Lær om tidevann og vannstand

Vannstanden varierer på grunn av tidevannet og påvirkning fra været. De fleste steder i verden har vi to høyvann og to lavvann hver dag (flo og fjære). I perioder er alle høyvannene ekstra store eller alle lavvannene ekstra lave. Kartverket har 24 permanente vannstandsmålere i Norge.

Nyttig

Slutt for publikasjonen «Tidevannstabeller»

2021-utgave av publikasjonen «Tidevannstabeller for den norske kyst med Svalbard» blir siste årgang. Observert og varslet vannstand, flo og fjære og tidevannstabeller for ditt sted finner du i nettjenesten «Se havnivå».

Del