Siste oppdatering

Faggruppe matrikkelen

Faggruppa er en felles møteplass for lokal og sentral matrikkelmyndighet, samt en arena for kommunene og Kartverket som dataprodusenter. Innspill til saker sendes til sekretæren i gruppa.

Representanter i faggruppe matrikkel

Faggruppe matrikkel er opprettet av Kartverket og har følgende sammensetning:

 • Fem representanter fra kommunesektoren, oppnevnt av KS
 • Tre representanter fra fylkeskartkontorene i Kartverket
 • To representanter fra matrikkel- og stedsnavnavdelingen, hvorav den ene er ansvarlig leder

Representanter:

 • Jan Erik Førde, Bergen kommune (2017)
 • Astrid Sofie Øie, Trondheim kommune (2017)
 • Kristin Tveit, Oslo kommune (2019)
 • Margrete Myran, Sørfold kommune (2012)
 • Arne Nysveen, Øystre Slidre kommune (2012)
 • Arnulf Haugland, Kartverket Skien (2012)
 • Lars Elsrud, Kartverket, Matrikkel- og stedsnavnavdelingen
 • Anders Braaten, Kartverket, Matrikkel- og stedsnavnavdelingen
  (sekretær i faggruppa (anders.braaten@kartverket.no))

Mandatet

Faggruppe matrikkelen - mandat (PDF)

Referater

2020
Referat 09.03.2020

2019
Referat 06.09.2019
Referat 04.06.2019

2018
Referat 14.-15.11.2018
Referat 21.-22.08.2018
Referat 21.-22.03.2018

2017
Referat 16.-17.11.2017
Referat 30.-31.05.2017
Referat 15.-16.03.2017

2016
Referat 26.-27.10.2016
Referat 22.06.2016
Referat 10.-11.02.2016

2015
Referat 27.10.2015
Referat 26.05.2015
Referat 10.-11.02.2015

2014
Referat 28.10.2014
Referat 22.05.2014
Referat 14.-15.01.2014

2012
Referat 14.09.2012
Referat 13.-14.06.2012
Referat 07.03.2012

2011
Referat 30.11.2011
Referat 15.09.2011
Referat 19.05.2011
Referat 24.-25.02.2011

2010
Referat 09.12.2010
Referat 23.09.2010
Referat 06.05.2010
Referat 23.03.2010

2009
Referat 15.09.2009
Referat 27.05.2009

2008
Referat 30.-31.10.2008

Del