengelige i perioden arbeidet pågår.

Arbeidet gjelder følgende systemer:

Oppmålingsforretninger og koronavirus

Driftsmelding 19.03.2020 kl. 15:00:
Kartverket får henvendelser om oppmålingsforretninger og korona. Benytt handlingsrommet i eksisterende regelverk, er Kartverkets anbefaling til kommuner og landmålere.
Les vår veiledning om protokoll, partenes oppmøte og frister.

Versjon 3.16 av matrikkelen er utsatt

Driftsmelding 16.03.2020:
Produksjonssetting av versjon 3.16 av matrikkelen, som var planlagt til tirsdag 17.03.2020, er utsatt inntil videre. Begrunnelse for denne avgjørelsen er knyttet til den pågående pandemien.

Det er foreløpig usikkert når produksjonssettingen vil bli foretatt. Dette vil bli informert om senere.

Nedlasting og installasjon av Kartverkets matrikkelklient  

Driftsmelding 03.03.2020:
Til versjon 3.15 av matrikkelen ble det mulig å laste ned en klient som ikke krever egen lisens til Java. Klienten inneholder Java runtime-komponenter og kan lastes ned både på Windows, Linux og Mac.

Etter versjon 3.16, som kommer 17.03.2020, vil dette være den eneste måten å starte Kartverkets klient på. Det vil da ikke lenger være mulig å starte matrikkelklienten fra startsiden til matrikkelen. Det er derfor viktig at dere laster ned klienten som ikke krever egen Java-lisens.

Se mer informasjon om nedlasting og installasjon av matrikkelklient.

 

Del