Kartverket Nordland

Kartverket Nordland har ansvar for etablering og drift av en infrastruktur av geografisk informasjon i fylket. Vi har kontorsted i Bodø.

Kontakt oss

Besøksadresse
Moloveien 10, 5. etasje,
8002 Bodø

Postadresse
Kartverket Nordland,
Postboks 600 Sentrum,
3507 Hønefoss

Pakker/ tidsskrifter
Kartverket Nordland,
Moloveien 10,
8002 Bodø

Fakturaadresse (EHF)

9908:971040238

 

Skal du levere noe til tinglysing?

Arrangement

Regionalt webinar om arbeid med stedsnavn i flerspråklige områder

Kartverket Troms og Finnmark inviterer i samarbeid med Kartverket Nordland til et regionalt webinar om arbeid med stedsnavn i flerspråklige områder. Med interne og eksterne foredragsholdere ønsker vi å belyse mangfoldet i arbeid med stedsnavn for å sikre bred forståelse og god saksbehandling hos ulike aktører.

Webinar; Digitalisering av plan- og byggesaksprosessen

Webinaret er et samarbeid mellom Kartverket Nordland og Troms og Finnmark, Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) og kommunesektorens organisasjon og utviklingspartner (KS).

Vis alle arrangementer

KV Nordland nyhetsliste

Nordland digitalt arbeidsutvalg

Gjennomgang og godkjenning av fylkets geodataplan for de neste fire årene var hovedtema på møtet i Nordland digitalt arbeidsutvalg 29.10. Les det fyldige referatet.

Fylkesgeodataplanen for Nordland 2021-24 er vedtatt

Planen for Nordland ble vedtatt på møte i Nordland digitalt arbeidsutvalg 29. oktober. Fylkesgeodataplanen skal være et sentralt redskap i arbeidet med å realisere Norge digitalt-samarbeidet i fylket.

Prosjekt «Nordland midlertidig ortofoto 2020»

Kartverket Nordland har nettopp lagt ut prosjektet «Nordland midlertidig ortofoto 2020» i Norge i bilder. Endelige ortofoto for dette prosjektet forventes å være ferdig 1. mars 2021.

Vis alle nyheter
Del