Siste oppdatering

Forlenget overgangsordning for krav om landmålerbrev

Kommunal- og distriktsdepartementet har vedtatt å forlenge overgangsordningen for autoriserte eiendomslandmålere med virkning fram til 31. desember 2025. Endringene har 1. juli 2023 som formell ikraftsettingsdato.

Departementet vedtok 20. desember 2022 å forlenge overgangsperioden med ytterligere to år for å legge bedre til rette for at kommunene skal kunne ta i bruk den nye ordningen på en sømløs måte, og berørte utøvere får bedre tid til å skaffe seg nødvendig autorisasjon. Vedtaket omfattet også noen andre endringer, presiseringer og rettinger i regelverket.

Les mer om de vedtatte endringene på regjeringens sider

Del
XPPT