Lær om tidevann og vannstand

Vannstanden varierer på grunn av tidevannet og påvirkning fra været. De fleste steder i verden har vi to høyvann og to lavvann hver dag (flo og fjære). I perioder er alle høyvannene ekstra store eller alle lavvannene ekstra lave. Kartverket har 24 permanente vannstandsmålere i Norge.

Nyttig

Tidevannstabeller til fri nedlasting

Lurer du på når det er flo og fjære der du er eller skal seile til? Her finner du publikasjonen «Tidevannstabeller for den norske kyst med Svalbard» gratis tilgjengelig for nedlasting i pdf-format.

Se havnivå

Finn informasjon om observert og varslet vannstand, tidevann, landheving og framtidig havnivå ved å søke på et sted.

Del