Our website only contains limited information in English. Please see our English front page to find shortcuts and the menu to all our English content.

Kartverket Nordland

Kartverket Nordland har ansvar for etablering og drift av en infrastruktur av geografisk informasjon i fylket. Vi har kontorsted i Bodø.

Kontakt oss

Besøksadresse

Sjøgata 14, 4 etasje
8006 Bodø

Postadresse

Kartverket Nordland,
Postboks 600 Sentrum,
3507 Hønefoss

Pakker/ tidsskrifter

Kartverket Nordland,
Koch Kjøpesenter Storgata 5
8006 Bodø

Fakturaadresse (EHF)

9908:971040238

Skal du levere noe til tinglysing?

Arrangement

Webinar: Datainnhold i FKB 5.0

I dette webinaret vil vi informere om endringer i datainnholdet i FKB 5.0. Dette er aktuelt for alle som bruker, og særlig forvalter, FKB-data.

Avslutningsseminar - FKB Maskinlæring

Styringsgruppen i prosjektet inviterer til avslutningsseminaret for prosjektet «Maskinlæring for Automatisk Kartlegging av Kommunale FKB- og Temadata basert på Laser- og Hyperspektrale Data». Prosjektet har fokus på å utnytte maskinlæring, nye metoder og nye datakilder for å oppdatere grunnkartet.

FDV-årsmøte Nordland 2023

Kartverket Nordland innkaller herved til årsmøte for Forvaltning, drift og vedlikehold (FDV). Møtet holdes på Teams. Påmeldingsfrist 31. mars.

Matrikkel-mandag

Mandag 17. april er temaet anleggseiendom.
Hva skjedde høsten 2022? Ble det en endring i regelverket eller en presisering av gjeldende? Arnulf Haugland og Leikny Gammelmo går gjennom relevant matrikkelregelverk, statistikk og eksempler på anleggseiendommer.

Fagdag omløpsfoto

Styringsgruppa for nasjonalt program for omløpsfotografering inviterer til fagdag rundt omløpsfotografering. På agendaen står informasjon om omløpsfotografering og bruken av flybildene, ortofoto og punktskyer.

View More Events

Nyheter

Sjøkart i Nordland og Bergen i nye utgaver

Hovedseriekart som dekker farvann i Bergen - Fedje og i Nordland er utgitt i nye utgaver. Mange lykter og sjømerker er oppdatert i sjøkartene. Tidligere utgaver er nå ugyldige.

Geodataplan for Nordland er vedtatt

Planen ble vedtatt av Nordland digitalt arbeidsutvalg 17. oktober 2022. Satsingene i planperioden 2023 - 26 skal sikre samordning mot aktiviteter i nasjonal geodatastrategi.

 

View More Articles
Share