Velkommen til Kartverkets nye nettside! Les mer om nye kartverket.no her.

Kartverket Agder

Kartverket Agder har ansvar for etablering og drift av en infrastruktur av geografisk informasjon for fylket. Vi har kontorsted i Kristiansand.

Kontakt oss

Besøksadresse
Fylkeshuset,
Tordenskjolds gate 65,
4614 Kristiansand

Postadresse
Kartverket Agder,
Postboks 600 Sentrum,
3507 Hønefoss

Pakker/ tidskrifter
Kartverket Agder,
Postboks 511 Lundsiden,
4605 Kristiansand

Fakturaadresse (EHF)

9908:971040238

 

Skal du levere noe til tinglysing?

Nyheter

Møte i geodatautvalget for Agder fylke

Referat fra årets første møte i GU for Agder er tilgjengelig. Her kan du blant annet lese om status for pågående geovekstprosjekt, samarbeidet innen forvaltning, drift og og vedlikehold (FDV) samt se hvem som er medlemmer i utvalget.

Vis alle nyheter
Del