Se havnivå

Finn informasjon om observert og varslet vannstand, tidevann, landheving og framtidig havnivå ved å søke på et sted.

Veiledning og forskning

Lær om tidevann og vannstand

Vannstanden varierer på grunn av tidevannet og påvirkning fra været. De fleste steder i verden har vi to høyvann og to lavvann hver dag (flo og fjære). Kartverket har det nasjonale ansvaret for vannstandsmåling.

Lær om havnivå

Havets gjennomsnittsnivå målt over en lang periode, slik at variasjoner forårsaket av tidevannskrefter og vær ikke påvirker resultatet. Havnivået er den trege komponenten av vannstand.

Lær om referansenivå

For å kunne bestemme høyder og dybder må man ha noe å referere til – et nullnivå. Vi har ulike referansenivåer for sjø og land.

Se havnivå i kart

Se konsekvenser av havnivåendringer i interaktivt kart.

Aktuelt

Vanntett målenett for vannstand

Det nasjonale målenettet for vannstand skal fortettes for å rigge oss for framtiden. Vi ønsker å forsyne Norge med bedre vannstandsdata som vil kunne styrke beredskap og kunnskapsgrunnlag for klimatilpasning for bl.a. kommuner.

Slik finner du tidevannstabeller

Bør jeg bruke tidevannstabell, vannstandsvarsel eller vannstandsobservasjoner til mitt formål - og hvor finner jeg riktig data? Observert og varslet vannstand, flo og fjære og tidevannstabeller for ditt sted finner du vår tjeneste Se havnivå.

Stadnamn oppdatert i Se havnivå-tenestene

Endeleg er korrekte former for stadnamn teke i bruk i nettenestene Se havnivå og Se havnivå i kart. Derfor må du som har lagra søk, nyttar bokmerke og widget for vasstand, oppdatere desse.

Del