Lær meir om sjøkart

Her finn du nyttig informasjon for ei trygg og fin oppleving på sjøen. Lær om kartseriane våre og korleis oppdatere sjøkarta dine.

Rettleiing

Korleis oppdatere sjøkart

Sjøkart er ferskvare! Du kan sjølv halde sjøkarta dine oppdatert ved hjelp av Etterretninger for sjøfarende (Efs).

Skulekart

Korleis var det no du skulle plotte seglingskursen inn i kartet? Øving gjer meister. Her kan du laste ned gratis skulekart i A3-format.

Nyttig

Datakvalitet i norske sjøkart

Du bør vere ekstra merksam på informasjon i kjeldediagram og datakvalitet i norske sjøkart når du ferdast langs norskekysten og i arktiske strøk.

Hjelp oss å rette feil i sjøkart

Fritidsbåtflåten og profesjonell skipsfart kan bidra til sikrare og betre ferdsel på sjøen ved å melde inn feil og manglar i norske sjøkart. Oppdagar du noko som manglar, eller som er feil i kartet: Sei ifrå til Kartverket!

Nyheiter til sjøs

Sikre og effektive havner

– Det er utvilsomt god samfunnsnytte i å bygge infrastruktur for havnedata, sier kartverkssjef Johnny Welle. Prosjektet som har jobbet med digitalisering av havner er fullført og sjøsatt – og infrastruktur og standard for havnedata er nå på plass.

Nye utgaver av sjøkart ved Mandal

Hovedseriekart nr. 10 og 11 og havnekart 457 Mandal, som dekker sørlandskysten fra Ny-Hellesund til Lista, er utgitt i nye utgaver. Områder i innseilingen mot Mandal er dybdekartlagt på nytt.

Ny utgave av sjøkart for Telemark og Vestfold

Hovedseriekart nr. 5 som dekker Larvik og Grenlandsområdet, er utgitt i ny utgave. Store områder i innseilingene til Larvik og Porsgrunn/Skien er dybdekartlagt på nytt. Tidligere utgaver av sjøkartene er nå ugyldige.

Vis alle nyheter
Del