Velkommen til Kartverkets nye nettside! Les mer om nye kartverket.no her.

Siste oppdatering

Rundskriv for Tinglysingen

Rundskrivet er utarbeidet av registerførers rådgivende faggruppe og består av konkrete problemstillinger innenfor tinglysingsfaglige emner