Lær om tidevann og vannstand

Vannstanden varierer på grunn av tidevannet og påvirkning fra været. De fleste steder i verden har vi to høyvann og to lavvann hver dag (flo og fjære). I perioder er alle høyvannene ekstra store eller alle lavvannene ekstra lave. Kartverket har 24 permanente vannstandsmålere i Norge.

Nyttig

Tidevannstabeller til fri nedlasting

Lurer du på når det er flo og fjære der du er eller skal seile til? Her finner du publikasjonen «Tidevannstabeller for den norske kyst med Svalbard» gratis tilgjengelig for nedlasting i pdf-format.

Oppdatert datagrunnlag for vannstandsdata

– I 2019 blei systematiske målefeil korrigert. Vi har nå oppdatert vannstandsdata fra de permanente vannstandsmålerne tilbake til rundt år 2007, basert på disse korrigeringene, sier oseanograf Mari Hegland Halvorsen i Kartverket.

Del