Velkommen til Kartverkets nye nettside! Les mer om nye kartverket.no her.

Kartverket Nordland

Kartverket Nordland har ansvar for etablering og drift av en infrastruktur av geografisk informasjon i fylket. Vi har kontorsted i Bodø.

Kontakt oss

Besøksadresse
Moloveien 10, 5. etasje,
8002 Bodø

Postadresse
Kartverket Nordland,
Postboks 600 Sentrum,
3507 Hønefoss

Pakker/ tidskrifter
Kartverket Nordland,
Moloveien 10,
8002 Bodø

Fakturaadresse (EHF)

9908:971040238

 

Skal du levere noe til tinglysing?

Del