Our website only contains limited information in English. Please see our English front page to find shortcuts and the menu to all our English content.

Kartverket Nordland

Kartverket Nordland har ansvar for etablering og drift av en infrastruktur av geografisk informasjon i fylket. Vi har kontorsted i Bodø.

Kontakt oss

Besøksadresse

Sjøgata 14, 4 etasje
8006 Bodø

Postadresse

Kartverket Nordland,
Postboks 600 Sentrum,
3507 Hønefoss

Pakker/ tidsskrifter

Kartverket Nordland,
Koch Kjøpesenter Storgata 5
8006 Bodø

Fakturaadresse (EHF)

9908:971040238

Skal du levere noe til tinglysing?

Arrangement

Webinar om punktskydata fra bil, bane og drone

Geovekst Arbeidsgruppe for Ledning (GLA-gruppa) inviterer til webinar 12. desember om punktskydata fra bil, bane og drone. Målgruppen er parter i Geovekst-samarbeidet.

Matrikkel-mandag

Matrikkel-mandag 8. januar vil handle om føring av bygningsdata i matrikkelen.

View More Events

Nyheter

Ny geodataplan tilgjengelig

Geodataplanen for Nordland 2024-2027 ble vedtatt av Nordland digitalt arbeidsutvalg 18. oktober. Planen beskriver status på geodatasamarbeidet i fylket, sentrale fokusområder og satsinger i planperioden.

Eventyret på Træna

Det var en gang en landmåler som ville skaffe seg nytt innmålingsutstyr. Han spurte Kartverket om CPOS-dekninga var god nok på ei øygruppe ute i havgapet, nærmere bestemt på Træna langt til havs på Nordlandskysten.

Fire sjøkart i nye utgåver

Hovudseriekart i Vestland (nr. 22) og Nordland (nr. 69), kystkart i Finnmark (nr. 313) og hamnekart for Kårstø og Karmsundet (nr. 491) er gitt ut i nye utgåver. Sjøkarta inneheld mange oppdateringar, både nymålingar og omskjerming av sektorlykter. 

Nyansatt med solid bakgrunn

Geir Martin Johansen er vår nye medarbeider i Kartverket Nordland. Han startet 1. oktober og skal jobbe med blant annet FDV og FKB-data.

Ny medarbeider i Kartverket Nordland

Annett Bergset begynte i Kartverket Nordland 1. september. Her skal hun arbeide med FDV, FKB og Geovekst, men også med andre oppgaver som måtte bli aktuelle.

View More Articles
Share