Stadnamn

Søk stadnamn i kart

Skrivemåtar og namnevedtak er noko av det du finn i Sentralt stadnamnregister, det offisielle registeret over stadnamn i Noreg.

Søk innsyn i stadnamnsaker

Kartverket fastset korleis stadnamn skal skrivast. Du kan sjå oss i korta ved å søkje innsyn i stadnamnsaker.

Rett stadnamn i kartet

Meld frå om stadnamn som er feilplassert, som manglar eller er skrive feil i kartet.

Slik fastset Kartverket skrivemåten av stadnamn

Her kan du sjå saksgangen i ei stadnamnsak og korleis saksbehandlinga i Kartverket er lagt opp. Kartverket fastset skrivemåten av stadnamn i offentleg bruk, medan det er den nedervde stadnamntradisjonen som avgjer namnevalet, dvs. kva staden heiter. På nye statlege anlegg er det anleggseigaren som avgjer namnevalet, medan Kartverket fastset skrivemåten.

Báikenamat ja riektačállin

Dárogiela, sámegiela ja kvenagiela riektačállinnjuolggadusat leat vuođđun go galgá mearridit báikenamaid čállinvuogi.

Rette, klage på eller endre stadnamn

Det må grundig saksbehandling og høyringar til om eit stadnamn skal endrast. Les korleis du går fram.

Del