Havnivå

Havets gjennomsnittsnivå målt over en lang periode, slik at variasjoner forårsaket av tidevannskrefter og vær ikke påvirker resultatet. Havnivået er den trege komponenten av vannstand.

Forskning

Slik måler vi havnivået

For å måle havnivået brukes i dag tre metoder: Vannstandsmåling, satellittaltimetri og måling av landheving.

Hva betyr havnivåstigning for Norge?

Det er viktig å være klar over at et høyere havnivå vil kunne skape utfordringer lenge før et område blir permanent oversvømt, siden vannstandsnivåer som i dag statistisk sett inntreffer svært sjelden, i framtiden vil kunne inntreffe hvert år.

Se havnivå i kart

"Se havnivå i kart" visualiserer områder som kan bli berørt av havnivåstigning og ekstreme vannstandsnivåer.

Del