Siste oppdatering

Rundskriv for Tinglysingen

Rundskrivet er utarbeidet av registerførers rådgivende faggruppe og består av konkrete problemstillinger innenfor tinglysingsfaglige emner.

XPPT