Siste oppdatering

Tilsyn med matrikkelføringen etter matrikkelloven § 28

Kartverket er Sentral matrikkelstyresmakt og skal føre tilsyn med at matrikkelen blir ført i samsvar med lov og forskrift.

Tilsyn er en måte å undersøke hvordan kommunene overholder myndighetskrav i form av lover og forskrifter.

Tilsynsmyndigheten (Kartverket) skal sammen med kommunen avklare om kommunens virksomhet planlegges, organiseres, utføres og vedlikeholdes i samsvar med matrikkelloven. Dette er en systematisk undersøkelse som gir kommunene forutsigbarhet ut fra at de får levert sammenlignbare resultater fra ulike tilsyn.

Resultatene av tilsynet skal brukes i den dialogen Kartverket har med Kommunal- og distriktsdepartementet, og som bakgrunn for videre samarbeid med kommunene.

Det er mulig å søke innsyn hos Kartverket i eldre tilsynsrapporter.

Kontaktperson i Kartverket er Ivar Lindseth.

 

 

 

Del
XPPT