Our website only contains limited information in English. Please see our English front page to find shortcuts and the menu to all our English content.

Kartverket Agder

Kartverket Agder har ansvar for etablering og drift av en infrastruktur av geografisk informasjon for fylket. Vi har kontorsted i Kristiansand.

Kontakt oss

Besøksadresse
Fylkeshuset,
Tordenskjolds gate 65,
4614 Kristiansand

Postadresse
Kartverket Agder,
Postboks 600 Sentrum,
3507 Hønefoss

Pakker/ tidsskrifter
Kartverket Agder,
Postboks 511 Lundsiden,
4605 Kristiansand

Fakturaadresse (EHF)

9908:971040238

Skal du levere noe til tinglysing?

Arrangementer

Årsmøter for Norge digitalt

Vi ønsker velkommen til årsmøter for Norge digitalt- samarbeidet i tidsperioden 13.-30. mars. På agendaen står forvaltning, drift og vedlikehold av geodata, FDV-avtalen og geodataplanlegging.

Webinar: Datainnhold i FKB 5.0

I dette webinaret vil vi informere om endringer i datainnholdet i FKB 5.0. Dette er aktuelt for alle som bruker, og særlig forvalter, FKB-data.

Fagdag matrikkel

Geoforum Sørlandet og Kartverket Agder inviterer til matrikkelfagdag på Vigeland Hovedgård i Vennesla. Påmeldingsfrist: 10. mars.

Avslutningsseminar - FKB Maskinlæring

Styringsgruppen i prosjektet inviterer til avslutningsseminaret for prosjektet «Maskinlæring for Automatisk Kartlegging av Kommunale FKB- og Temadata basert på Laser- og Hyperspektrale Data». Prosjektet har fokus på å utnytte maskinlæring, nye metoder og nye datakilder for å oppdatere grunnkartet.

Matrikkel-mandag

Mandag 17. april er temaet anleggseiendom.
Hva skjedde høsten 2022? Ble det en endring i regelverket eller en presisering av gjeldende? Arnulf Haugland og Leikny Gammelmo går gjennom relevant matrikkelregelverk, statistikk og eksempler på anleggseiendommer.

View More Events

Nyheter

Inspirerende faglunsj på Sørlandet

GeoForum gjennomfører en serie formelle faglunsjer. Hensikten er å dele prosjekter og kunnskap på tvers av GIS/Geografisk IT og IT-miljøet ellers på Sørlandet, samt få til inspirasjon og samspill på tvers.

Ny utgave av havnekart for Mandal

Havnekart nr. 457 som dekker farvannet ved Mandal, er utgitt i ny utgave. Kartet er oppdatert med nye dybdedata rundt Gismerøya. 

Ny utgave av sjøkart i Agder

Hovedseriekart nr. 6 som dekker farvann i Agder, fra Jomfruland til Risør, er utgitt i ny utgave. Dybdedata, en ny spesial for Risør havn og andre endringer er oppdatert i sjøkartet.

View More Articles
Share