Se havnivå i kart – en karttjeneste for stormflo og havnivåstigning

"Se havnivå i kart" visualiserer områder som kan bli berørt av havnivåstigning og ekstreme vannstandsnivåer. Det tatt høyde for landheving. Verktøyet er et hjelpemiddel for å identifisere risikoområder i kystsonen.

Du kan få statistikk over bygninger, arealer og veier i din kommune som er utsatt for oversvømmelse fra havet, og laste ned kartlag fra Geonorge.no for bruk i GIS- verktøy.

Tjenesten passer ikke for detaljerte studier og for å ta avgjørelser på detaljnivå.

Merk! Tjenesten er begrenset til områder hvor vi har data med god nok kvalitet og oppløsning. Kartverket gjør oppmerksom på at det kan forekomme feil i grunnlagsdata og kart, og at det er usikkerhet knyttet til data og metoder. Bruk av tjenesten og avledede konklusjoner er derfor brukerens eget ansvar. Kartverket forbeholder seg retten til å gjøre endringer, rette feil og videreutvikle "Se havnivå i kart" og informasjonen tjenesten inneholder.

Les mer om Se havnivå i kart

XPPT