Lær om tidevann og vannstand

Vannstanden varierer på grunn av tidevannet og påvirkning fra været. De fleste steder i verden har vi to høyvann og to lavvann hver dag (flo og fjære). I perioder er alle høyvannene ekstra store eller alle lavvannene ekstra lave. Kartverket har det nasjonale ansvaret for vannstansdmåling.

Nyttig

Tidevannstabeller og vannstandsvarsel på Se havnivå

Observert og varslet vannstand, flo og fjære og tidevannstabeller finner du i nettjenesten Se havnivå. Bruk vannstandsvarsel for de nærmeste dagene og tidevannstabell for å planlegge lengre fram i tid.

Del