Our website only contains limited information in English. Please see our English front page to find shortcuts and the menu to all our English content.

Last updated

Driftsmeldinger for matrikkelen

Her finnes oversikt over driftsmeldinger for matrikkelsystemet. Planlagte og ikke planlagte hendelser registreres her.

09.07.2024. kl. 08:55

Status endring i WMS-tjeneste.

Problemet med WMS-tjenesten i Kartverkets oppdateringsklient er løst.

08.07.2024. kl. 11:40

Endring i WMS-tjeneste kan hindre oppstart av oppdateringsklienten.

Det har blitt gjort en endring i tjenesten http://wms.geonorge.no/skwms1/wms.nib. Dette kan føre til at brukere av Kartverkets oppdateringsklient som bruker denne WMS-tjenesten ikke får startet klienten. Vi er i kontakt med leverandør av tjenesten og jobber med å forbedre oppdateringsklienten. Vi beklager eventuelle ulemper dette medfører.

04.06.2024. kl. 13:25

Oppgradering til versjon 4.18.0 av matrikkelen torsdag 6.juni 2024 kl 11:00.

Det er planlagt oppgradering av matrikkelen til versjon 4.18.0 torsdag 6. juni 2024 fra kl. 11:00. Oppgraderingen vil være uten nedetid.

Betatest er fortløpende oppdatert og følgende prodtest oppdateres onsdag 05. juni mellom 08:00 - 11:00.
Hvis dere har spørsmål eller andre tilbakemeldinger tar vi gjerne imot disse i Jira Service Management.

28.05.2024. kl. 12:40

Nedetid på matrikkelens testmiljøer fra torsdag den 30.05 kl. 12.00 til fredag 31.05 kl. 08.00

Følgende testmiljøer tas ned torsdag 30.mai kl 12:00 for import av ny produksjonsdump. De vil være tilgjengelig igjen med nye data fra morgenen 31.mai.

Prodtest https://prodtest.matrikkel.no/matrikkel
Betatest https://betatest.matrikkel.no/matrikkel

27.05.2024. kl 10:15

Problemer med rapporter.

Vi opplevde problemer med generering av rapporter fra matrikkelen. Problemene er nå løst. Brukere som ble påvirket må ta ut en ny rapport.

16.05.2024. kl 13:10

Flytting av oppdateringstjenester til ny infrastruktur 22. mai kl. 07:00.

Vi planlegger å flytte oppdateringstjenestene for https://matrikkel.no over til ny infrastruktur onsdag 22. mai 2024 mellom klokken 07:00 og 07:30.

I utgangspunktet skal ikke brukerne bli påvirket, men det kan bli noe nedetid under flyttingen. Hvis dere har spørsmål eller andre tilbakemeldinger kan dere ta kontakt med matrikkelhjelp@kartverket.no

06.05.2024. kl 11:21

Oppgradering til Keycloak v24, 8.mai

Det er planlagt oppgradering til Keycloak v24 onsdag 8.mai 2024 mellom 07:00-08:00. Det vil være nedetid under selve oppgraderingen som er beregnet å vare et par minutter.

Keycloak er oppgradert i betatest, og vi oppfordrer spesielt eksterne til å verifisere sine løsninger i forkant.

Hvis dere har spørsmål eller andre tilbakemeldinger tar vi gjerne imot disse i Jira Service Management.

24.04.2024. kl 10:16

Flytter trafikk fra https://matrikkel.no (innsyn) til ny infrastruktur

Vi planlegger å flytte over en viss prosentandel av trafikk på https://matrikkel.no (innsyn) over til ny infrastruktur innenfor arbeidstid i dag. Endring i trafikk skal ikke påvirke brukerne.

Om dere mot formodning skulle oppdage noen uregelmessigheter, så vennligst kontakt vårt kundesenter.

23.04.2024. kl 13:30

Ustabilitet med WSDL for noen brukere

I forbindelse med flytting av trafikk til ny infrastruktur, så oppstod det et problem i går ettermiddag (22.april), som gjør noen tidvis kan oppleve problemer med WSDL.

Vi har nå rullet tilbake endringene og overvåker inntil stabil drift er gjenopprettet.

06.03.2024. kl 08:23

Oppgradering til versjon 4.17.0 av matrikkelen onsdag 6.mars 2024 kl 20:00.

Det er planlagt oppgradering av matrikkelen til versjon 4.17.0 onsdag 6. mars 2024 fra kl. 20:00. Matrikkelens oppdateringstjenester vil stenges mens arbeidet pågår.

Matrikkelens innsynstjenester vil bli opprettholdt mens arbeidet pågår, men kan oppleve enkelte driftsforstyrrelser ifbm restart av enkeltkomponenter. Vi forventer normal drift innen kl. 07:00 dagen etter.

Dersom dere bruker Kartverkets oppdateringsklient må dere laste ned ny versjon på nettsiden www.matrikkel.no den 7. mars.

Vi vil begynne arbeid fra kl. 16:00 på følgende testsystemer:

https://prodtest.matrikkel.no/matrikkel/matrikkel.html
https://kommunetest.matrikkel.no/matrikkel/matrikkel.html

Testsystemene vil være utilgjengelige en kort periode under restart av systemene.

Hvis dere har spørsmål eller andre tilbakemeldinger tar vi gjerne imot disse i Jira Service Management.

01.03.2024. kl 20:18

Status synkronisering

Synkroniseringsproblemene fra grunnbok til matrikkel er løst. Vi beklager det inntrufne.

29.02.2024. kl. 14:48

Synkroniseringsproblem ved dataoverføring fra grunnbok til matrikkel.

Det har oppstått et synkroniseringsproblem som gjør at tinglyste eiendommer ikke endrer status i matrikkelen til "Tinglyst". Feilretting pågår.

15.02.2024. kl. 11:39

Ny URL til bakgrunnskart - matrikkel

Bakgrunnskartet for matrikkelen fikk ny URL 7. februar 2024. Kunder som skal bruke tjenesten, må gå over til å bruke ny URL som ligger på Geonorge.

Lenke til nye URL for bakgrunnskart matrikkel WMS: https://openwms.statkart.no/skwms1/wms.matrikkel_bakgrunn2/?version=1.3.0&request=GetCapabilities&service=WMS

Her kan du finne en oppskrift på hvordan endre bakgrunnskart i Kartverkets oppdateringsklient.

Dersom du bruker andre kartlag, for eksempel ortofoto eller raster N5, må de også oppdateres.

17.01.2024. kl. 15.01

Matrikkelen er oppdatert

Feilen er utbedret og systemet skal fungere som normalt igjen. Vi beklager det inntrufne.

17.01.2024. kl. 11.30

Varsel om nedetid på matrikkelen

Det er oppdaget en konfigurasjonsfeil i versjon 4.16 som medfører problemer for enkelte brukere, og vi blir nødt til å rulle ut en ny versjon i dag på dagtid. Dette vil medføre noe nedetid for alle brukere.

15.01.2024 kl. 18.16

Oppgradering til versjon 4.16.0 av matrikkelen tirsdag den 16.januar 2024 klokken 20:00

Det er planlagt oppgradering av matrikkelen til versjon 4.16.0 tirsdag 16. januar 2024 fra kl. 20:00.

Matrikkelens oppdateringstjenester vil stenges mens arbeidet pågår. Matrikkelens innsynstjenester vil bli opprettholdt mens arbeidet pågår, men kan oppleve enkelte driftsforstyrrelser ifbm restart av enkeltkomponenter.

Vi forventer normal drift innen kl. 07:00 dagen etter.

Testsystemer

Vi vil begynne arbeid fra kl. 16:00 på følgende testsystemer:

https://prodtest.matrikkel.no/matrikkel/matrikkel.html
https://kommunetest.matrikkel.no/matrikkel/matrikkel.html

Testsystemene vil være utilgjengelige en kort periode under restart av systemene.

12.01.2024 kl. 10.40

Det er treghet i uthenting fra Grunnboken

Det vil være treghet i uthenting fra Grunnboken. Det skyldes gradvis innlesning av endringer på personer i Grunnboken. Arbeidet forventes ferdig i løpet av 17. Januar.

08.01.2024 kl 13.40

ID-porten - Problemer med innlogging

Status kl. 12.52 - Vi opplever problemer med innlogging i ID-porten. Problemet oppsto kl. 10.27. Det har i kortere perioder vært noe innlogging i ID-porten. 

Problemet er løst 14.15, med noe redusert kapasitet. Følg statusen på digdir.no

01.01.2024 kl. 14.20

Kommune- og fylkesendringene i matrikkel og grunnbok er gjennomført

Endringsloggene til  matrikkel og grunnbok er nettopp åpnet, og endringsnumrene i de enkelte basene er som følger:

Matrikkel:
Siste endringsnummeret før kommuneendring: 332488921
Siste endringsnummeret etter kommuneendring: 359805742

Grunnbok:
Siste endringsnummeret før kommuneendring: 303780442
Siste endringsnummeret etter kommuneendring: 309214330

Antall endringer: 5 433 889

Ekstra informasjon om matrikkel

Det har blitt kjørt en datarettingspatch for én matrikkelenhet for å gjenspeile tinglysingsstatus på sammenslåingsforretning riktig i matrikkelen da denne ble tinglyst i frysperioden for matrikkelen. Det betyr at én matrikkelenhet er nå utgått i gammel kommune i stedet for å bli flyttet over i ny kommune.

Det har også blitt oppdaget en feil i oppdatering av kretsinformasjon som gjør at vi ikke har fått inn de oppdaterte grunn- og stemmekretsene som ble oppdatert ved nyttår helt enda. Vi jobber med å få disse på plass.

01.01.2024 kl 12.25

Grunnboken/e-tinglysing er åpnet etter fylkes- og kommuneendringer 2023/2024

Grunnboken er nå åpnet for lesing av data etter fylkes- og kommuneendringer 2023/2024. Dette gjelder også endringslogg.
Innsending av dokumenter til tinglysing gjennom Altinn er også åpnet.

Siste endringid etter kjøring av fylkes- og kommuneendringer: 309214330

Testmiljøene for grunnbok og elektronisk tinglysing er oppdatert med nye data fra kommune- og fylkesendringene:

30.12.2023 kl. 18.00

Status kjøring av kommune- og fylkesendringer for grunnboken

Kjøring av kommune- og fylkesendringer for grunnboken går så langt i henhold til plan.

Antall forventede endringer: 5,5 millioner
Siste endringid etter kjøring av fylkes- og kommuneendringer: Vil bli tilgjengelig her på statussiden 01.01.2024 ca kl 12:00.

Grunnboken åpner for lesing av data etter fylkes- og kommuneendringer 01.01.2024. Dette gjelder også endringslogg.
Det vil bli åpnet for innsending av dokumenter gjennom Altinn 01.01.2024 kl 12:00.

29.12.2023 kl. 23.25

Informasjon om endringslogg for grunnboken

Siste jobb er nå kjørt på grunnboken, før kjøring av kommune- og fylkesendringene 2023/2024.

Antall forventede endringer: 5,5 millioner
Siste endringid før kjøring av fylkes- og kommuneendringer: 303780442

Grunnboken åpner for lesing av data etter fylkes- og kommuneendringer 01.01.2024. Dette gjelder også endringslogg.
Det vil bli åpnet for innsending av dokumenter gjennom Altinn 01.01.2024 kl 12:00.

29.12.2023 kl. 20.40

Grunnboken/e-tinglysing er nå stengt

I forbindelse med kommune- og regionsreformen 2023/2024 er grunnboken/e-tinglysing nå stengt for oppdatering. Innsending av dokumenter gjennom Altinn er også stengt. Innsyns- og valideringstjenester er tilgjengelig under hele endringsperioden, med data fra frystidspunktet.

Antall forventede endringer: 5,5 millioner
Siste endringid før kjøring av fylkes- og kommuneendringer: Vil bli tilgjengelig her på statussiden i kveld ca kl 22:00, etter at siste jobb på grunnboken er kjørt.

Grunnboken åpner for lesing av data etter fylkes- og kommuneendringer 01.01.2024. Dette gjelder også endringslogg.
Det vil bli åpnet for innsending av dokumenter gjennom Altinn 01.01.2024 kl 12:00.

29.12.2023 kl. 16.00

Grunnboken/e-tinglysing stenges for oppdatering

I forbindelse med fylkes- og kommuneendringene 2023/2024 vil grunnboken/e-tinglysing bli stengt for tinglysing av dokumenter i dag 29.12.2023 fra kl 20:00. Innsending av dokumenter gjennom Altinn vil også bli stengt. Innsyns- og valideringstjenester vil være tilgjengelig under hele endringsperioden, med data fra frystidspunktet.

Antall forventede endringer: 5,5 millioner
Siste endringid før kjøring av fylkes- og kommuneendringer: Vil bli tilgjengelig på denne statussiden i kveld ca kl 22:00.

Grunnboken åpner for lesing av data etter fylkes- og kommuneendringer 01.01.2024. Dette gjelder også endringslogg.
Det vil bli åpnet for innsending av dokumenter gjennom Altinn 01.01.2024 kl 12:00.

19.12.2023 kl.17.15

De transformerte dataene for kommune- og fylkesendringene i matrikkelen, samt endringslogg, er klare på https://ke.matrikkel.no/

Serveren inneholder data fra matrikkelen per 15.12., hvor kommune- og fylkesendringene er gjennomført. Innholdet her vil være det samme som når matrikkelen åpner 1 januar 2024.

Siste endringsid i produksjon før kjøring av komreg er 332488921.

15.12.2023 kl. 18.40: Matrikkelen er nå stengt

I forbindelse med kommune- og fylkesendringene 2023/2024 er matrikkelen nå stengt for all oppdatering.

Siste endringid: 332488921

Føringsklienten vil ikke være tilgjengelig verken for føring eller innsyn før matrikkelen åpner som planlagt i løpet av 01.01.2024. Dataene i matrikkelen er tilgjengelig i Kartverkets innsynstjenester hele den stengte perioden, men med data fra frystidspunktet.

12.12.2023 kl. 17.30: Påminnelse: stenging av matrikkel og grunnbok i desember 2023

Kartverket minner om stengetidspunkt for matrikkel og grunnbok i desember 2023 og konsekvenser av dette. Vedtakene om kommune- og fylkesendringene trer i kraft 1. januar 2024. For å få tilstrekkelig tid til å håndtere ca. 50 millioner endringer i matrikkel og grunnbok før årsskiftet, stenges systemene for all oppdatering noen dager i desember 2023.

Minner om datoene for stenging av matrikkel og grunnbok i desember 2023

 • Matrikkelen stenges for all oppdatering i perioden 15. desember 2023 klokken 18.00 til utløpet av 1. januar 2024.
 • Grunnboken stenges for all oppdatering i perioden 29. desember 2023 klokken 20.00 til 1. januar 2024 kl. 12.00

Dataene i matrikkel og grunnbok er tilgjengelig i Kartverkets innsynstjenester hele den stengte perioden, men med data fra frystidspunktet. Dette gjelder matrikkel, grunnbok og visningstjenesten Seeiendom.

Konsekvenser

 • Ingen matrikkelføring i noen av landets kommuner i perioden matrikkelen er stengt. Dette betyr bl.a. at eiendomsdannelse, adressering eller bygningsregistering ikke kan utføres.
 • Ingen elektronisk innsending av matrikkeldokumenter til tinglysing fra 15. desember 2023 kl. 18.00
 • Ingen føring av konsesjon i matrikkelen fra 15. desember 2023 kl. 18.00. Hvor konsesjonsavklaring ikke allerede er registret i matrikkelen, må dette gjøres på papir for eiendommer som skal tinglyses fra 15. desember og frem til nyttår. Kommunen kan godkjenne disse manuelt i denne perioden.
 • Konsesjonsavklaringen må sendes inn til Kartverket i samme konvolutt som hjemmelsdokumentet. Behandling av konsesjon er beskrevet nærmere på våre nettsider.
 • Ingen rapporter kan bestilles fra sentral matrikkel i perioden 15. desember kl. 18.00 til 2. januar 2024.
 • Papirdokumenter mottatt til tinglysing 29. desember før kl. 14.00 vil få prioritet 29. desember 2023 kl. 21.00.
 • Papirdokumenter mottatt til tinglysing 29. desember etter kl. 14.00 vil få prioritet 2. januar 2024 kl. 21.00.
 • Elektronisk tinglysing er stengt i perioden fra 29.desember 2023 kl. 20.00 til 1. januar 2024 kl. 12.00.
 • Altinn er stengt for innsending av dokumenter til tinglysing i samme tidsrom som elektronisk tinglysing er stengt.

 Hvorfor?

 • Sikre at kommune- og fylkesendringene blir ivaretatt i matrikkel og grunnbok fra 1. januar 2024
 • Redusere risiko og sikre kvalitet for ca. 50 millioner dataendringer i matrikkel og grunnbok
 • Redusere risiko ved digital flytting av litt over 2 millioner innbyggere
 • Sikre at andre aktører får tid til å forberede sine systemer med data fra matrikkel og grunnbok

07.11.2023 kl. 14:00: Oppdatering av kartlag

Kartlaget "Wms.matrikkel_bakgrunn2" ble oppdatert denne uken til å gå mot oppdatert 5.0-data fra FKB og Kartdata. Om du bruker dette kartlaget trenger du ikke å foreta deg noen endringer.

Dersom du bruker kartlaget "Wms.topo4" så må oppdatere lenken til kartlaget i matrikkelklienten.

Du kan lese veiledningen for nærmere forklaring (pdf).

28.11.2023 kl. 15.10: Tjenesten fungerer som den skal

Problemet er løst, og man kan nå hente ut matrikkelbrev igjen.  Det kan tidvis være cache-tregheter.

Vi beklager feilen.

28.11.2023 kl. 10.54: Problemer med wms, topo4 og cache

I forbindelse med ny modell av N50kartdata så har vi problemer med wms, topo4 og cache. Dette påvirker generering av Matrikkelbrev.

Det jobbes med å løse problemet, og estimert rettetid er satt til 29.11.23 kl 16:00.

27.11.2023 kl. 08.15: Problemer med topo4 og cache

I forbindelse med ny modell av N50kartdata så har vi problemer med topo4 og cache. Det jobbes med å løse problemet.

23.11.2023 kl. 11:00: Matrikkelen ustabil

Vi har hatt litt utfordringer med skifte av sertifikat som har forårsaket problemer med matrikkel-tjenesten på morgenen i dag. Problemet med matrikkelen skal være løst.

02.11.2023 kl. 14:00: Oppgradering til versjon 22 av Keycloak torsdag 02.11.2023 kl. 20:30

Det er planlagt flytting av Keycloak til ny plattform, samt oppgradering fra versjon 13 til 22 torsdag 02.11.2023 kl. 20:30-21:00.
Pålogging kan ha noe ustabilitet i dette tidsrommet og utover kvelden.

Vi vil legge til at oppgraderingen også vil kunne gjøre matrikkelen ustabil i dette tidsrommet.

31.10.2023 kl. 13:45: Oppgradering til versjon 4.15.0 av matrikkelen tirsdag 07.11.2023 kl. 20:00

Det er planlagt oppgradering av matrikkelen til versjon 4.15.0 tirsdag 04.11.2023 fra kl. 20:00.

Matrikkelens oppdateringstjenester vil stenges mens arbeidet pågår.

Matrikkelens innsynstjenester vil bli opprettholdt mens arbeidet pågår, men kan oppleve enkelte driftsforstyrrelser ifbm restart av enkeltkomponenter.

Vi forventer normal drift innen kl. 07:00 dagen etter.

Vi vil begynne arbeid fra kl. 16:00 på følgende testsystemer:

https://prodtest.matrikkel.no/matrikkel/matrikkel.html

https://kommunetest.matrikkel.no/matrikkel/matrikkel.html

Testsystemene vil være utilgjengelige en kort periode under restart av systemene.

Hvis dere har spørsmål eller andre tilbakemeldinger tar vi gjerne imot disse i Jira Service Management.

26.10.2023 kl. 16:00: Vedlikehold hos BankID

Natt til fredag 27.10. vil der ikke være mulig å benytte seg av BankID som autentisering via IDporten på matrikkelklienten. BankID har planlagt nedetid som følge av vedlikehold som starter kl. 22:00 torsdag kveld og vil være ferdig innen kl. 07:00 fredag morgen.

26.10.2023 08:15: Databasen for matrikkelen har vært nede

Databasen for matrikkelen har vært nede i et tidsrom på ca. 20 minutter på morgenen i dag. I den forbindelse har genereringen av brukstilfeller ikke fungert. Databasen er nå oppe igjen. Vi ser at rapportgenerering fortsatt går litt tregt, så vi jobber med å få bedret dette så fort som mulig.

13.10.2023 kl. 12:00: Feil ved uthentinger av rapporter løst

Feilen har blitt funnet og rettet og matrikkelen skal igjen fungere som den skal. Vi beklager feilsituasjonene som oppstod for våre brukere.

13.10.2023 kl. 11:00: Forsinkelser i matrikeklen

Vi opplever forsinkelser i matrikkelen som kan føre til feil ved uthenting av rapporter og annet i føringsklienter. Vi jobber med å rette feilen så fort som mulig.

29.09.2023 kl. 11:00: Feilsendte e-poster

Torsdag 28. og fredag 29.09.2023 har matrikkelhjelp hatt flere henvendelser fra brukere, om e-post de har fått fra matrikkelbrukertilgang-test om bytte av passord. Dette er feilsendte e-poster pga. overgang til nye plattformer. Vi beklager dette.

Alle kan se bort ifra e-poster fra matrikkelbrukertilgang-test.

15.09.2023 kl. 12:00: Oppgradering til versjon 4.14.0 av matrikkelen tirsdag 19. september 2023 kl. 20:00

Det er planlagt oppgradering av matrikkelen til versjon 4.14.0 tirsdag 19. september 2023 fra kl. 20:00.
Matrikkelens oppdateringstjenester vil stenges mens arbeidet pågår.
Matrikkelens innsynstjenester vil bli opprettholdt mens arbeidet pågår, men kan oppleve enkelte driftsforstyrrelser ifbm restart av enkeltkomponenter.
Vi forventer normal drift innen kl. 07:00 dagen etter.

Vi vil begynne arbeid fra kl. 16:00 på følgende testsystemer:

https://prodtest.matrikkel.no/matrikkel/matrikkel.html

https://kommunetest.matrikkel.no/matrikkel/matrikkel.html

Testsystemene vil være utilgjengelige en kort periode under restart av systemene.

Hvis dere har spørsmål eller andre tilbakemeldinger tar vi gjerne imot disse i Jira Service Management.

25.08.2023 kl. 15:00: Oppgradering til versjon 4.13.0 av matrikkelen tirsdag 29.08.2023 kl. 20:00

Det er planlagt oppgradering av matrikkelen til versjon 4.13.0 tirsdag 29.08.2023 fra kl. 20:00.
Matrikkelens oppdateringstjenester vil stenges mens arbeidet pågår.
Matrikkelens innsynstjenester vil bli opprettholdt mens arbeidet pågår, men kan oppleve enkelte driftsforstyrrelser ifbm restart av enkeltkomponenter.
Vi forventer normal drift innen kl. 07:00 dagen etter.

Vi vil begynne arbeid fra kl. 16:00 på følgende testsystemer:

https://prodtest.matrikkel.no/matrikkel/matrikkel.html

https://kommunetest.matrikkel.no/matrikkel/matrikkel.html

Testsystemene vil være utilgjengelige en kort periode under restart av systemene.

Hvis dere har spørsmål eller andre tilbakemeldinger tar vi gjerne imot disse i Jira Service Management.

Share
XPPT