Overføre eiendom

Du kan tinglyse et eierskifte i grunnboken ved å fylle ut et skjøte, en hjemmelserklæring ved arv, skifte og uskifte, eller hjemmelsoverføring til andel i borettslag.

Veiledning

Overføre fast eiendom

Ved kjøp og salg, gave, overføring mellom ektefeller og samboere, og ved skilsmisse eller samlivsbrudd, kan du tinglyse eierskiftet med et skjøte.

Overføring mellom ektefeller

Du kan overføre hele eller deler av eiendommen til din ektefelle ved å fylle ut et skjøte. Er eiendommen en gave må dere fylle ut en ektepakt.

Skilsmisse og separasjon

Dersom du skal overføre en fast eiendom i forbindelse med skilsmisse eller separasjon må dere fylle ut et skjøte for å overføre eiendommen.

Overføring mellom samboere

Samboere som skal overføre eiendom må fylle ut et skjøte. I utgangspunktet må det betales dokumentavgift, men det finnes unntak ved samlivsbrudd.

Samlivsbrudd mellom samboere

Dersom en av samboerene skal overta deler av eiendommen i forbindelse med et samlivsbrudd kan det utløse dokumentavgift ved tinglysing.

Overføre burettslagsandel

For å tinglyse eigarskifte, må du fylle ut og sende inn skjema for overføring av andel i burettslag.

Ofte brukte skjema

Skjøte

Her finner du skjema og veiledning for å overføre fast eiendom.

Festekontrakt

Her finner du skjema og veiledning for utfylling av festekontrakt.

Søknad om D-nummer

Skjema for å søke om D-nummer. Dette gjelder for personer uten norsk fødselsnummer.

Alle skjema

Ofte stilte spørsmål om overføring av eiendom

Del