Lær om tidevann og vannstand

Vannstanden varierer på grunn av tidevannet og påvirkning fra været. De fleste steder i verden har vi to høyvann og to lavvann hver dag (flo og fjære). I perioder er alle høyvannene ekstra store eller alle lavvannene ekstra lave. Kartverket har det nasjonale ansvaret for vannstansdmåling.

Nyttig

Hva er stormflo?

Stormflo oppstår når påvirkning fra været gjør vannstanden ekstra høy. Særlig lufttrykksendring og vind påvirker vannstanden.

Oppdaterte vasstandsdata

For å kunne presentere best mogeleg vasstandsinformasjon, forbetrar og oppdaterer Kartverket datagrunnlaget kontinuerleg. Og ved høve gjer dei større kontrollar på målesystema.

Kvalitet på tidevann- og vannstandsdata

Informasjon om tidevann og vannstand vist på «Se havnivå» er delt inn i fire klasser, fra høy til lav kvalitet. Er kvaliteten god nok til å bruke når du planlegger arbeid i kystsonen?

Tidevannstabeller og vannstandsvarsel på Se havnivå

Observert og varslet vannstand, flo og fjære og tidevannstabeller finner du i nettjenesten Se havnivå. Bruk vannstandsvarsel for de nærmeste dagene og tidevannstabell for å planlegge lengre fram i tid.

Del