Our website only contains limited information in English. Please see our English front page to find shortcuts and the menu to all our English content.

Kartverket Agder

Kartverket Agder har ansvar for etablering og drift av en infrastruktur av geografisk informasjon for fylket. Vi har kontorsted i Kristiansand.

Kontakt oss

Besøksadresse
Fylkeshuset,
Tordenskjolds gate 65,
4614 Kristiansand

Postadresse
Kartverket Agder,
Postboks 600 Sentrum,
3507 Hønefoss

Pakker/ tidsskrifter
Kartverket Agder,
Postboks 511 Lundsiden,
4605 Kristiansand

Fakturaadresse (EHF)

9908:971040238

Skal du levere noe til tinglysing?

Arrangementer

Matrikkel-mandag

Matrikkelmandag 2. oktober med tema fritidsbolig utgår.

I stedet vil dagen handle om erfaringer fra innføring av atkomstpunkt.

Møter i arbeidsutvalgene

Både basisutvalget og plan- og temadatautvalget i Agder skal møtes denne onsdagen. Øverst på dagsorden står revisjon av fylkesgeodataplanen.

Møte i fylkesgeodatautvalget

Fylkesgeodatautvalget skal vedta ny geodataplan for Agder fylke for perioden 2024-2027.

Webinar: Gamle reguleringsplaner

Jobber du med planlegging eller forvaltning av plandata? Er det noe du lurer på om oppheving eller endring av gamle reguleringsplaner? Da er dette webinaret midt i blinken for deg.

Sjøkartkonferansen 2023

Kartverkets arbeid med standarder for fremtidens navigasjonsprodukter er noen av temaene på årets sjøkartkonferanse. Påmeldingen er åpnet. Velkommen til Sjøkartkonferansen tirsdag 31. oktober i Stavanger.

View More Events

Nyheter

To sjøkart i Agder i nye utgaver

Hovedseriekartene inneholder nye dybdedata i farvannet i Fedafjorden og rundt Andabeløya og mange andre oppdateringer, særlig omskjerminger av sektorlykter.

Innspill til geodataplanen

Hvilken retning skal geodataarbeidet i Agder ta de neste fire årene? Geodataplanen for Agder skal rulleres, og vi trenger dine innspill innen 1. september.

View More Articles
Share