Høy vannstand ved brygge på Talgje i Rogaland. Foto.
HØY VANNSTAND: Den ideelle høyden for brygga avhenger blant annet av størrelsen på båtene som skal fortøyes, om brygga tåler å være under vann i perioder med ekstra høy vannstand, og tidevannsforskjellene er avgjørende. Foto: Bente Berggraf
Siste oppdatering

Hvor høy bør brygga være?

Bygger du brygga for lav, vil den stå under vann ved høyvann. Er den for høy blir det vanskelig å komme seg opp av båten. Her er metoden som hjelper deg å finne den ideelle høyden på brygga di.

Den ideelle høyden for brygga avhenger blant annet av størrelsen på båten(e) som skal fortøyes og om brygga tåler å være under vann i perioder med ekstra høy vannstand. I tillegg er tidevannsforskjellene avgjørende.

Flere bruksområder

Oppskriften under kan brukes ved all høydebestemmelse i strandsonen, også for eksempel til å finne ideell høyde for plassering av naust.

Det er viktig å merke seg at metoden ikke vil gi eksakte mål for områder som ikke befinner seg i nærheten av en av våre permanente vannstandsmålere. Men for de fleste praktiske formål er resultatet godt nok.

Det er også viktig å merke seg at bølgehøyde vil komme i tillegg til målt vannstand, og man må derfor ta bølgehøyde med i betraktningen. I Kartverket måler vi ikke bølgehøyde, men både Meteorologisk institutt og Kystverket utgir bølgevarsel.

Faktaboks Ordforklaringer

Sjøkartnull: Nullnivået i sjøkartene. Dybder i sjøkartene har sjøkartnull som referansenivå. Sjøkartnull ligger så lavt at vannstanden sjelden er lavere, slik at båter ikke går på grunn.

Middel høyvann: Gjennomsnittet av alle observerte høyvann i en periode på 19 år.

Tidevann: Endringer i vannstanden som skyldes variasjoner i tiltrekkingskreftene fra månen og sola.

Vannstand: Høyden av vannflata på ett bestemt sted på et gitt tidspunkt. Havets vannstand påvirkes av tidevann og været (vind, lufttrykk, m.m.).

Metode for å finne høyde på brygga

Dette er et eksempel fra Smøla.

1. Tidspunkt

Velg et tidspunkt med lite bølger.

2. Mål avstand

Mål avstanden fra dekket på brygga ned til overflaten på vannet. Noter nøyaktig tidspunkt for målingen.

Eksempel fra Smøla: 8. april 2020 kl. 10.00 var avstanden fra bryggedekket til vannflaten 105 cm.

3. Søk opp sted på Se havnviå

Gå inn på Se havnivå og søk opp stedet hvor du målte avstanden. Deretter gjør du følgende:

 • La referansenivå stå på sjøkartnull (nullnivået i sjøkartene).
 • Velg dato for da du målte avstanden (fra vannflaten til bryggedekket).
 • Finn ut (og noter deg) hva vannstanden var da du målte:
  • Du kan navigere musepekeren langs den blå kurven i grafen, da denne viser observert vannstand.
  • Eventuelt kan du velge tabell og 10-minuttsverdier.

Eksempel fra Smøla: Onsdag 8.april 2020 kl. 10.00 var vannstanden på Smøla 198 cm over sjøkartnull.

4. Regn ut

Høyden på brygga i forhold til sjøkartnull
= Vannstand over sjøkartnull + målt verdi (bryggedekk over vannflate)

Eksempel fra Smøla: 198 cm + 105 cm = 303 cm

Vi har målt at dekket på bryggen ligger 105 cm høyere enn vannflaten. Når vi plusser på verdien for målt vannstand (198 cm), viser regnestykket at bryggedekket er 303 cm over sjøkartnull.

5. Sammenlign høyde på bygga med ulike vannstandsnivå

Sammenlign så "høyden på brygga i forhold til sjøkartnull" med nivåskissen for stedet du har målt. Skissen ligger under vannstandsgrafen på Se havnivå. Pass på at du har valgt sjøkartnull som referansenivå.

Da finner du ut hvor høyt bryggedekket ligger i forhold til ulike vannstandsnivå, for eksempel vannstandsnivå for "Høyvann med 5 års gjentaksintervall".

Eksempel fra Smøla: Ut i fra nivåskissen for Smøla kan vi lese at 303 cm over sjøkartnull tilsvarer omtrent nivået for fem års gjentaksintervall for høyvann, 302 cm. Det betyr at vannstanden statistisk sett vil nå opp til bryggekanten i gjennomsnitt én gang i løpet av fem år.

Tenk gjennom:

 • Brygga bør ha en brukbar høyde slik at alle kommer seg opp fra båten? Da lønner det seg kanskje å bygge ei brygge som tåler å være under vann i perioder.
 • Hvor stor er båten(e) som fortrinnsvis skal fortøye ved brygga?
 • Hvor stor er tidevannsforskjellen?
 • Vil båten gå på grunn ved lavvann?
 • Ta bølgehøyde med i beregningen, da denne kommer i tillegg til målt vannstand.

Se havnivå Vannstand og tidevann

Finn observert og varslet vannstand, tidevann, landheving og framtidig havnivå i vår tjeneste Se havnivå.

Se havnivå

Del
XPPT