Siste oppdatering

Hjemmelserklæring i forbindelse med arv, skifte og uskifte

Dersom du skal overføre en fast eiendom som står tinglyst på en avdød person til arvingene ved privat skifte, må du bruke skjemaet "hjemmelserklæring ved arv og skifte". Det samme gjelder dersom arvingen sitter i uskiftet bo.

Skjema for hjemmelserklæring i forbindelse med arv, skifte og uskifte

Veiledning til utfylling av skjema

Følg veiledningen nedenfor dersom du er usikker på hvordan hjemmelserklæringen skal fylles ut. Når du laster ned skjemaet må du lagre skjemaet på enheten du bruker før du fyller ut.

Du kan også laste ned veiledningen som et PDF-dokument (pdf).

Dokumentet må skrives ut, signeres for hånd og sendes til oss i vanlig post. Du må sende hjemmelserklæringen i to eksemplarer. Enten en original og en kopi, eller to originaler.

Undersøk hva som er tinglyst før utfylling av hjemmelserklæring

Hjelp til utfylling

Postadresse

Send dokumentene til:

  • Kartverket Tinglysing
    Postboks 600 Sentrum
    3507 Hønefoss

Ofte stilte spørsmål

Del
XPPT