Our website only contains limited information in English. Please see our English front page to find shortcuts and the menu to all our English content.

Stadnamn

Søk stadnamn i kart

Skrivemåtar og namnevedtak er noko av det du finn i Sentralt stadnamnregister, det offisielle registeret over stadnamn i Noreg.

Søk innsyn i stadnamnsaker

Kartverket fastset korleis stadnamn skal skrivast. Du kan sjå oss i korta ved å søkje innsyn i stadnamnsaker.

Rett stadnamn i kartet

Meld frå om stadnamn som er feilplassert, som manglar eller er skrive feil i kartet.

Slik fastset Kartverket skrivemåten av stadnamn

Her kan du sjå saksgangen i ei stadnamnsak og korleis saksbehandlinga i Kartverket er lagt opp. Kartverket fastset skrivemåten av stadnamn i offentleg bruk, medan det er den nedervde stadnamntradisjonen som avgjer namnevalet, dvs. kva staden heiter. På nye statlege anlegg er det anleggseigaren som avgjer namnevalet, medan Kartverket fastset skrivemåten.

Báikenamat ja riektačállin

Dárogiela, sámegiela ja kvenagiela riektačállinnjuolggadusat leat vuođđun go galgá mearridit báikenamaid čállinvuogi.

Rette, klage på eller endre stadnamn

Det må grundig saksbehandling og høyringar til om eit stadnamn skal endrast. Les korleis du går fram.

Aktuelt

Stedsnavn er kikkhull inn i fortiden

Tenker du noen ganger over hva det heter der du bor? Lurer du på hva adressenavnet til hjemmet ditt betyr eller hvor det kommer fra? Stusser du over hvorfor navnet skrives som det gjør? For 30 år siden kom loven som sikrer stedsnavnene våre et språklig kulturminnevern.

E-kurs om adresse- og stadnamnarbeid

Kommunetilsette som jobbar med adressenamn og stadnamn, kan nytte eit e-læringskurs til hjelp i saksbehandlinga. Også andre namneinteresserte kan ha glede og nytte av kurset.

Søke- og nedlastingstjeneste for stedsnavn

Kartverket lanserte en ny søke- og nedlastingstjeneste for stedsnavn 28.04.2021. Denne søketjenesten er av typen rest API, og den erstattet den gamle søketjenesten som ble stengt ned 15.10.2021.

Share