Kartverket Vestland

Kartverket Vestland har ansvar for etablering og drift av ein infrastruktur av geografisk informasjon i Vestland fylke. Vi har kontorstad i Bergen.

Kontakt oss

Besøksadresse i Bergen
Statens hus,
Kaigaten 9, 9. etg.
5015 Bergen

Postadresse
Kartverket Vestland,
Postboks 600 Sentrum,
3507 Hønefoss

Pakker/ tidsskrifter Vestland
Kartverket Vestland,
Postboks 601 Sentrum,
5806 Bergen

Fakturaadresse (EHF)

9908:971040238

Skal du levere noe til tinglysing?

Arrangement

Noreg digitalt årsmøte, Hardanger/Voss

Kartverket Vestland vil invitere til Noreg digitalt årsmøte (FDV-møte) for kommunane i Hardanger og Voss. Påmeldingsfrist: 10. april.

Matrikkel-mandag

Mandag 17. april er temaet anleggseiendom.
Hva skjedde høsten 2022? Ble det en endring i regelverket eller en presisering av gjeldende? Arnulf Haugland og Leikny Gammelmo går gjennom relevant matrikkelregelverk, statistikk og eksempler på anleggseiendommer.

Noreg digitalt årsmøte, Sunnhordland

Kartverket Vestland vil invitere til Noreg digitalt årsmøte (FDV-møte) for kommunane i Sunnhordland. Påmeldingsfrist: 11. april.

Fagdag omløpsfoto

Styringsgruppa for nasjonalt program for omløpsfotografering inviterer til fagdag rundt omløpsfotografering. På agendaen står informasjon om omløpsfotografering og bruken av flybildene, ortofoto og punktskyer.

Noreg digitalt årsmøte, Nordfjord

Kartverket Vestland vil invitere til Noreg digitalt årsmøte (FDV-møte) for kommunane i Nordfjord. Påmeldingsfrist: 2. mai.

Noreg digitalt årsmøte, Sunnfjord/Sogn

Kartverket Vestland vil invitere til Noreg digitalt årsmøte (FDV-møte) for kommunane i Sunnfjord og Sogn. Påmeldingsfrist: 3. mai.

Vis alle arrangementer

Nyhende

Ny utgave av sjøkart ved Stad

Hovedseriekart nr. 29 som dekker farvann ved Stad i Vestland og Møre og Romsdal fylker, er utgitt i ny utgave. Sjøkartet inneholder mange oppdateringer.

Sjøkart for Sunnhordlandsfjordene i ny utgave

Hovedseriekart nr. 20 som dekker farvannet i Sunnhordlandsfjordene, er utgitt i ny utgave. Kartet har nye dybdedata i Øls- og Etnefjorden. Tidligere utgave av kartet er nå ugyldig.

Sjøkart i Nordland og Bergen i nye utgaver

Hovedseriekart som dekker farvann i Bergen - Fedje og i Nordland er utgitt i nye utgaver. Mange lykter og sjømerker er oppdatert i sjøkartene. Tidligere utgaver er nå ugyldige.

Vis alle nyheter
Del